ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਮੂਲ ਅਤੇ ਗੁਣ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ
2. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ
3. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
4. ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ "ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ a ਰਾਜ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ
55 ਬੀਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਏਥਨਜ਼, ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਲੂਟੋਕਰੇਸੀ, ਕੁਲੀਨਤਾ, ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੋ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਡੈਮੋਸ ਅਤੇ ਕਰਤੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ), ਕਰਤੀਆ (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ).
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
1. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ: ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਏਥਨਜ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ. ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2. ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ: ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਯੂ.ਐਸA, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ.
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ।
2. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।
3. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ A ਰਾਜ
1. ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ a ਰਾਜ
ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ A ਰਾਜ
1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ: ਜਦੋਂ a ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ।
3. ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ: ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
4. ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰੈਸ: ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਸਿਆਸੀ ਬੇਰਹਿਮੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਦਮਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: