Bagaimana Untuk Memulakan NGO Di Botswana

NGO ialah a Pertubuhan bukan kerajaan yang bermaksud aktiviti atau tindakannya bukan untuk keuntungan. Jika NGO menarik minat anda, baca terus untuk mengetahui cara memulakan NGO di Botswana.
Perkataan NGO bermaksud a Badan Bukan Kerajaan (“NGO”). Ia adalah a badan atau persatuan orang yang didaftarkan sebagai "Pemegang Amanah Diperbadankan" di bawah Seksyen 590 Akta Syarikat dan Perkara Bersekutu, Cap C20 Undang-undang Persekutuan 2010 untuk memajukan mana-mana agama, pendidikan, sastera, saintifik, pembangunan sosial/budaya, sukan dan kebajikan punca. NGO disifatkan a organisasi bukan untung di Botswana.
Dalam siaran ini, kami telah memperincikan langkah terbaik untuk memulakan NGO di Botswana. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah ini, mari kita lihat beberapa faedah yang datang dengan memulakan NGO di Botswana.
Faedah memulakan NGO di Botswana
1. Hak untuk Memperoleh Aset
NGO yang berdaftar secara rasmi dengan Suruhanjaya Hal Ehwal Korporat berhak memperoleh tanah, memiliki aset tetap dan/atau menanggung liabiliti di bawah meterai biasanya.
2. Entiti Korporat
As a badan korporat, sebuah NGO urusan dan penglibatan dengan orang ramai bertambah baik. Jika anda memulakan dan mendaftarkan NGO, anda boleh menyaman untuk menguatkuasakan hak undang-undangnya atau disaman melalui pemegang amanah berdaftarnya.
3. Rancangan Kewangan Berstruktur
Memandangkan NGO dianggap bukan untuk keuntungan dan dikecualikan cukai, memulakan NGO mampu a mekanisme bebas cukai untuk aktiviti yang anda jalankan di bawah NGO. Anda boleh membangunkan a rancangan kewangan berstruktur dipanggil "penghindaran cukai" yang membolehkan organisasi menjalankan perniagaan tanpa liabiliti cukai. Pengelakan cukai adalah a cara yang sah untuk mengurangkan atau menghapuskan kewajipan cukai anda. Walau bagaimanapun, pengelakan cukai bukanlah "pengelak cukai" yang menyalahi undang-undang!
4. Akses kepada Kredit
A NGO berdaftar mampu mendapatkan akses kepada kredit daripada pemberi pinjaman dan institusi kewangan. Anda boleh gunakan a kemudahan pinjaman untuk mempromosikan aktiviti organisasi, kewangan a menggadai janji, memperoleh tanah atau aset tetap. Bank juga ingin melihat bukti pendaftaran dengan Pihak Berkuasa yang betul sebagai syarat sebelum pemberian a pinjaman.
5. perbankan
Mempunyai NGO menjadikannya kurang mudah untuk dibuka a akaun korporat dengan a bank di Botswana. mempunyai a akaun korporat untuk NGO anda menandakan fakta bahawa anda adalah telus. Ini kerana sesetengah orang persendirian, kerajaan, agensi penderma dan NGO lain tidak akan berminat untuk menulis kepada anda a semak organisasi anda atas nama peribadi anda. A korporat bank akaun untuk NGO anda akan menandakan kewujudan korporatnya dan kesediaannya untuk menerima sumbangan.
Walau bagaimanapun, anda perlu memberikan bukti bahawa organisasi anda berdaftar dengan Pihak Berkuasa Hak untuk menjadi dapat untuk membuka akaun dengan a bank.
Sekarang mari kita harapkan langkah-langkah untuk memulakan NGO di Botswana.
Bagaimana Untuk Memulakan NGO Di Botswana
Berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti untuk memulakan NGO di Botswana;

  • mempunyai a pelan
  • Pilih nama NGO anda
  • Lantik Pemegang Amanah
  • Rujuk Peguam Cara Bertauliah
  • Penggubalan Perlembagaan NGO
  • Penggubalan Minit Mesyuarat
  • Dokumentasi semua dokumen penubuhan
  • Penyerahan dan Pemfailan
  • Buka a Korporat Bank Akaun dalam Nama NGO

mempunyai a pelan
Pelan NGO anda harus mengandungi kepercayaan, misi dan tujuan organisasi anda. Semasa anda mentakrifkan misi NGO anda dan merangka pernyataan tujuan anda, anda harus menerangkan tujuan keseluruhan NGO itu; aktiviti NGO anda akan terlibat atau menjalankan; kepercayaan teras NGO; dan lain-lain.
Pilih nama NGO anda
Contohnya, "Belia untuk Perubahan Positif", "Yayasan Minda Cerdas", "Wanita Nigeria untuk perubahan", "CEO Perniagaan Abuja", "Kelab Sukan Bersatu", "Yayasan Menentang pencabulan kanak-kanak", "Yayasan Kesihatan Mental", Advokasi untuk Yayasan Tadbir Urus yang Baik”, dsb. (ditambah nama ganti sekiranya nama pertama tidak tersedia untuk tempahan).
Lantik Pemegang Amanah
A orang yang layak dilantik a Pemegang amanah mestilah berumur tidak kurang daripada 18 tahun; atau tidak waras; atau tidak dilepaskan bankrap; atau disabitkan dengan kesalahan yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran dalam tempoh 5 tahun dari cadangan pelantikannya.
Rujuk Peguam Cara Bertauliah
Anda harus berunding dengan a Peguamcara yang telah diakreditasi sewajarnya oleh Pihak Berkuasa Korporat untuk menjalankan urusan sebelum dan selepas pemerbadanan dengan Suruhanjaya. A peguam cara boleh membantu anda melaksanakan perkara berikut:
i. Carian dan Tempahan Ketersediaan Nama: Peguamcara anda akan menjalankan a cari di pendaftaran Pihak Berkuasa Korporat untuk menyemak sama ada nama NGO yang anda pilih masih tersedia untuk tempahan. Sahaja a nama yang tidak sama dengan organisasi berdaftar sedia ada di Botswana boleh dikhaskan untuk anda. Apabila nama pilihan anda didapati tersedia, ia kemudiannya akan diluluskan untuk pendaftaran. Semakan ketersediaan nama dan tempahan boleh dilaksanakan dalam masa 48 jam oleh a Peguamcara bertauliah CAC.
ii. Penerbitan Notis: Peguamcara anda, dengan mematuhi undang-undang, kini akan menerbitkan dalam tiga (3) akhbar harian atau akhbar nasional, satu daripadanya a akhbar tempatan diedarkan secara meluas di lokaliti di mana NGO anda berada berdasarkan a pemberitahuan niat untuk mendaftar NGO, menetapkan nama NGO; nama pemegang amanah, matlamat dan objektif; dan a memanggil untuk bantahan dalam tempoh 28 hari untuk pendaftaran NGO (jika ada).
Penggubalan Perlembagaan NGO
Peguamcara akan menggubal perlembagaan NGO yang akan menetapkan peraturan yang akan mengawal hal ehwal dalaman NGO, matlamat dan objektif NGO, struktur tadbir urus, nama ahli Lembaga Pemegang Amanah, pernyataan tujuan, dsb.
Penggubalan Minit Mesyuarat
Minit mesyuarat yang digubal oleh peguam cara akan memberikan butiran di mana ahli Lembaga Pemegang Amanah dilantik, senarai ahli yang hadir dan tidak hadir, corak pengundian, dan kebenaran untuk memohon pendaftaran, ditandatangani oleh Pengerusi dan Setiausaha Lembaga.
Penggubalan Minit Mesyuarat. Peguam cara anda juga akan merangka minit mesyuarat di mana fasal khas itu diterima pakai ke dalam perlembagaan organisasi; ditandatangani oleh Pengerusi dan Setiausaha Lembaga.
Dokumentasi semua dokumen penubuhan
Peguam cara anda kini akan mengumpulkan semua dokumen penubuhan termasuk borang permohonan yang lengkap dalam tiga salinan, asal penerbitan akhbar, surat permohonan, salinan perlembagaan NGO yang digubal sedemikian, minit mesyuarat di atas, gambar Pemegang Amanah berukuran pasport, kesan meterai biasa NGO, dsb.
Penyerahan dan Pemfailan
Akhir sekali, peguam anda akan memfailkan semua dokumen yang berkaitan dengan Pihak Berkuasa Korporat untuk penubuhan NGO anda.
Pengumpulan Sijil Pemerbadanan NGO
Sijil Pemerbadanan NGO akan dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Korporat kepada anda melalui Peguam Cara Bertauliah anda selepas dokumentasi dan pemfailan yang sewajarnya.
Buka a Korporat Bank Akaun dalam Nama NGO
Ini adalah yang terakhir dan penting yang anda perlukan untuk memulakan NGO di Botswana. Ini kerana pembukaan a bank akaun dalam nama NGO menunjukkan bahawa NGO anda adalah rasmi dan anda bersedia untuk mula mendapatkan sokongan kewangan daripada orang ramai dan menerima sumbangan. Untuk membuka a NGO bank akaun, anda memerlukan Sijil Pemerbadanan NGO yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Korporat.