Kepimpinan: Maksud, Sifat, Fungsi Dan Kualiti Pemimpin Yang Baik

Isi kandungan
1. Maksud Kepimpinan
2. Sifat Kepimpinan
3. Fungsi Daripada A Pemimpin
4. Kualiti A Pemimpin yang baik
Apakah Kepimpinan?
Kepimpinan ialah a istilah yang digunakan untuk menerangkan a status atau kedudukan pihak berkuasa. Oleh itu kita boleh menganggap a pemimpin sebagai a orang yang mengatur, mengarah dan mengawal orang lain untuk mencapai objektif kumpulan yang ditetapkan. A oleh itu pemimpin mempengaruhi aktiviti dan tingkah laku ahli kumpulannya untuk mencapai matlamat tertentu yang ditetapkan.
Dalam sesetengah komuniti kita, Kepimpinan muncul melalui, adat, tradisi, dan norma yang diterima oleh rakyat. Pemimpin seperti Obi, Oba, Emir, Obong dan lain-lain menduduki jawatan kuasa mereka melalui tradisi pelbagai masyarakat mereka. Ini adalah a bentuk kepimpinan tradisional. Paderi dan Pendeta juga merupakan pemimpin tradisional yang memimpin rakyatnya dalam penyembahan nenek moyang. Mereka bertindak sebagai pengantara antara rakyat dan roh nenek moyang mereka melalui kuasa ketuhanan mereka.
Dalam demokrasi moden, kepimpinan muncul melalui a set prosedur undang-undang. Seperti Presiden, gabenor, penggubal undang-undang dan lain-lain memperoleh kepimpinan mereka daripada prosedur perlembagaan cth Pilihan Raya. Walau bagaimanapun terdapat orang yang mencapai kedudukan kepimpinan a kumpulan bukan kerana tradisi atau a sebab undang-undang tetapi kerana kualiti peribadi mereka. Ini adalah a jenis kepimpinan karismatik, iaitu kepimpinan yang muncul disebabkan oleh individu menawan dan ciri peribadi yang menggembirakan. Sebagai contoh pemidato boleh menggerakkan dan mengubah sikap orang melalui ucapan yang sarat dengan kuat pada kotak sabun. Terdapat contoh orang tua dalam mesyuarat kampung, orang seperti itu menjadi sangat penting dalam masyarakat kerana penguasaan bahasa, penggunaan peribahasa, kejujuran dan keadilan, ingatan yang baik dan sebagainya. Malah di kalangan rakan sebaya, guru sekolah, pelajar, pekerja yang mempunyai kualiti peribadi yang jarang ditemui sentiasa ditemui. Akibatnya, orang-orang sebegini diberi jawatan kepimpinan kerana kepercayaan bahawa mereka tidak ternilai dalam mencapai objektif kumpulan.
Umumnya, orang yang berkarisma selalunya sedar untuk tidak melakukan kesilapan yang serius, yang boleh menjejaskan kredibiliti mereka.
Sifat Kepimpinan
Masih mungkin untuk membezakan kepimpinan tradisional, undang-undang dan karismatik kepada ciri-ciri selanjutnya; kita boleh mengenal pasti tiga ciri ini, seperti:
1. Kepimpinan Demokratik
Ini wujud di mana terdapat perundingan. Terdapat penyertaan pengikut sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam perbincangan isu yang mempengaruhi mereka.
Kepimpinan demokratik boleh dikatakan wujud di a negara yang memerintah adalah wakil rakyat. Ciri-ciri kepimpinan demokrasi yang lain ialah kewujudan akhbar bebas, badan kehakiman bebas, kumpulan pendesak seperti kesatuan buruh, kesatuan pelajar dan lain-lain. Pemimpin demokratik harus bertolak ansur dengan kewujudan dan memelihara hak asasi manusia rakyat.
2. Kepimpinan Autokratik
Ini digambarkan oleh ketiadaan perundingan dengan orang ramai atau pengikut. Pemimpin sahaja yang menentukan dan melaksanakan dasar. Tiada ruang untuk pilihan. Hak asasi rakyat dihalang dengan serius. Kepimpinan mengenakan keputusan secara unilateral kepada pengikut tanpa mengambil kira kesan ke atas mereka. Bentuk kepimpinan ini ialah dipanggil pemerintahan diktator. Secara umumnya, kepimpinan autokratik melahirkan subversif dan memerlukan campur tangan tentera yang dengan sendirinya adalah diktator.
3. Kepimpinan Laissez-Faire
Ini adalah a kepimpinan yang membolehkan orang ramai melakukan apa yang mereka kehendaki. begitu a masyarakat tidak dipandu oleh mana-mana peraturan dan peraturan yang diketahui dan diiktiraf. Akibatnya, pemimpin itu tidak mempunyai apa-apa. Ini berleluasa di kalangan perusuh dan penunjuk perasaan. Didapati di tempat yang menjadi pertikaian pimpinan. Kepimpinan Laissiez-faire menimbulkan kekeliruan, anarki dan menghalang kemajuan.
Fungsi Daripada A Pemimpin
Setiap organisasi telah menetapkan objektif. Objektif ini menerangkan fungsi pemimpin. Walau bagaimanapun, pemimpin melaksanakan fungsi am berikut:
1. Penggubalan Dan Pelaksanaan Dasar
Setiap organisasi mempunyai satu dasar atau yang lain. Dasar sesebuah organisasi berfungsi sebagai a garis panduan atau langkah yang perlu diambil untuk mencapai objektif yang ditetapkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, dasar sesebuah institusi boleh dicapai a tinggi akademik standard. Untuk mencapai objektif tersebut, ketua boleh memulakan a polisi, yang akan membimbing kemasukan dan pengambilan kakitangan ke dalam institusi.
Walau bagaimanapun, ia adalah satu perkara yang perlu dibuat a dasar, perkara lain ialah melaksanakan dasar tersebut. Ia adalah kewajipan a pemimpin untuk memastikan semua pihak yang berkenaan melaksanakan keputusan yang diambil oleh organisasi. Ini memerlukan pendelegasian tanggungjawab dan penyeliaan yang berkesan.
2. Tafsiran Dasar
Dasar yang digubal perlu diterangkan sepenuhnya dan disebarkan ke peringkat bawah. Ia adalah kewajipan a pemimpin untuk memastikan di setiap negeri, bahawa dasar rasmi itu difahami dengan baik oleh semua yang berkenaan. Begitu juga, pemimpin dijangka menghadiri beberapa masalah, memanggil dan mengarahkan mesyuarat jawatankuasa, berhubung dengan orang luar, merawat fail dan menyelia sendiri beberapa aktiviti dalam organisasi. Begitulah cara pemimpin mengendalikan tugas rasminya a jauh dalam mempengaruhi sikap kumpulan untuk bekerja.
3. Menjadi tanggungjawab pemimpin untuk membina imej awam yang baik. Keperibadian, ujaran dan tindakan a pemimpin boleh membuat atau mencemarkan nama organisasi. Untuk mengelak daripada mencipta a jurang komunikasi, pemimpin dijangka berinteraksi dengan kumpulan lain dan komuniti lain yang rapat dengan kumpulan tersebut.
Kualiti Daripada A Pemimpin yang baik
Kami telah pun menerangkan a pemimpin sebagai orang yang mengatur, mengarah, mengawal dan membantu sesebuah organisasi atau kumpulan untuk mencapai matlamat tertentu. Oleh itu dia a orang yang berdasarkan kualiti terbilang menonjol daripada kumpulan. Sebagai contoh, a pemimpin perlembagaan seperti Pesuruhjaya atau ketua pengarah layak mengikut tempoh pengalamannya yang panjang yang diperlukan untuk kepimpinan yang berkesan.
A pemerintah tradisional seperti Eze, Obi, Obong atau Emir menikmati kelebihan kelahiran diraja yang melayakkannya memimpin. A pemimpin berkarisma atau pemimpin parti politik dipercayai memiliki beberapa hadiah keperibadian semula jadi terutamanya dalam dirinya keupayaan untuk mempengaruhi orang lain.
Oleh itu, pemimpin yang baik dijangka memiliki beberapa kualiti yang membezakan seperti kecerdasan tinggi yang membolehkannya menjadi dapat untuk menganalisis dan memahami beberapa isu dan mengambil keputusan yang baik tanpa berlengah-lengah. begitu a pemimpin harus bekerja keras untuk berkhidmat sebagai a contoh yang baik kepada orang lain.
Untuk mengelakkan ketidakpercayaan, kekurangan kerjasama, semangat dan semangat untuk bekerja, a pemimpin yang baik harus dilihat adil dan saksama dalam berurusan dengan kumpulan. Pemimpin harus bertolak ansur, bertolak ansur, jujur, tegas dan bijak. Dia sepatutnya a lelaki berwawasan, a lelaki yang berperibadi dihormati dan memerintah.