ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ

ਨਵੰਬਰ 8, 2023 ਫੋਰਟਮੀ 0

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਇਹ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੰਪਰਕ ਖੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ [...]

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: