ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ
2. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
3. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
4. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
5. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ
6. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
7. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ a ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਣਰਾਜ “1979-1983” ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਗਾਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ਼ ਵੀ ਸੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ "1999" ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੀਜੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲੁਸੇਗੁਨ ਓਬਾਸਾਂਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ a ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ।
4. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ: ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ।
5. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮਿਆਦ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ 1979-1983 ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਣਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ a ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਿਆਦਾਂ (ਅੱਠ ਸਾਲ)। 1999 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਰਤਾਂ।
6. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਮੰਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
7. ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
8. ਮਹਾਦੋਸ਼: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
1. ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ: ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ: ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
3. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
4. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ: ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
1. ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੋਟ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।
2. ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
3. ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ a ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ: ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲ ਹਨ।
6. ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ : ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ
1. ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ: ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਲਾਹਕਾਰ: ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਦਿ।
4. ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ।
5. ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ: ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ।
6. ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ.
ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ
1. ਦਾਅਵੇ: ਉਸ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ a ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ.
2. ਯਾਤਰੀ: ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
3. ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ: ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ UNO, A.ਯੂ ਆਦਿ.
4. ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ: ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ a ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
2. ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ a ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
3. ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
4. ਮਹਾਦੋਸ਼: ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ।
ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
1. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ: ਰਾਣੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ: ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ
ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਸੰਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ: ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: