10 Sfidi Maġġuri Ta 'Agribusiness Fl-Uganda U Soluzzjonijiet Possibbli

X'inhuma l-problemi u l-isfidi tal-agrikoltura fl-Uganda? Kompli aqra biex issir taf il-kwistjonijiet ewlenin u l-modi biex tinbidel is-sitwazzjoni.

Il-Problemi Ewlenin U l-Isfidi tal-Agrikoltura Fl-Uganda

Illum, is-settur agrikolu fl-Uganda huwa l-aktar importanti fil-pajjiż, jimpjega madwar 70% tal-forza tax-xogħol tal-Uganda. Iżda s-settur ibati minħabba l-produzzjoni baxxa, u minħabba f'hekk, qed isir aktar diffiċli biex jitimgħu lill-popolazzjoni li qed tiżdied. Ejja niddeskrivu l-problemi u l-isfidi ewlenin tagħha:

1. Infrastruttura Fqira:

L-istat attwali tal-infrastruttura f'ħafna setturi rriżulta a livell għoli ta’ migrazzjoni fost abbli żgħażagħ. Iż-żgħażagħ ma jridux jibqgħu fiż-żoni rurali għax hemm infrastruttura fqira u jmorru l-ibliet. Minħabba f'hekk, il-
l-agrikoltura fl-irħula titlef il-forza tax-xogħol tagħha li tnaqqas l-outputs tagħha.
Eżempju ieħor huwa toroq ħżiena, is-sitwazzjoni bit-toroq iżżid l-ispiża u l-ħin tat-trasport. Xi oġġetti jitħassru waqt it-trasport.

2. Faċilitajiet ta' Riċerka inattivi:

Sfortunatament, l-istituzzjonijiet tar-riċerka agrikola fil-pajjiż ma jaħdmux b'mod effiċjenti u effettiv. Dawn kollha
istituzzjonijiet m'għandhomx koordinazzjoni espliċita jew direzzjoni tax-xogħol. Ħafna mir-riċerka tispiċċa fuq l-ixkafef u ma tgħinx biex tinbidel is-sitwazzjoni attwali. Ħafna mill-bdiewa, li huma meqjusa bħala utenti finali ta’ din ir-riċerka, ma tistax tpoġġi fil-prattika d-dejta minn faċilitajiet ta’ riċerka.

3. Edukazzjoni u Modernizzazzjoni:

In-nuqqas ta 'tagħmir mekkanizzat u l-illitteriżmu tal-biċċa l-kbira tal-bdiewa huwa r-raġuni għaliex huwa diffiċli li jiġu implimentati metodi ta' biedja moderni. Ħafna bdiewa għadhom iżommu mal-prattiki tal-farms arkajċi. Ħafna mill-problemi tal-kummerċjalizzazzjoni agrikola fl-Uganda huma relatati a livell fqir ta’ edukazzjoni.

4. Makkinarju mhux utli:

Minn żmien għal żmien il-gvern jimporta xi tratturi iżda m'hemmx stazzjonijiet ta' servizz biex jissewwew jew jinbidlu partijiet għal makkinarju bħal dan. Jekk hemm xi problema b'tali a trattur, a bidwi normalment jipparkjah u jiġi lura għall-mod antik tal-biedja.

5. Kwistjonijiet tal-Ipproċessar tal-Ikel:

20-40% tal-ħsad jintilef kull sena matul l-ipproċessar. Fost il-problemi ewlenin li naraw hemm in-nuqqas ta 'faċilitajiet ta' ħażna xierqa, minħabba f'hekk, il-ħsad jiġi attakkat minn pesti u l-kundizzjonijiet tal-ħażna nfushom inaqqsu l-kwalità tal-uċuħ tar-raba '.

6. Politika tal-Gvern:

Hemm a livell baxx ta 'importazzjoni ta' nebbieta ibridi, u għadu mhux faċli li tikseb sussidji tal-fertilizzanti. Illum naraw xi wħud
programmi tal-gvern immiraw li jiżviluppaw is-settur agrikolu, iżda fis-snin li għaddew ma kien hemm l-ebda programmi kwalitattivi biex tingħata spinta lill-industrija.

7. Nuqqas ta' Informazzjoni Xieraq:

Hemm defiċit ta' informazzjoni fis-settur agrikolu tal-Uganda iżda dan jeħtieġ li jinbidel jekk irridu nagħmlu progress. Il-modernizzazzjoni ma tistax tirnexxi jekk il-bdiewa ma jkunux mgħammra bl-għarfien meħtieġ biex jutilizzaw għodod u ideat moderni.
Hemm aktar għall-biedja milli sempliċiment tħaffir tal-ħamrija u tħawwil tar-raba’. Il-bdiewa jridu jkunu jafu kif jagħżlu l-varjetà ta’ żerriegħa t-tajba biex jiksbu l-aħjar rendiment, l-aħjar ħin għat-tħawwil, l-aħjar prattiki fir-razzett biex inaqqsu t-telf tal-uċuħ tar-raba’, u kif jissieħbu ma’ dawk li jieħdu r-raba’ tajbin biex jiksbu l-aħjar prezz għall-bdiewa tagħhom. prodott.
L-għarfien tal-kummerċjalizzazzjoni, l-għażliet ta’ finanzjament, jew iż-żieda ta’ valur għall-prattiki tal-biedja huwa importanti wkoll. Il-kisba ta' din l-informazzjoni hija limitata għall-fomm jew mezzi tradizzjonali oħra li jistgħu mhux dejjem ikunu preċiżi jew ta' għajnuna.
il assenza ta’ informazzjoni xierqa tista’ twassal ukoll għal riżultati mhux intenzjonati bħat-tniġġis agrikolu.
Pereżempju, xi wħud mill-fertilizzanti u d-demel użati biex itejbu t-tkabbir tal-pjanti jistgħu jkunu magħmula minn kimiċi ta 'ħsara. Dan jista 'jwassal għall-qerda tal-ambjent, u b'hekk jagħmel ħsara lill-pjanti.

8. Sfidi tal-Agri-Marketing:

Il-kummerċjalizzazzjoni tinvolvi l-attivitajiet kollha involuti fil-ġarr tal-prodotti agrikoli lill-utenti finali tiegħu. Dan jista’ jkun a proċess ta’ sfida meta ma jintużawx tekniki adegwati. Il-bdiewa jiddependu fuq proċeduri ta' kummerċjalizzazzjoni tradizzjonali li jistgħu ma jwasslux għal riżultati profittabbli għalihom.
Il-preżenza ta 'pitkala ħafna fin-negozju agrikolu jista' jikkawża a influwenza negattiva fuq l-agrimarketing.
F'każijiet fejn l-oġġetti jgħaddu minn intermedjarji bħal bejjiegħa bl-ingrossa, u bejjiegħa bl-imnut, il-prezzijiet imħallsa mill-konsumatur aħħari jista' jkollhom ukoll jgħaddu minn dawn l-intermedjarji qabel ma jaslu għand il-bidwi.
As a riżultat, il-bidwi jista’ ma tantx jagħmel profitt peress li dawn l-intermedjarji kollha jridu jieħdu l-qatgħat tagħhom. Xi wħud minn dawn il-pitkala wkoll jieħdu vantaġġ mill-bdiewa li ma jifhmux kif jaħdem is-suq tal-farms.
Il-preżenza ta' pitkala fil-proċess tas-self tista' wkoll tfixkel l-agribusiness. A bidwi jista' ma jkollux il-prerekwiżit biex jikseb self minn istituzzjonijiet finanzjarji. Din tqum il-ħtieġa għal a rabta diretta bejn il-bdiewa u l-isponsors tagħhom.
L-agri-marketing ibati wkoll minħabba l-ippakkjar fqir tal-ikel. L-ikel bażiku jista 'ma jkunx attraenti għall-konsumatur aħħari minħabba l-ippakkjar fqir u dan jista' jonqos fil-bejgħ.

Soluzzjonijiet Possibbli Għall-Problemi Tal-Agrikoltura Fi Uganda:

Issa nafu l-problemi ewlenin tal-iżvilupp agrikolu fl-Uganda, imma xiex dwar is-soluzzjonijiet? Soluzzjonijiet vijabbli jistgħu jiżguraw a livell ġdid tas-settur agrikolu fil-pajjiż.

  1. Fost l-ewwel modi biex tinbidel is-sitwazzjoni hemm billi tħarreġ u jgħolli l-livell tal-edukazzjoni. Ħaddiema tas-sengħa u edukati jistgħu jsostnu d-durabilità tal-għodod tal-farms mekkanizzati. Programmi moderni ta 'edukazzjoni agrikola għall-bdiewa huma a għodda meħtieġa biex tinbidel is-sitwazzjoni attwali.
  2. Il-mekkanizzazzjoni tal-agrikoltura: Pass ieħor huwa li jipprovdi bdiewa edukati b'magni u tagħmir tar-razzett moderni. Aġġorna l-Kunsill tar-Riċerka Agrikola biex jissorvelja, jikkoordina u jimplimenta l-iżvilupp agrikolu.
  3. Introduzzjoni ta' programmi governattivi ġodda biex jipprovdu inċentivi għal abbli żgħażagħ biex ikunu involuti fis-settur tal-biedja.
  4. Għandu jkun hemm a manifattur lokali ta 'pestiċidi, fertilizzanti, eċċ.
  5. Għandu jkun hemm a sistema żviluppata ta’ self disponibbli b’rati ta’ imgħax raġonevoli/
  6. Il-gvern għandu jieħu miżuri biex irażżan l-importazzjoni tal-prodotti tal-ikel.
  7. Is-sistema ta 'irrigazzjoni għandha tiġi rikostrutta biex issolvi l-problema ta' xita mhux affidabbli.
  8. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-prodotti agrikoli tal-Uganda huma organiċi minħabba li l-biċċa l-kbira tal-bdiewa ma jużaw l-ebda kimika biex jagħtu spinta lill-ħsad. Fid-dinja moderna tagħna, fejn ħafna pajjiżi jeħtieġu ikel aktar tajjeb għas-saħħa, jista 'jsir fattur eċċellenti biex tiżdied l-esportazzjoni ta' prodotti agrikoli.
  9. Soluzzjoni oħra hija li tiżviluppa l-użu ta 'sistemi ta' enerġija solari jew mir-riħ.
  10. In-nies jgħidu li s-settur jeħtieġ tmexxija b’saħħitha. Patrijottiku onest u kura It-tmexxija hija waħda mill-fatturi ewlenin biex issolvi l-problemi l-oħra kollha.

Hawnhekk hawn il-lista tagħna tal-problemi attwali tal-Agribusiness (sfidi) u s-soluzzjonijiet possibbli fl-Uganda. Fl-aħħar snin nistgħu naraw li s-sitwazzjoni qed tinbidel, hemm aktar bdiewa edukati u investimenti fl-agrikoltura.

Kumment