ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ (ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ)

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਜ਼ਮੀਨ
2. ਲੇਬਰ
3 ਰਾਜਧਾਨੀ
4. ਠੇਕੇਦਾਰ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਏਜੰਟ. ਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਵਚਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
1. ਦੇਸ਼
ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੈੱਲ ਕਰਾਫਟ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ (ਸੰਤਰੀ, ਅੰਗੂਰ, ਚੂਨਾ, ਨਿੰਬੂ, ਟੈਂਜਰੀਨ, ਸ਼ੈਡੌਕ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜੂਸ. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਟਾਲੋ, ਓਵਲੀਨ ਮਿਲੋ, ਬੋਰਨਵੀਟਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਡਰਿੰਕਸ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਕੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਲੇਬਰ
ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਹੈ a ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ. ਕਿਰਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਜਰਤ/ਤਨਖਾਹ ਹੈ।
3. ਕੈਪੀਟਲ
ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ a ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ a ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵਿਆਜ ਹੈ।
ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
4. ਉਦਯੋਗਪਤੀ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ a ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ a ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉੱਦਮੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ (ਅਪੀਲ) ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਦਮੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਖਭਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ a ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  1954 ਦਾ ਲਿਟਲਟਨ ਸੰਵਿਧਾਨ: ਮਹੱਤਵ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: