Pengertian Dan Definisi Apati politik (Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Apati Politik)

Jadual kandungan

  • Maksud Apathy Politik
  • Faktor-faktor yang Menyebabkan Apati politik
  • Cara-cara penyertaan politik boleh Dipertingkatkan dan Tidak Digalakkan Politik

Maksud Apathy Politik
   
Sikap tidak peduli politik boleh ditakrifkan sebagai tahap di mana rakyat tidak menunjukkan minat dalam aktiviti politik negara. Sikap tidak peduli politik adalah bertentangan langsung dengan penyertaan politik. Walaupun sesetengah rakyat terlibat secara aktif dalam aktiviti politik, yang lain tanpa kepentingan politik melihat politik sebagai a bukan isu tidak layak untuk menghabiskan tenaga mereka. Mereka yang tidak menunjukkan minat dalam aktiviti politik ini dikatakan tidak berpolitik atau sedang dipanggil pasif politik.
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Apati Politik
1. Buta huruf: Orang buta huruf merasakan bahawa mereka tidak boleh membaca dan menulis. Tidak perlu mereka terlibat dalam politik. Ramai daripada mereka kerana tidak memahami selok-belok politik, beranggapan bahawa politik hanya untuk rakyat yang celik huruf.
2. Sifat Politik Dilakonkan: Dalam a negara di mana politik dimainkan dengan kebencian dan dendam. Ramai rakyat akan menjauhinya. Di negara sebegitulah politik dipanggil a permainan kotor.
3. Diskriminasi Seksual: Diskriminasi berdasarkan seks telah menyumbang kepada sikap tidak peduli politik.
Ramai wanita tidak menunjukkan minat dalam aktiviti politik kerana mereka didiskriminasi setakat yang ada a hadkan kepada jawatan yang boleh mereka pegang dan kadangkala di sesetengah negara mereka tidak dibenarkan mengundi dan diundi.
4. Pengasingan kaum atau suku: Di sesetengah negara, tahap penyertaan seseorang dalam politik bergantung terutamanya pada asal usul kaum atau suku seseorang. Di negara-negara seperti Afrika Selatan di mana orang kulit hitam dibenarkan penyertaan terhad dalam politik, oleh itu mereka mengembangkan sikap tidak peduli politik.
5. Kekangan Agama: Sebilangan wanita di kalangan umat Islam dipelihara dalam purdah dan as a keputusan tidak dibenarkan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti awam termasuk politik. Oleh itu, wanita sedemikian dipaksa oleh kekangan agama untuk mengembangkan sikap tidak peduli politik.
6. Jenis Sistem Parti yang Diguna pakai: Sesetengah orang mengembangkan sikap tidak peduli politik sebagai a hasil daripada jenis sistem parti yang diguna pakai di negara mereka. Di negara-negara di mana sistem satu parti autoritarian diguna pakai dengan pemimpin diktator, rakyat dipaksa untuk mengembangkan sikap tidak peduli politik.
Cara Penyertaan Politik Boleh Dipertingkatkan Dan Sikap Sikap Politik Tidak Digalakkan
1. Sistem Pelbagai Parti: Agar Penyertaan Politik dipertingkatkan dan sikap tidak peduli politik tidak menggalakkan, mesti ada peruntukan dalam perlembagaan yang membenarkan penubuhan banyak parti politik. Ini akan meningkatkan pendidikan politik rakyat dan meluaskan pilihan program dan manifesto politik mereka.
2. Hak Pilih Dewasa Sejagat: Jika semua lelaki dan wanita dewasa yang tidak hilang kelayakan atas satu sebab atau yang lain dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam politik, ia akan meningkatkan penyertaan politik.
3. Peluang Politik yang Sama: Penyertaan politik juga boleh dipertingkatkan jika semua bahagian a negara diberi peluang politik yang sama rata. Ini bermakna semua orang tidak kira negeri atau suku orang itu berasal boleh bercita-cita untuk mana-mana jawatan politik di negara ini.
4. Pendidikan Politik yang Mencukupi: Jika rakyat dididik dengan secukupnya dari segi politik, ia akan meningkatkan penyertaan politik dan tidak menggalakkan sikap tidak peduli politik. Pendidikan politik sebegini akan cenderung untuk menyedarkan Rakyat tentang hak politik mereka.
5. Kedaulatan Undang-undang: Jika a negara ditadbir oleh kedaulatan undang-undang dan bukan oleh kedaulatan lelaki dan semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang, penyertaan politik akan dipertingkatkan dan ramai orang tidak akan bersikap apolitik.
6. Badan Kehakiman Bebas: Badan kehakiman yang bebas akan berani melindungi hak politik rakyat dan juga memeriksa keterlaluan pegawai kerajaan yang mempunyai kecenderungan diktator.
7. Pengiktirafan Pembangkang: Penyertaan politik juga akan dipertingkatkan dan sikap tidak peduli politik tidak digalakkan jika kedua-dua pembangkang rasmi dan tidak rasmi diberi pengiktirafan. Pembangkang sebegini akan bertindak sebagai pengawas kepada aktiviti kerajaan.