ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦ "ਭੋਜਨ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਚੌਲਅੰਡੇ
ਗੈਰੀਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼
ਸੇਮੋਵਿਟਾਜਿਵਿਕੰਦ
ਰੋਟੀਫਲ੍ਹਿਆਂ
ਚਾਹਦਲੀਆ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸਮੂਹ

ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

 1. ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹ
 2. ਮੀਟ ਸਮੂਹ
 3. ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ
 4. ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਸਮੂਹ
 5. ਕੰਦ ਸਮੂਹ

ਮੁਲਾਂਕਣ

 1. ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ?
 2. ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ.
 3. ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਰਥ

ਭੋਜਨ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ.

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ:

 1. ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ
 2. ਪ੍ਰੋਟੀਨ
 3. ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ
 4. ਖਣਿਜ ਲੂਣ
 5. ਵਿਟਾਮਿਨ
 6. ਜਲ
ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂਸਰੋਤਫੰਕਸ਼ਨ
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਯਮ, ਗੈਰੀ, ਕਸਾਵਾ, ਯਮ
ਮੱਕੀ, ਆਟਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ
ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਊਰਜਾ
ਪ੍ਰੋਟੀਨਮੀਟ, ਬੀਨਜ਼, ਮੱਛੀ, ਸੋਇਆ
ਬੀਨਜ਼, ਅੰਡੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ,
ਪਨੀਰ, ਚਿਕਨ.
ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ।
ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀਪਾਮ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ,
ਮੱਖਣ, ਮਾਰਜਰੀਨ, ਸਾਰਡੀਨ,
ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਈਗੁਸੀ ਤੇਲ,
ਕੌਡ ਜਿਗਰ ਦਾ ਤੇਲ
ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨੂੰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ.
ਖਣਿਜ ਲੂਣਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਜਿਗਰ, ਪਨੀਰ,
ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਸਰੀਰ.
ਜਲਮੀਂਹ, ਬਸੰਤ, ਬਰੂਕਸ,
ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ,
ਚਾਹ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਆਸਾਨ ਪਾਚਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਤਰਲ.
ਵਿਟਾਮਿਨਜਿਗਰ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਤੇਲ,
ਟਮਾਟਰ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਰੋਗ

ਮੁਲਾਂਕਣ

 1. ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 2. ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਰਥ

ਭੋਜਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੋਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਭੋਜਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 1. ਭੋਜਨ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 2. ਇਹ ਹੈ a ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ a ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ.
 3. ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 4. ਇਹ a ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ
 5. ਭੋਜਨ ਹੈ a ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
 6. ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ
 7. ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਚਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 8. ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ a ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ - ਸ਼ੈਲੀ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ:

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ.


*