ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਹੈ a ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
A ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (QSR) ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਫੂਡ ਆਊਟਲੇਟ ਹਨ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ.
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ.
'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ a ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ a ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ a ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ.
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ a ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ a ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ A ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰੋ a ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ:
ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ
ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ।
A ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ a ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ,
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਾਨ
ਗਾਹਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ.
ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਨੋਰੰਜਨ
ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ,
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ 'ਤੇ
ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਹਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਗਾਹਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ;
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ.
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੁਟਕਲ ਹੈ
ਖਰਚੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ
ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ.
ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ a
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ
ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ।
ਖਰੀਦੋ a ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ
ਖ਼ਰੀਦਣਾ a ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ
ਉਦਮੀ.
ਇੱਥੇ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਵਰਤ
ਫੂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ a
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹੈ, a ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ a ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ
ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ a ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ
ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ।
ਖ਼ਰੀਦਣਾ a ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇਗੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ.
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ a
ਤੋਂ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਚੁਣੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ a ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋਗੇ
ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਪਕਵਾਨ?
ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ a ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ?
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ a ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ a ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਮੀਨੂ) ਜੋ ਕਰੇਗਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ।
ਚੰਗੇ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ
A ਚੰਗਾ ਸ਼ੈੱਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ a ਮਹਾਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ.
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕੋਲ a ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਅਤੇ a ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਉਟਲੈਟ, ਪਕਵਾਨ ਹਨ
ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲਈ.
ਇਸ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
a ਸ਼ੈੱਫ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹੈ a ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ
ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਟਰ ਅਤੇ ਵੇਟਰੇਸ
ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ.
ਚਲਾਓ a ਟੇਕ-ਆਊਟ/ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਘਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਇਹ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ.
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਮੋਬਾਈਲ ਆਊਟਲੈਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਵਿਚ ਭੋਜਨ a ਵੈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨ.
ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਭੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਊਟਲੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਥਿਤ.
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ
ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਹਨ a ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ.
ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ
ਦਿਸ਼ਾ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*