21 ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵੇਗਾ a ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ।

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰ ਹੈ. ਹਾਂ "ਡਰ"। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਪੈਸਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ, ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ.

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਕੋਲ ਹੈ a 200 ਮਿਲੀਅਨ + ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ a ਸਫਲਤਾ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਪੜ੍ਹੋ!

21 ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੱਥੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(1) ਪੌਪਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੌਪਕਾਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਿਆਂ, ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੌਪਕਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ?

(2) ਸਨੇਲ ਫਾਰਮਿੰਗ

ਘੋਗੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਨ a ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੋਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ. ਇਹ ਹੈ a ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਮੈਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

(3) ਕਾਰ ਵਪਾਰ ਧੋਵੋ

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ. ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(4) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੌਗਿੰਗ, ਐਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਆਦਿ।

(5) ਫ਼ੋਨ ਮੁਰੰਮਤ

ਫ਼ੋਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ a ਫ਼ੋਨ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ a ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲਣਗੇ।

(6) ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ is a ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ a ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਵੇਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੈ a ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ.

(7) ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਬੀਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰੰਗੀਨ ਬੈਗ, ਹਾਰ, ਚੂੜੀਆਂ, ਮੁੰਦਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ N10,000 ਵਰਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਹਨ: ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ (CC)।

(8) ਫਲ ਸਲਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਫਲ ਸਲਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ, ਸੇਬ, ਅਨਾਨਾਸ, ਕੇਲੇ, ਪੰਜਾਵਾ, ਗਾਜਰ, ਤਰਬੂਜ, ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਸਲਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ a ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਫਲ ਸਲਾਦ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

(9) ਕੇਕ ਉਤਪਾਦਨ

The ਕੇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕੇਕ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਡ ਸਨੈਕਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮਦਿਨ, ਵਿਆਹ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਕੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹਨ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

(10) ਸੈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਾਂ ਦੇ 90% ਕੋਲ ਹਨ a ਫ਼ੋਨ, ਅਤੇ 70% ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ a ਗੰਭੀਰ ਮਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉੱਦਮ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ a ਬਹੁਤ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(11) ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ ਚੁਣੋ (ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ) ਅਤੇ a ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁਨਰ.

(12) ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ

ਸਾਬਣ ਹੈ a ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ a ਇੱਥੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਪੂੰਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ.

(13) ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ

ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ a ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ, ਗਤੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ a ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਧਾਰਨਾ) ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ a ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ)।

(14) ਬਾਰਬਿੰਗ ਸੈਲੂਨ

ਬਾਰਬਿੰਗ ਸੈਲੂਨ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ a ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ. ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।

(15) ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ

ਲਾਂਡਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ a ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।

(16) ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ, ਮਰਦ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ  ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

(17) ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਤਰਬੂਜ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ।

(18) ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਬੇਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬੇਕਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਕ ਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੇਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ a ਔਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(19) ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ a ਇਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ. ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਚ ਹੈ! ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ, ਜਨਮਦਿਨ, ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ.

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।

(20) ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇਹ. ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ (ਕਾਰਟੂਨ) ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਟੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੌਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

(21) ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ)।

ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ।

SUMMARY

  • ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਵਪਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ !!!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ: