ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਹੈ a ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ a ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ.
ਘਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਹੈ a ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਫਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ a ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1 ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ
ਬੀਨਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧਮ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਧ-ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਨਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਮਾਮੂਲੀ ਐਸਿਡਿਟੀ.
ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਲ ਵਾਹੁ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ।
ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਬੰਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
2. ਬੀਜ ਚੁਣੋ
ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਉਪੀਸ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ, ਗੁਰਦੇ, ਚਿੱਟੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਲਓ.
ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ।
3. ਆਪਣੇ ਬੀਨਜ਼ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 10-15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ 3-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕਾਊਪੀਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਖਾਦ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫਾਰਮ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਧੂ ਬਣੋ ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ।
ਝਾੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੀਜ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਬੀਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ a ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ.
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ a ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਲੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
4. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋ
ਦੇ ਬਾਅਦ a 60 ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਨਜ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਤੇ ਸਨੈਪ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਫਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਢੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਈ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਸ਼ੈਲ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ a ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੂਰੇ ਫਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
5. ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਚੋ
ਸੁੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੀਨਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ a ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸ਼ੈਲਫ.
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ !!!, ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: