ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ
2. ਕਾਰਕ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
3. ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
4. ਦੌੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ A ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਰਥ ਹੈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ"। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰਕ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਲਈ a ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਥਨ: ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ. ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
3. ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤੀ: ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ a ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: The ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ: ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਲਈ ਆਦਰ a ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
3. ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਿਸਚਾਰਜ a ਲੀਡਰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ a ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੌੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ A ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ
1. ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ a ਜਾਇਜ਼ ਸੰਸਥਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ (ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ) ਹੋਣਗੇ।
3. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ (ਜ਼ੋਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥ: ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ, ਸਟਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: