ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ
  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ।
  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
  • ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਹਿਰ-ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। a ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ.
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
2. ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
3. ਬਹੁਮਤ ਨਿਯਮ: ਵਿੱਚ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ a ਕਹੋ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ a ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਦਸਲੂਕੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
6. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ: ਇਨ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, a ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਦਿ
7. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ: ਵਿੱਚ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ- ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
8. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼: ਇਨ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
9. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ: ਇਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ।
10. ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ: ਵਿੱਚ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ a ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਲਈ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:
1. ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਲਈ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਕਲਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. A ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ।
5. ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਲਈ a ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
6. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਲਈ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ।
8. ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ: ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ a ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ. ਲਈ a ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
1. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
4. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਤੱਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.
5. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ a ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ a ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ a ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
7. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
1. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
3. ਨਾਲ ਹੀ, ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। a ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ. ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ a ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਲੇਟਨਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ, ਲਿਲੀਪੁਟੀਅਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
6. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। A ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ a ਧੋਖਾ
7. ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ a ਦੇ ਨਤੀਜੇ a ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
8. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ a ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਬੁਚੀ ਏਮੇਚੇਟਾ ਬੁਚੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ - ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: