ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਕਸਟਮ: ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਕਸਟਮ ਸੇਵਾ ਹੈ a ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਖਾਸ ਆਯਾਤ ਮਾਲ. ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਵੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਖਾਸ ਮਾਲ.
ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ a ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
2. ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
3. ਉਹ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਬੋਰਡਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
4. ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ।
5. ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7. ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
8. ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।
ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
2. ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ।
3. ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਕੰਮ (ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ)
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*