Eksekutif: Maksud, Fungsi Dan Sekatan

Isi kandungan
1. Fungsi Eksekutif
2. Sekatan Terhadap Eksekutif
3. Hubungan Antara Badan Perundangan Dan Eksekutif
Eksekutif:
Ini adalah satu lagi cabang kerajaan. Ia dianggotai oleh Ketua Negara dan Ketua Kerajaan (jika ada) dan menteri.
Fungsi Eksekutif
1. Untuk menguatkuasakan undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan.
2. Untuk menentukan dan membimbing perniagaan yang diurus niaga dalam badan perundangan iaitu dalam a sistem pemerintahan parlimen.
3. Untuk mengumpul dana awam (cth memungut cukai) dan menyediakan cara dana awam akan dibelanjakan (cth. Belanjawan).
4. Untuk mengekalkan keamanan dan ketenteraman contohnya merekrut pasukan polis untuk memeriksa jenayah.
5. Menggubal dasar-dasar utama kerajaan.
6. Untuk memasuki perjanjian atau perjanjian antarabangsa.
7. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur sosial kepada rakyat seperti bangunan sekolah dan hospital dsb.
8. Untuk mengambil, mendisiplin dan menaikkan pangkat penjawat awam.
9. Menubuhkan jabatan kerajaan dan menyelaraskan pelbagai aktiviti mereka.
10. Untuk merekrut, melatih dan melengkapkan a berdiri tentera untuk mempertahankan negeri daripada pencerobohan luar.
Sekatan Terhadap Eksekutif
Eksekutif terhad dalam fungsinya oleh faktor-faktor berikut:
1. Perlembagaan- Pihak eksekutif mesti bertindak mengikut perlembagaan.
2. Badan perundangan juga mengawal eksekutif dengan cara berikut:
1. Pendakwaan presiden.
2. Penolakan atau penangguhan langkah yang dicadangkan oleh presiden.
3. Akauntabiliti- Memanggil ahli eksekutif untuk hadir di hadapan jawatankuasa badan perundangan.
4. Kuasa badan perundangan untuk meluluskan penama presiden bagi jawatan awam.
5. Presiden tidak boleh mengisytiharkan perang tanpa kelulusan badan perundangan.
3. Badan Kehakiman boleh mengisytiharkan tindakan eksekutif sebagai ultra vires.
Hubungan Antara Badan Perundangan Dan Eksekutif
1. Badan perundangan membuat undang-undang manakala eksekutif menguatkuasakan undang-undang.
2. Eksekutif menentukan dan membimbing perniagaan yang diurus niaga dalam badan perundangan.
3. Badan perundangan membenarkan pengumpulan dan perbelanjaan wang oleh eksekutif.
4. Eksekutif menggubal dasar dan badan perundangan meluluskan dasar tersebut.
5. Badan perundangan meratifikasi semua perjanjian antarabangsa yang dimeterai oleh eksekutif.
6. Badan perundangan boleh mengawal eksekutif melalui a undi tidak percaya atau impeachment.
7. Eksekutif boleh mengesyorkan pembubaran badan perundangan.