Perlembagaan Tegar: Definisi, Kebaikan Dan Keburukan

Isi kandungan

1. Maksud Perlembagaan Tegar
2. Kelebihan Perlembagaan Tegar
3. Keburukan Perlembagaan Tegar

Maksud Perlembagaan Tegar

Ini ditakrifkan sebagai a perlembagaan yang amat sukar untuk dipinda. Ia memerlukan prosedur atau proses khas untuk pindaannya. Kebanyakan perlembagaan bertulis adalah kaku. Negara yang mempunyai perlembagaan yang tegar termasuklah A.S.A, Ghana, Nigeria (perlembagaan Republik ke-2 1979/1983 dan perlembagaan Republik Keempat 1999-2003), Australia dsb.

Kelebihan Atau Kelebihan Perlembagaan Tegar

1. Hak individu dilindungi kerana pertimbangan yang mencukupi kebanyakannya diberikan kepada rakyat apabila a perubahan dicari.

2. Perlembagaan yang tegar memberi laluan kepada kestabilan politik dalam a negara kerana prosedur lay down untuk perubahan perlembagaan.

3. Ia mengurangkan niat ganas atau revolusioner ke tahap minimum.

4. Kaedah tegar pindaan ialah a semak terhadap keputusan yang tergesa-gesa (cepat). Isu perlu diperiksa dengan betul sebelum tindakan diambil ke atasnya.

5. Perlembagaan yang tegar menghalang ahli politik yang tidak bertanggungjawab (tanpa prinsip moral) daripada memanipulasi perlembagaan untuk mencapai matlamat yang mementingkan diri sendiri atau bahagian.

Kelemahan/Keburukan Perlembagaan Tegar

1. Ia adalah a kelewatan kepada pertumbuhan dan perkembangan yang pesat.

2. Kaedah pindaan yang diguna pakai semasa kecemasan.

3. Perlembagaan tegar tahan terhadap perubahan dan inovasi.

4. Perlembagaan tegar tahan terhadap perubahan dan inovasi.

5. Perlembagaan yang tegar adalah mahal, memakan masa dan tenaga.

Sekiranya berlaku perubahan, banyak wang dan masa dibelanjakan untuk melaksanakan rujukan.