Maksud Dan Definisi Keluarga: Ciri-ciri Dan Fungsi

Isi kandungan

  • Definisi Keluarga
  • Ciri-ciri Keluarga
  • Jenis Keluarga
  • Fungsi Keluarga

Definisi Keluarga
Keluarga adalah asas kepada setiap masyarakat. Ini adalah berdasarkan pada hakikat bahawa tiada masyarakat manusia boleh wujud tanpa sesuatu bentuk struktur keluarga. Dalam a bahasa umum, ia dilihat sebagai a institusi sosial sejagat yang membentuk a asas unit organisasi sosial.
Keluarga telah ditakrifkan dalam pelbagai cara oleh ulama terkemuka. Kebanyakan definisi ini terdapat di bawah;
Smith dan Preston (1982) mendefinisikan keluarga sebagai a kumpulan sosial yang ahlinya biasanya berkaitan sama ada melalui nenek moyang yang sama atau perkahwinan dan terikat dengan hak dan kewajipan moral dan ekonomi. Murdock (1949) mendefinisikan keluarga sebagai a kumpulan sosial yang dicirikan oleh kediaman bersama, kerjasama ekonomi dan pembiakan.
Takrifan di atas menunjukkan bahawa keluarga itu hidup dan bekerjasama seterusnya menghasilkan zuriat. Berkenaan dengan ini, dua daripada ahli dewasa mesti membuat persembahan a hubungan seksual selaras dengan norma masyarakat mereka.
Juga, takrifan membuat kami sedar bahawa keluarga boleh dilihat sebagai a kumpulan terikat bersama melalui interaksi, tanggungjawab dan tugas, pengenalan jiwa dan pembahagian kerja.
Ciri-ciri Keluarga
1. Keluarga ialah batuan dasar setiap masyarakat manusia.
2. Keluarga ialah a kumpulan bio-sosial unik orang dewasa dan kanak-kanak dalam hubungan yang diinstitusikan.
3. Ia adalah asas unit kehidupan sosio-ekonomi dengan penerimaan sejagat.
4. Melalui keluarga, individu dibekalkan dengan jati diri, keselamatan dan aktualisasi. Ciri-ciri genetik orang kebanyakannya berasal dari keluarga di mana mereka dilahirkan.
5. Keluarga adalah penyerap kejutan perubahan sosial masyarakat.
6. Keluarga mempertingkatkan potensi individu ke arah kemajuan masyarakat.
Jenis Keluarga
Unit keluarga telah dilihat sebagai blok asas bagi semua masyarakat. Klasifikasi keluarga berbeza mengikut masyarakat. Ia adalah terutamanya berdasarkan tentang bilangan dan generasi orang yang terlibat dalam kumpulan keluarga bersama-sama dengan kepimpinan merangkap kuasa yang memegang jawatan dalam keluarga.
Terdapat pada dasarnya dua jenis struktur keluarga utama dan ia adalah:
1. Keluarga nuklear
Keluarga jenis ini terdiri daripada a suami, isteri dan anak-anak mereka tinggal bersama di a kediaman tunggal. Ia juga dikenali sebagai keluarga asas.
Anak-anak keluarga nuklear, yang telah mencapai peringkat dewasa atau perkahwinan dijangka berpindah dari rumah ibu bapa mereka dengan itu membina kediaman mereka sendiri. Keluarga nuklear ditemui hampir di mana-mana kerana ia adalah cara paling mudah untuk menyertai dyad seksual dan dyad ibu, yang kedua-duanya penting untuk mengandung dan membesarkan anak.
2. Keluarga yang dilanjutkan
Keluarga besar terdiri daripada beberapa orang yang berkaitan seperti a suami dan a isteri dan anak-anak mereka, sekurang-kurangnya salah seorang daripada kumpulan ibu bapa mereka, serta ibu saudara, bapa saudara, anak saudara, dan anak saudara, semuanya tinggal bersama di a kediaman tunggal atau berdekatan. Ini bermakna bahawa kita boleh bercakap tentang keluarga besar apabila keluarga lain dan generasi lain dimasukkan ke dalam sistem keluarga. Iaitu, dalam keluarga lanjutan, keluarga nuklear dimasukkan ke dalam isi rumah pada a tetap, orang lain yang biasanya pertalian darah, seperti sepupu, abang, cucu, datuk nenek.
Fungsi Keluarga
Keluarga telah menjadi unit yang amat diperlukan setiap masyarakat. Berasaskan mengenai ini, keluarga sebagai a institusi sosial melaksanakan a beberapa fungsi yang berkaitan untuk masyarakat. Fungsi-fungsi ini yang tidak dapat dielakkan untuk kelangsungan hidup masyarakat mewajarkan kewujudannya. Mereka adalah seperti berikut:
1. Peraturan Seksual
Keluarga menyediakan satu-satunya cara yang diluluskan secara sosial untuk memuaskan keinginan seksual lelaki. Ini adalah benar kerana tiada masyarakat membenarkan ahlinya terlibat dalam tingkah laku seksual rawak. Keluarga dalam a ringkasnya membantu mengawal atau mengawal aktiviti seksual yang tidak diingini.
2. Fungsi Pembiakan
Fungsi pembiakan menjamin kelangsungan kewujudan manusia di dunia. Bila a lelaki dan a wanita berkahwin, mereka pasti akan mula a keluarga baru dan dalam proses menghasilkan semula anak-anak yang akan mengambil selepas mereka. Pada asasnya, semua masyarakat di dunia perlu menggantikan ahli mereka terutamanya apabila ramai yang menjadi tua dan mati.
3. Fungsi Pendidikan
Institusi keluarga menyediakan kanak-kanak alat pendidikan yang mereka inginkan. Sebelum kedatangan orang Eropah dan pengenalan pendidikan formal, keluarga telah menerapkan dalam diri anak-anak asas norma masyarakat yang membentuk tingkah laku mereka dalam masyarakat. Dalam semua kesan, keluarga mendidik orang ramai yang mempunyai pengaruh positif kepada masyarakat amnya.
4. Fungsi Perlindungan
Keluarga menyediakan fungsi perlindungan kepada rakyat. Ahli-ahlinya dilindungi dari segi fizikal, emosi, psikologi dan ekonomi. Sentiasa ada rasa hormat dan persefahaman antara ahli keluarga sebagai serangan atau pun serangan a ahli keluarga secara automatik dilihat sebagai serangan kepada setiap ahli keluarga.
5. Fungsi Peletakan Status
Status awal bagi a anak ditentukan oleh keluarganya. A anak yang dilahirkan di a keluarga secara automatik memasuki status ibu bapa. Institusi keluarga adalah titik hubungan pertama a anak. Dari klasifikasi ibu bapa itulah kita bermula dalam kehidupan yang mungkin akan berubah kemudian. Keluarga sentiasa bertindak sebagai a papan anjal ke arah pembangunan dan pertumbuhan a anak. Sebagai contoh, kebanyakan status yang disifatkan dan dicapai sentiasa diwarisi daripada keluarga.
Dalam mana-mana masyarakat yang berstrata mengikut kelas, status kelas bagi a keluarga kanak-kanak sangat menentukan peluang dan ganjaran yang tersedia untuk kanak-kanak itu, dan permulaan ini dengan ketara menentukan keseluruhan peluang hidupnya termasuk status dewasanya.