Apakah Kedaulatan? Maksud Dan 7 Batasan Kedaulatan

Isi kandungan
1. Maksud Dan Asal Usul Kedaulatan
2. Jenis Kedaulatan
3. Batasan Kedaulatan
4. Ciri-ciri Kedaulatan
Maksud Dan Asal Usul Kedaulatan
Ia adalah a Ahli falsafah politik Perancis Jean teori moden kedaulatan ke dalam teori politik. Beliau mentakrifkan kedaulatan sebagai kuasa tertinggi negara ke atas rakyat dan rakyat.
Kedaulatan boleh dilihat sebagai kuasa tertinggi a negara perlu membuat dan menguatkuasakan undang-undang dalam sempadannya tanpa sebarang kawalan luar.
Jenis Kedaulatan
1. Kedaulatan Luar: Ini bermakna setiap negeri adalah sama dalam perhimpunan. Seperti PBB dan A.U, Tiada negeri yang lebih besar atau lebih penting daripada yang lain.
2. Kedaulatan Dalaman: Ia merujuk kepada kuasa tertinggi negara untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang ke atas rakyat dalam wilayahnya.
3. Kedaulatan Undang-undang: Nama lain untuk ini ialah kedaulatan parlimen. Ini adalah kuasa tertinggi yang diberikan kepada pengundi untuk membentuk kerajaan pilihan mereka dan mereka melaksanakannya melalui peti undi dengan mengundi mereka calon mereka mahu menurunkan kuasa kepada.
4. Kedaulatan deo facto: Kedaulatan ini diperoleh dengan menggunakan paksaan. Ia adalah kedaulatan paksa (Eg) Kedaulatan tentera.
4. Kedaulatan De Jure: Kedaulatan ini diperoleh mengikut undang-undang negara. Ia bermaksud a kedaulatan yang sah.
7 Batasan Kedaulatan
Berikut adalah 7 batasan kedaulatan:
1. Undang-undang Antarabangsa: Ini mengehadkan kedaulatan negeri. negeri bertahan oleh undang-undang antarabangsa untuk kepentingan keamanan dunia.
2. Perjanjian dan Perjanjian Antarabangsa: Kewujudan organisasi antarabangsa yang dimiliki oleh banyak negara telah meletakkan batasan serius kepada kedaulatannya. Contoh: A.U, PBB, UNISEF dll.
3. Bantuan Asing: Bila a negara diberi bantuan ekonomi, ketenteraan dan teknikal oleh negeri lain, kedaulatannya mungkin terjejas.
4. Pengaruh Negara Berkuasa: Negara berkuasa seperti ASA dan USSR, Great Britain dll mempengaruhi dasar dan undang-undang yang dibuat oleh sesetengah negeri, ini menjejaskan kedaulatan antarabangsa negara-negara kecil.
5. Adat Resam dan Tradisi: Bila a negeri menerima pakai a adat dan tradisi beberapa kumpulan etnik di negeri-negeri, kedaulatan abadi akan terjejas.
6. Keluhuran Perlembagaan: Tidak kira badan atau institusi di mana kedaulatan terletak, kuasa dihadkan oleh perlembagaan negeri kerana tiada siapa yang berada di atas undang-undang.
7. Rampasan kuasa: Pengambilalihan kerajaan secara paksa melalui rampasan kuasa mengehadkan kedaulatan negeri kerana perlembagaan lazimnya digantung.
Ciri-ciri Kedaulatan
Ciri-ciri kedaulatan adalah seperti berikut:
1. Kuasa tanpa had: Kuasa atau kedaulatan a negara mempunyai, tidak mempunyai sekatan kerana negara mengeluarkan perintah yang mengikat semua rakyat dalam wilayahnya tanpa sebarang pengaruh luar.
2. Kedaulatan Kekal: Kedaulatan adalah kekal selagi negara wujud, kerajaan berubah tetapi kedaulatan tidak boleh.
3. Kuasa negara berdaulat tidak boleh dialihkan, ia kekal dalam negeri.
4. Kekomprehensif: Kuasa kedaulatan meluas dalam skop, ia mengikat semua orang atau kumpulan dalam wilayah itu.
5. Ketiadaan Kawalan Asing: Kuasa daripada a negara berdaulat adalah tertinggi dalam wilayahnya tanpa kawalan asing.