ਉਹ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇੱਥੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
1. ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰੈਸ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ a ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ a ਸਿੰਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼.
4. ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮਿਆਦ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ XNUMX ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
6. ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
7. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
8. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਲੋਕਤੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ a ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ. ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। a ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਚਮੜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ - PDF ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਚੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: