ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ | ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਮੁੱਲ

ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ "ਭੂਗੋਲ."

ਭੂਗੋਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ 'ਜੀਓ' ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ 'ਗ੍ਰਾਫ', ਜੋ ਕਿ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭੂਗੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੂਗੋਲ ਹੈ a ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਣਨ, ਵਪਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭੂਗੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਦਿ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜ, ਚੱਟਾਨਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਆਦਿ।

ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਸਕੋਪ

ਭੂਗੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫੀਨਿਕਸ ਲੌਗਇਨ ਪੋਰਟਲ 2022: ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਵਾਲ

 1. ਭੂਗੋਲ ਕੀ ਹੈ?
 2. ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ “ਜੀਓ” ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
 3. ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ।

ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 1. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਭੂਗੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਭਾਵ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 4. A ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਭੂਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. ਭੂਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 6. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿ
 7. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਵਾਲ

ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ??

ਆਮ ਮੁਲਾਂਕਣ

 1. ਭੂਗੋਲ ਕੀ ਹੈ?
 2. ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
 3. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
 4. ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ "ਜੀਓ" ਕੀ ਹੈ?
 5. ਲਾਗੋਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ _____ ਹੈ।

ਵੀਕੈਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

 1. _____ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (a) ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (ਬੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸੀ) ਭੂਗੋਲ
 2. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ (a) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਬੀ) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (c) ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 3. ਭੂਗੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈa) ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ, (ਬੀ) ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ (ਸੀ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ।
 4. ਭੂਗੋਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ (a) ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, (ਬੀ) ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ (ਸੀ) ਸੰਗੀਤ।
 5. ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ "ਜੀਓ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜੀਓ" ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ (a(b) ਸ਼ਕਤੀ (c) ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ

ਸਿਧਾਂਤਕ

 1. ਨਾਈਜੀਰੀਆ (i) ਇਬੋਨੀ, (ii) ਪਠਾਰ, (iii) ਓਗੁਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਖੋ।
 2. ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*