ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰਸ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਸ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
1. ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ
2. ਨਕਲੀ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ..
1. ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ: ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਾਈਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ:
A. ਪੌਦਾ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ।
i. ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰੇਸ਼ੇ (ਜੂਟ, ਫਲੈਕਸ, ਰੈਮੀ)
ii. ਪੱਤੇ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ (ਸੀਸਲ ਮਨੀਲਾ)
iii. ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲ ਰੇਸ਼ੇ (ਕਪਾਹ)
B. ਪਸ਼ੂ ਮੂਲ
i. ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਵਾਲ ਫਾਈਬਰ
ii. ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟ।
C. ਖਣਿਜ ਮੂਲ ਉਦਾਹਰਨ: ਐਸਬੈਸਟਸ
2. ਨਕਲੀ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ: ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:
a. ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਲੀਮਰ ਅਧਾਰਿਤ/ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ, ਉਦਾਹਰਨ: ਰੇਅਨ ਐਸੀਟੇਟ ਟ੍ਰਾਈਸੀਟੇਟ।
ਬੀ. ਪੋਲਿਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ/ਗੈਰ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ, ਉਦਾਹਰਨ: ਨਾਈਲੋਨ, ਪੋਲਿਸਟਰ।
ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ/ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ a ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫਾਈਬਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਰਤੋਂ, ਆਰਾਮ, ਦਿੱਖ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ: ਫਾਈਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੁਣ
i. ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਲੰਬਾਈ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਲਈ a ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ, ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 100:1 ਹੈ।
ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਫਾਈਬਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁੱਖ ਰੇਸ਼ੇ.
ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਫਾਈਬਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਪਲ ਫਾਈਬਰ ਸੁਸਤ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ii. ਦ੍ਰਿੜਤਾ/ਤਾਕਤ: ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ।
iii. ਲਚਕੀਲਾਪਨ: ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਮੋੜਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iv. ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਾਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।
v. ਇਕਸਾਰਤਾ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਗੁਣ (ਇਕਸਾਰਤਾ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁਣ
ਫਾਈਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
a. ਲੰਬਾਈ: ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
b. ਲਚਕੀਲੇ ਰਿਕਵਰੀ: ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ।
ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੀਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ
c. ਰਿਹਾਇਸ਼: ਇਹ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਝੁਕਣ, ਕ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ.
ਲਚਕੀਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਉੱਨ, ਨਾਈਲੋਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਫਲੈਕਸ, ਰੇਅਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ।
d. ਨਮੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ of a ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਫਾਈਬਰ ਸੋਖਣਾ ਨਮੀ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A ਉੱਚ ਨਮੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਬਰ ਰੰਗਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਗ੍ਰੀਟਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਹੋਰ ਫਾਈਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*