Pengertian Brain Drain Dalam Ekonomi (Punca Dan Penangkapan Brain Drain)

Ekonomi
Topic: Longkang Otak
Jadual kandungan

  • Definisi Longkang Otak
  • Punca Longkang Otak
  • Kesan Pembuangan Otak Terhadap Ekonomi Nigeria (Kesan Positif Dan Negatif)
  • Mengawal/Menangkap Parit Otak

Maksud Longkang Otak
Apa Itu Brain Drain?
Ini juga dikenali sebagai Penerbangan Modal Insan, Ia adalah penghijrahan besar-besaran individu berkemahiran tinggi dan berbakat tinggi yang telah dididik dan dilatih dengan a sumber kewangan negara yang tidak seberapa kepada negara (ies) yang lebih maju dan kaya di Amerika, Asia, Eropah dan juga negara-negara Afrika yang lain untuk mendapatkan peluang. Hampir setiap negara membangun mengalami fenomena ini. Brain Drain menjadi Brain grain ke negara destinasi penghijrah, Nigeria telah kehilangan begitu ramai doktor, jururawat, saintis, dan profesional lain kerana mereka pergi ke sekk gaji yang lebih tinggi dan keadaan kerja yang lebih baik terutamanya di negara berpendapatan tinggi di Barat. Ini memberi kesan serius kepada kesihatan, pendidikan & sektor ekonomi yang lain.
Punca Longkang Otak
1. Ketiadaan persekitaran konduktif
2. Ketidakstabilan politik bagi a negara
3. Kekurangan peluang sebagai graduan, lepasan ijazah dan pakar mahir sentiasa pergi untuk melarikan diri daripada situasi suram di negara asal mereka.
4. Perang
5. Kurang pengiktirafan
6. Risiko kesihatan
7. Pembiayaan yang tidak mencukupi
8. Rasuah dsb
Kesan Pembuangan Otak Terhadap Ekonomi Nigeria
Kesan positif
1. Penerimaan modal apabila pendatang menghantar wang ke rumah.
2. Kehilangan wang dalam negara meningkatkan kadar upah bagi mereka yang tidak berhijrah.
3. Negara membebaskan diri daripada masalah pencen kesihatan pendatang.
Kesan Negatif
1. Mengekalkan kemiskinan akibat kehilangan sumber manusia yang berharga dan faktor prodkutif yang membantutkan usaha negara untuk keluar daripada belenggu kemiskinan.
2. Untuk mendapatkan pulangan sosial atas pelaburan ke atas pendatang.
3. Ia membawa kepada peningkatan guna tenaga buruh mahir asing bagi membolehkan negara mengeksploitasi sumber tempatan.
4. Ia mengurangkan rizab pertukaran asing negara apabila buruh mahir asing yang bekerja memindahkan pendapatan mereka ke negara asal mereka.
Mengawal/Menangkap Parit Otak
1. Penyediaan peluang pekerjaan.
2. Penyediaan persekitaran yang membolehkan kepuasan kerja.
3. Tadbir urus yang baik yang membawa kepada keterangkuman dan kestabilan politik.

Tinggalkan komen