ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਘਾਨਾ ਵਾਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ।
ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ a ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ
ਵਪਾਰ
ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਜੀਬ ਝਟਕਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ
ਤਰਲ ਦੀ ਉੱਚ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਕਦੋਂ ਹੈ
ਅੱਗ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਾਮੂਲੀ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ.
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅੱਜ, ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਜੇ
ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਬੂੰਦ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਜਗ੍ਹਾ? ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ -
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵਪਾਰ
ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੈਪੀਟਲ
ਤੁਸੀਂ 20 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ a ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੋ।
ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ a highbrow ਖੇਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ a ਦੁਕਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਲਾਗਤ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪੂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੂਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਿਲੰਡਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲਵ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ The
ਕਾਰੋਬਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ
ਸਿਲੰਡਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ a ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਉੱਥੇ.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਕਿਰਾਇਆ a ਦੁਕਾਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ a
ਦੁਕਾਨ
ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ.
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹੋ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ.
ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ
ਰਿਟੇਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੋ!
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ
ਕਾਰੋਬਾਰ. A ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*