ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਐਨ) ਦਾ ਅਰਥ, ਕਿਸਮ, ਮਹੱਤਵ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਕਰਣ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

 • ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
 • ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਆਫਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
 • ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
 • ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • ਕੇਅਰ ਆਫਿਸ ਉਪਕਰਨ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹਨ।

ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 1. ਗਿਲੋਟਿਨ
 2. ਪਰਫੋਰੇਟਰ
 3. ਸਟੈਪਲਰ (ਸਟੈਪਲਜ਼)
 4. ਦਫ਼ਤਰ ਪਿੰਨ
 5. ਦਫ਼ਤਰ ਕਲਿੱਪ
 6. ਅੰਦਰ/ਬਾਹਰ ਟ੍ਰੇ
 7. ਸੇਲੋਟੇਪ
 8. ਗਮ
 9. ਸ਼ਾਰਪਨਰ
 10. ਬਾਲਰ
 11. ਪੈਨਸਲ
 12. ਸਟੈਂਪ ਰੈਕ
 13. ਕਾਲ ਘੰਟੀ
 14. ਇੰਟਰ-ਕਾਮ
 15. ਟੈਲੀਫੋਨ
 16. ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ
 17. ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
 18. ਸਟੈਂਪ ਪੈਡ/ਸਿਆਹੀ ਪੈਡ
 19. ਡਰਾਇੰਗ ਪਿੰਨ
 20. ਮਿਟਾਓਰ

ਆਫਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

 1. ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ
 2. ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
 3. ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ
 4. ਕੋਲੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
 5. ਗਣਨਾ ਮਸ਼ੀਨ
 6. ਬਾਈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
 7. ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ
 8. ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
 9. ਫਲੈਂਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
 10. ਲਾਮਿਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

 1. ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 2. ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 3. ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹਨ।
 4. ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 5. ਉਹ ਛਪੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਕਰਣ

1. ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ: ਇਹ ਹੈ a ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ a ਦਸਤਾਵੇਜ਼.

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਕਰਣ

2. ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ: ਇਹ ਹੈ a ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ: ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

4. ਡੁਪਲੀਕੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ: ਇਹ ਹੈ a ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ a ਦਸਤਾਵੇਜ਼.

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਕਰਣ

5. ਗਣਨਾ ਮਸ਼ੀਨ: ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. ਸੂਚੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ: ਸੂਚੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ: ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਰਥ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼)

7. ਸਟੈਪਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ: A ਸਟੈਪਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

8. ਪਰਫੋਰੇਟਰ: A ਪਰਫੋਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ a ਫਾਈਲ.

ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਕਰਣ

9. ਕੰਪਿ :ਟਰ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

 1. ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖਭਾਲ.
 2. ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 3. ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।
 4. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਡਸਟਰ।
 5. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

20 ਦਫਤਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

 1. ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ a ਡੈਸਕਟਾਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ a ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨੀਟਰ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ a ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ WIFI ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 2. ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ: ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ a ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ-ਅੱਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ a ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 3. An A-ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ: A ਅਖਬਾਰ ਕਲਿੱਪ ਹੈ a ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਡੌਗ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ a ਸਟੈਪਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਸਟੈਪਲਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਸਟੈਪਲਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ. ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਕਲਿੱਪ ਧਾਰਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੇਟ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 4. A ਕੈਚੀ ਦੀ ਜੋੜੀ: ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ a ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ. ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 5. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡ: ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 6. ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 7. A ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਦਾ ਉਦੇਸ਼ a ਫੈਕਸ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ a ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੋ a ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ. ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
 8. ਛਪਾਈ: A ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 9. A ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ is a ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਹੋਵੇ। A ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 10. A ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 11. ਇੱਕ HTML0 ਡੈਸਕ ਲੈਂਪ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਂਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 12. ਕੈਲੰਡਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸਕ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 13. ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ: A ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਹੈ a ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕੋ।
 14. A ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰੋਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ a ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ a ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ।
 15. ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ a ਕੁਰਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 16. ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (UPS): UPS ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 17. ਸਾਫਟਵੇਅਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਓ।
 18. ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰਕਾਰਬਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, a ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 19. ਮੋਰੀ ਝੁੰਡਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਹੱਥ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਛੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ a ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
 20. ਕੇਬਲ TVਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਨ: ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

3 Comments

 1. ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ
  ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*