Beberapa Sifat Dan Fungsi Sel

Biologi
Topic: Beberapa Sifat Dan Fungsi Sel
Contents [show]

 • Maksud Pemakanan
 • Kebergunaan Makanan
 • Jenis Pemakanan
 • Maksud Respirasi Selular
 • Jenis Respirasi Selular
 • Maksud Perkumuhan
 • Maksud Pertumbuhan
 • Asas Pertumbuhan
 • Tindak balas Sel Terhadap Persekitarannya
 • Maksud Pergerakan
 • Pengertian Pembiakan
 • Jenis Pembiakan

Beberapa Sifat Dan Fungsi Sel
1. Pemakanan (Pemakanan)
Definisi: Pemakanan adalah proses di mana makanan diambil oleh organisma hidup untuk membekalkan nutrien yang diperlukan untuk tindak balas metabolik berterusan yang berlaku di dalam badan. Makanan adalah sumber nutrien.
Kegunaan Makanan
Sel atau organisma hidup memerlukan makanan untuk pelbagai sebab. Sebab-sebab ini ialah:
1. Untuk membekalkan tenaga yang diperlukan untuk pelbagai aktiviti fizikal dan metabolik.
2. Untuk membuat bahan penting seperti hormon dan enzim.
3. Untuk membuat sel-sel baru untuk pertumbuhan dan penggantian tisu-tisu yang haus.
4. Untuk membekalkan pelbagai bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.
Jenis Pemakanan
Terdapat dua jenis pemakanan utama. Ini adalah pemakanan autotrof dan heterotropik.
i. Pemakanan Autotrof: Pemakanan autotrof ialah jenis pemakanan di mana organisma berada dapat untuk mengeluarkan makanan mereka sendiri. Organisma yang boleh mengeluarkan atau mensintesis makanan mereka sendiri ialah dipanggil autotrof. Dua jenis pemakanan autotrof ialah pemakanan fotosintesis (holophytic) dan kemosintetik.
ii. Pemakanan Heterotropik: Pemakanan heterotrofik ialah jenis pemakanan di mana organisma tidak boleh mengeluarkan makanan mereka sendiri tetapi bergantung secara langsung atau tidak langsung kepada tumbuhan (autotrof) untuk makanan mereka sendiri. Organisma yang tidak boleh mengeluarkan makanan mereka sendiri ialah dipanggil heterotrof. Kebanyakan haiwan, kulat, protozoa dan beberapa bakteria tergolong dalam kumpulan ini.
Bentuk atau jenis pemakanan heterotropik termasuk pemakanan holozoik, parasit, saprofit dan simbiotik.
2. Pernafasan Selular
Definisi: Respirasi selular melibatkan aktiviti kimia sel di mana glukosa dipecahkan oleh a siri tindak balas yang dikawal oleh enzim untuk membebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan disimpan dalam adenosine trisphosphate (ATP). ATP ialah bentuk di mana tenaga dibawa, disimpan dan digunakan oleh semua sel hidup untuk pelbagai proses metabolik. Keseluruhan tujuan respirasi selular adalah untuk menjana tenaga untuk pelbagai metabolisme yang diproses dalam semua organisma.
Jenis Respirasi Selular
Terdapat dua jenis utama respirasi selular. Ini adalah respirasi aerobik dan anaerobik.
i. Maksud Respirasi Aerobik: Respirasi aerobik ialah jenis respirasi yang memerlukan oksigen untuk memecahkan glukosa (substrat) menjadi air, karbon dioksida dan tenaga (ATP).
ii. Maksud Respirasi Anaerobik: Respirasi anaerobik ialah jenis respirasi yang tidak memerlukan kehadiran oksigen untuk membekalkan tenaga. Semasa respirasi anaerobik, glukosa dipecahkan untuk menghasilkan karbon dioksida, alkohol (etanol) dan tenaga.
3. Perkumuhan
Definisi: Perkumuhan ditakrifkan sebagai proses di mana organisma menyingkirkan bahan buangan semasa metabolismenya. Sebab perkumuhan oleh semua hidupan adalah untuk menyingkirkan sisa metabolik yang beracun atau toksik kepada sistem badan apabila ia tidak dikeluarkan. Organisma yang berbeza menggunakan cara yang berbeza untuk mengeluarkan bahan buangan daripada sistem badan mereka.
Borang di mana Produk Sisa Dikumuhkan
Bahan buangan pelbagai jenis dikumuhkan dalam tiga bentuk. Ini adalah:
i. Bentuk cecair: Bahan buangan yang berbentuk cecair termasuk air, asid urik, peluh, air kencing, urea, sisa nitrogen terlarut, garam mineral terlarut, lateks, gusi dll.
ii. Bentuk gas: Bahan buangan yang dikumuhkan dalam bentuk gas termasuk karbon dioksida, oksigen, gas ammonia dll.
iii. Bentuk pepejal: Bahan buangan yang dikumuhkan dalam bentuk pepejal termasuk asid urik dalam sesetengah haiwan dan tanin, alkaloid, lendir dalam tumbuhan.
4. Pertumbuhan
Definisi: Pertumbuhan ditakrifkan sebagai peningkatan yang tidak dapat dipulihkan dalam saiz dan kerumitan organisma yang dibawa mengenai dengan sintesis protoplasma baru. Untuk pertumbuhan berlaku, kadar sintesis atau pembinaan bahan (anabolisme) mesti melebihi kadar pemecahan (katabolisme).
Pertumbuhan dalam tumbuhan adalah tidak terbatas dan apikal manakala pertumbuhan haiwan adalah pasti dan seragam di semua bahagian badan.
Asas Pertumbuhan
Untuk mana-mana organisma untuk berkembang, ia mesti melalui tiga fasa yang biasanya dirujuk sebagai asas pertumbuhan. Ini adalah:
i. Pembahagian sel: Pembahagian sel melibatkan pendaraban sel. Untuk membiak, sel-sel menjalani pembahagian tertentu. Satu sel terbahagi kepada dua, dua kepada empat, empat kepada lapan dan seterusnya. Dua jenis pembahagian sel wujud, mengikut kelakuan kromosom. Ini adalah mitosis dan meiosis.
ii Pembesaran sel: Ini adalah proses yang mengikuti pembahagian sel di mana sel anak meningkat dalam jisim dan saiz. Iaitu, ia membesar dalam saiz.
iii. Pembezaan sel: Ini berlaku selepas pembesaran sel di mana setiap sel berkembang menjadi a jenis sel khas dengan mengubah bentuk dan strukturnya untuk menjalankan a khusus atau a fungsi tertentu. Jenis sel ia bergantung kepada kedudukannya dalam badan organisma. Sebagai contoh, dalam tubuh manusia, a sel boleh berkembang menjadi a sel saraf jika ia berada di dalam otak. Pembezaan sel adalah penting dalam pertumbuhan dan perkembangan a organisma multisel yang matang.
5. Tindak Balas Sel Terhadap Persekitarannya (Tindak Balas)
Semua makhluk hidup mampu bertindak balas terhadap rangsangan dalaman dan luaran. The keupayaan untuk melakukan ini adalah dipanggil kerengsaan atau sensitiviti. Dengan cara ini, tumbuhan dan haiwan adalah dapat untuk mengesan dan bertindak balas terhadap perubahan dalam persekitaran mereka.
Jenis-jenis Respons
Secara amnya, haiwan bertindak balas dengan cepat terhadap rangsangan luar manakala tumbuhan bertindak balas dengan perlahan. Sekali lagi, hanya organ tertentu bertindak balas terhadap rangsangan luar pada tumbuhan tetapi pada haiwan, selalunya, seluruh organisma bertindak balas terhadap rangsangan. Terdapat tiga jenis tindak balas utama. Ini adalah pergerakan taktik, nastik dan tropika.
i. Teksi atau Pergerakan Taktik: Teksi atau Tindak balas Taktik adalah a jenis gerak balas atau pergerakan arah di mana a keseluruhan organisma bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai tindak balas kepada rangsangan luar seperti cahaya, suhu, air atau bahan kimia tertentu.
ii. Nastisme atau Pergerakan Nastik: Nastisme ialah a jenis tindak balas di mana a sebahagian daripada a tumbuhan bergerak sebagai tindak balas kepada rangsangan bukan arah seperti perubahan dalam keamatan cahaya, suhu atau kelembapan. Pergerakan tindak balas juga tidak berarah.
iii. Tropisme atau Pergerakan Tropis: Tropisme ialah a jenis tindak balas kepada a rangsangan arah. Arah gerak balas adalah berkaitan dengan rangsangan dan positif jika bahagian tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan, dan negatif jika bahagian itu tumbuh menjauhinya. Tropisme ialah pergerakan pertumbuhan yang sangat perlahan. Mereka dinamakan mengikut rangsangan, elg. Fototropisme ialah a tindak balas kepada cahaya manakala hidrotropisme adalah a tindak balas terhadap air.
6. Pergerakan
Maksudnya: Pergerakan adalah keupayaan organisma hidup untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sebab-sebab pergerakan termasuk mencari makanan, melarikan diri daripada bahaya, tindak balas terhadap rangsangan (sama ada positif atau negatif) dan demi pembiakan. Semua organisma yang boleh bergerak dilengkapi dengan pelbagai organel atau organ dan mekanisme untuk pergerakan.
7. Pembiakan
Maksudnya: Pembiakan ialah keupayaan organisma hidup untuk melahirkan individu baharu daripada spesies yang sama. Tujuan pembiakan adalah untuk memastikan kesinambungan hidup.
Jenis Pembiakan
Terdapat dua jenis pembiakan utama. Ini adalah pembiakan aseksual dan seksual.
i. Pembiakan aseksual: Aseksual ialah jenis pembiakan di mana organisma baru dihasilkan a induk tunggal tanpa penghasilan gamet. Keturunan dipanggil klon adalah sama dalam semua aspek antara satu sama lain dan kepada organisma induk yang menghasilkannya.
ii. Pembiakan seksual: Pembiakan seksual melibatkan percantuman gamet lelaki, cth Sel Sperma dan gamet perempuan, cth Ova atau sel telur untuk membentuk a zigot yang kemudiannya berkembang menjadi a zuriat muda.

Tinggalkan komen