Maksud Dan Keperluan Untuk Pendidikan Sivik

Pendidikan Sivik
Soal Jawab Tentang Maksud Dan Keperluan Pendidikan Sivik
Contents [show]

  • Apakah Pendidikan Sivik?
  • Apakah Keperluan Untuk Pendidikan Sivik?

Apakah Pendidikan Sivik?
Pendidikan sivik ialah kajian yang menyatakan kerajaan, agensi dan fungsinya. Ia mengajar rakyat apa yang diharapkan daripada kerajaan (hak mereka) dan apa yang kerajaan harapkan daripada mereka (tugas mereka). Ia juga menyatakan norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat supaya apabila dipelihara, anak-anak akan menjadi bertanggungjawab di rumah.
Apakah Keperluan Untuk Pendidikan Sivik?
Keperluan pendidikan sivik ialah:
1. Hak Dan Kewajipan: Pendidikan sivik menjadikan kita mengetahui hak, tugas dan tanggungjawab kita. Apa yang kita harapkan daripada kerajaan dan apa yang kerajaan harapkan daripada kita dinyatakan dengan jelas.
2. Mengenal Pemimpin Kita: Ia mengajar kita untuk mengenali pemimpin kita. Pemimpin politik dan tradisional kita, fungsi mereka, dan tugas kita terhadap mereka.
3. Kekalkan Demokrasi: Ia mengajar kita bagaimana untuk mengekalkan demokrasi. Bagaimana untuk memerintah diri kita dan mengekalkan a masyarakat demokratik.
4. Taat Dan Bertanggungjawab: Ia mengajar kita untuk menghormati norma dan nilai dalam masyarakat. Ia juga menyatakan bagaimana kita harus hidup aman dan menghormati idea orang ramai dan menjadi baik secara amnya.
5. Mengekalkan Persekitaran: Ia juga mengajar kita bagaimana untuk menjaga persekitaran secara individu dan kolektif. Ia mengajar kebersihan am.
6. Menjadi Patriotik: Ia menjadikan kita mempunyai rasa cinta kepada negara pada setiap masa tidak kira keadaan. Dengan ini semua tindakan kita adalah untuk pembangunan negara kita dan menghormati identiti negara kita.

Tinggalkan komen