ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰਜ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (1963) ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ"। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਲਿੱਪੋ (1971) ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਯੋਜਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ
The ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ:
1. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
3. ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
4. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ
1. ਅਮਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੋੜਾਂ, ਭਰਤੀ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2. ਅਮਲੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਰਿੰਜ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਏਕੀਕਰਣ
ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ a ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਵੋਲ ਸੋਇੰਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: