ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ

A ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ a ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ.
ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ
1. ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. A ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
4. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
6. ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਆਦਿ; ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
10. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11. ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
12. ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
13. ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
15. ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਚੋਣ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ
1. ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ।
2. ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਲਨ।
3. ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਵਾਇਦ।
4. ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਪਾਈ।
5. ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ।
6. ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ।
7. ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ।
8. ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਛਪਾਈ।
9. ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ।
10. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ।
11. ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
12. ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ।
13. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ।
14. ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।
15. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: