Xaglo u dhigma

Waa xaglo ku dhex jira afar-geesood oo kala duwan oo leh qiime isku mid ah ama cabbir isku mid ah. Waxay noqon karaan taban ama togan ama degdeg ah, indho la'aan ama falcelin. Xaglaha ka weyn ama taban ee 360o, waxaa lagu xalin karaa iyadoo la isticmaalayo ka goynta 360o marka ay ka weyn tahay or adoo ku daraya 360o haddii ay xun tahay..

Table of Contents

Tusaale 1

Iyada oo ku saleysan xaglaha hoos ku taxan:

(i). Go'aanso (i). Go'aanso afartii (ii). Ku dhawaaq wax u dhigma haddii ay khusayso.

(a) 288o

(B) -293o

(C) 191o

(D) 167o

(E) 635o

(f) 490o

(g) -610o

Solution

(aay) 288o - 4th afar meelood meel

(aii) 288o = -72o

(bi) (bi) ka badan 0o, sidaas darteed waxaan ku dari doonaa 360o

-293o + 360o = 67o

-293o - 1st afar meelood meel

(bii) -293o = 67o

(ci) 191o - 3rd afar meelood meel

(cii) 191o = -169o

(di) 167o = 2nd afar meelood meel

(dii) 167o = -193o

(ei) (ei) 630o wuxuu ka sarreeyaa 360o, markaa waxaan ka jareynaa 360o

635o - 360 = 275o

- 4th afar meelood meel

(eii) 630o = 275o

(fi) 490o - 2nd afar meelood meel

(fii) 490o = 130o

(gi) (gi) in ka badan 0o. Sidaa darteed, waxaan ku dari doonaa 360o

-610o + 360o = -250o

Ma aha wax eber ah, taas oo ah sababta aan ugu baahanahay inaan ku darno 360.

-250o + 360o = 110o

-610o - 2nd afar meelood meel

(gii) -610o = 110o

Leave a Comment