ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਘਾਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ a ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ a ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਸਲ; ਗਾਜਰ. ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਘਾਨਾ? ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫਸਲ ਨੇ ਵੀ a ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ.
ਗਾਜਰ ਹਨ a ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ A. ਹੋਰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ, ਸੀ, ਈ ਅਤੇ ਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਥਿਕ ਕੋਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਵਿਆਪਕ ਹਨ
ਘਾਨਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤ.
ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ a ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ।
ਇਹ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਘਾਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ a ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜੋ ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਦੀ ਚੋਣ a ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਡੈਨਵਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨਟੇਸ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਅਤੇ ਚੈਨਟਨੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਅਮੀਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਜਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜਾਂ ਦੁਮਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਗਾਜਰ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਉਣਾ
ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ a ਮਿੱਟੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰੀਲੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਾਜਰ ਟੇਪਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ.
As a ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ a ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ. ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਾਜਰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਰਜਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਲਈ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ a ਮੱਕੀ ਵਰਗੀ ਫਸਲ.
ਗਾਜਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਲੋੜੀਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ. ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
A ਸਟਿੱਕ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਰਿਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪਾਰ ਲਾਈਨ.
ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ 'ਤੇ ਬਣੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ ਉਦੋਂ ਉਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ
ਜਵਾਨ, ਡੰਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਿਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ. ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਲ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ a ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਗਭਗ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ a ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਇਹ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ a ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਤੁਹਾਡੇ EBT ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਾਈਡ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*