ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ|ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ a ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ a ਜਨਤਕ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ a 15 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਗ I, ਆਈਟਮ 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ a ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ a ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ a ਦੇ ਜੱਜ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। A ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
A ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ​​ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ (ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ)।
ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ।
2. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ a ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਦਨ ​​ਅਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੋਂ a ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਨਾ.
3. ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਚਰਣ ਵੀ ਹੈ a ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, a ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ a ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ. ਜਿੱਥੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ a ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ a ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ a ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਹਿਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (5 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਭਾਗ 1999, ਦੇਖੋ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਿਬੁਇਕ ਓਨੂ ਦੁਆਰਾ - ਕਵਿਤਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: