Parti Politik: Maksud, Ciri Dan Fungsi

Isi kandungan
1. Maksud Parti Politik
2. Ciri-ciri Parti Politik
3. Fungsi Parti Politik
4. Kejayaan A Parti politik
Definisi:
Parti politik boleh disifatkan sebagai a kumpulan yang dianjurkan untuk mendapatkan kawalan kerajaan untuk melaksanakan ideologi dan program mereka dan meletakkan ahli mereka ke pejabat.
Parti politik memperoleh kuasa dalam satu daripada dua cara. A parti politik boleh mengambil bahagian dalam operasi sah kerajaan yang bertujuan untuk pemilihan ahlinya untuk a majoriti kerusi dalam badan perundangan atau ia mungkin beroperasi secara haram dan subversif, dengan harapan untuk memenangi ketuanan melalui revolusi atau rampasan kuasa.
Ciri-ciri Parti Politik
Terdapat tiga ciri parti politik. Ini adalah:
1. Ideologi: Setiap parti politik ada apa yang ada dipanggil ideologi. Ideologi boleh ditakrifkan sebagai asas kepercayaan daripada a pesta. begitu asas kepercayaan boleh diubah, sebagai dasar kerajaan sekiranya parti politik itu memenangi pilihan raya.
2. Organisasi: Parti politik pada asasnya adalah kumpulan yang sangat teratur. Mereka harus begitu kerana mereka adalah kumpulan yang menunggu untuk membentuk kerajaan a parti politik negeri mempunyai peraturan dan peraturan serta cara menghukum ahli yang melanggar peraturan tersebut. Mereka mempunyai pegawai dan barisan kuasa mereka.
3. Kepimpinan: Setiap parti politik ada a pemimpin yang a lambang apa yang diperjuangkan parti. Pemimpin parti politik berkemungkinan akan menjadi ketua kerajaan sekiranya parti politik itu mengawal jentera kerajaan. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan pemimpin parti politik mempunyai keperibadian kebangsaan dan antarabangsa.
Fungsi Parti Politik
Parti politik melaksanakan banyak fungsi dalam mana-mana negara demokrasi.
1. Parti politik menyediakan jentera bagi pelantikan ketua kerajaan bagi a negeri, cth Obasanjo dari PDP, Buhari dari ANPP, di Republik Nigeria ke-4.
2. Parti politik cuba menyatukan rakyat dalam persoalan utama a negara, contohnya NCNC; NPC dan AG, menyatukan rakyat Nigeria dalam soal Kemerdekaan Politik untuk Nigeria semasa pemerintahan kolonial.
3. Maklumat: Parti-parti politik cuba menjelaskan isu-isu dan memberikan maklumat mengenai calon dan peristiwa semasa dengan itu memudahkan pengundi untuk memilih orang yang tepat untuk memerintah mereka. Melalui pelbagai aktiviti mereka, parti politik menarik minat orang ramai terhadap aktiviti kerajaan.
4. pendidikan: Melalui parti-parti politik pengundi dididik tentang isu-isu nasional.
5. pautan: Parti politik berfungsi sebagai a penghubung antara masyarakat dan negara. Mereka adalah dapat untuk bertindak sebagai perantara atau pengantara antara kepentingan kerajaan dan pengundi yang bercanggah dan membolehkan kerajaan bertanggungjawab kepada pengundi.
6. Parti politik menyediakan organisasi yang mampu menjalankan kerajaan. Tanpa parti, badan perundangan akan cenderung a kelab debat semata-mata tanpa tanggungjawab.
7. Parti politik mengubah kehendak umum kepada dasar awam. Bila a parti politik membentangkan programnya kepada pengundi semasa kempen, sekiranya parti politik memenangi pilihan raya program yang dibentangkan itu telah menjadi kehendak umum yang diterima, yang mesti dipatuhi oleh setiap badan yang tinggal di negeri itu.
Kejayaan A Parti politik
Faktor berikut menyumbang untuk membantu kejayaan a parti politik pada pilihan raya.
1. Organisasi: Fo a parti politik untuk berjaya dalam pilihan raya ia mesti dianjurkan dengan berkesan.
2. Kepimpinan: Kepimpinan parti itu penting. Kepimpinan berkarisma memberi sumbangan besar kepada kejayaan mana-mana parti politik.
3. Disiplin: Untuk a parti politik untuk berjaya dalam pilihan raya, dengan sengaja mengabaikan peraturan dan peraturan parti tidak boleh dibiarkan. Disiplin harus dikuatkuasakan dengan tegas. Ahli-ahli yang melakukan kesilapan hendaklah didisiplinkan dengan sewajarnya.
4. Kewangan: Parti politik moden memerlukan dana yang mencukupi untuk membiayai aktiviti mereka. A parti politik harus selamat a sumber kewangan yang berdaya maju untuk operasinya.
5. program: Kebolehterimaan program a parti politik oleh pengundi, polisi daripada a Oleh itu, parti politik mestilah menarik.
6. Keahlian: Komposisi parti politik haruslah luas berdasarkan. dalam a masyarakat heterogen seperti Nigeria, keahlian harus merangkumi semua kumpulan etnik.
7. Jentera Propaganda: Jentera Propaganda yang Berkesan adalah penting untuk kejayaan a parti politik. Media massa seharusnya menjadi alat.