ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

1. ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ
2. ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
3. ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
4. ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ. ਨੋਟ: ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ "ਜਾਗੀਰ" ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

A ਵਾਸਲ ਸੁਆਮੀ ਹੈ a ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਦੀ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ a ਪ੍ਰਭੂ. ਜਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੋਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

A serf ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇ ਲਾਭ a ਨੌਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1 ਇਹ ਹੈ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ.

2. ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

3. ਜਾਗੀਰਦਾਰ (ਰਾਜੇ) ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

4. ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

5. ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

6. ਨੌਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ a ਗੁਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

1. ਇਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਮੱਧਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ: ਮੱਧਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

2. ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

3. ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ a ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ.

4. ਇਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।

5. ਇਹ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. ਇਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ।

ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

1. ਇਸਨੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।

2. ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।

4. ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

5. ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।

6. ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ of a ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: