ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਮੁੱਲ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ (1996) ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਸਿੱਖਿਆ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਇਹ ਹੈ a ਰਵੱਈਏ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Jahns (1981) ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a 'ਚੇਂਜ ਏਜੰਟ' ਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਜੌਬ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਨੇਲੀ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸ, ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ।
ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
1. ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ a ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀ.
2. ਸਿਖਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਝ. ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਸਬੰਧਤ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ/ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ.
4. ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਬਚਾਅ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (APER) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵਿਕਾਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ (ASCON)
ASCON ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 39 ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰਬਰ 1973 ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ a ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ।
ASCON ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ
ਇਹ ਹੈ a ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 1973 ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3. ਮੰਤਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ (MTCS)
ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਹੁੰਚ (SAT) ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 43 ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੰਬਰ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪਹੁੰਚ (SAT)
ਗੌਡਸਟੀਨ (1980) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪਹੁੰਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ (ਜਨ ਸੇਵਾ) ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜੋਸ ਨੇੜੇ ਕੁਰੂ।
2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ।
3. ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲਜ
4. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲ
5. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
6. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
7. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਲਜ, ਇਲੋਰਿਨ
8. ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ।
9. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (ICAN) ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ।
10. ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।
11. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ
12. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ
13. ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਾਲਜ, ਜੋਸ ਆਦਿ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ: ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: