ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ: ਅਰਥ, ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅਰਥ
2. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
3. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
4. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
5. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ।
ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ
A ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ a ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ a ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ a ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
2. ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ a ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਅਤੇ a ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ;
3. ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
4. ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ: ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
5. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ: ਭਾਵ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ.
6. ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।
7. ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
1. ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ:
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਭੋਜਨ, (ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ) ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ a ਦੁਕਾਨ, ਪਸੰਦ a ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟੋਰ.
2. ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ:
ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਰਖਾਣ, ਦਰਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। a ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ a ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਿਤ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੋ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਨੇ a ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ. ਮੈਂਬਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
3. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਫਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ:
ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕ. ਮੈਂਬਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
4. ਥੋਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ:
ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ a ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਥੋਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪ।
5. ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ:
ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ a ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਮੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਟੋਕਾਪੀ) ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਵ, ਉਹ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਮਿੰਨੀ-ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। a ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਹਨ। A ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬਕ.
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
1. ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ a ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ.
4. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। A ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
5. ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ: A ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ a ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ a ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ.
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:
1. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
2. ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ a ਕਾਰੋਬਾਰ.
3. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
5. ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ: ਮੈਂਬਰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਫਾਰਮ: ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: