Perlembagaan: Definisi, Faktor Dan Ciri

Isi kandungan
1. Maksud Perlembagaan
2. Ciri-ciri Perlembagaan
3. Faktor-faktor yang Menggalakkan Perlembagaan
Pengertian Perlembagaan
Konstitusionalisme adalah kecenderungan untuk mencapai kehidupan politik rakyat dan negara selaras dengan perintah perlembagaan.
Dalam istilah yang lebih mudah, konstitusionalisme bermaksud pematuhan kepada peraturan dan peruntukan perlembagaan.
A contoh perlembagaan yang baik ialah a situasi di mana kesedaran politik di Nigeria mencapai tahap yang dicemburui sehingga kerajaan tidak lagi berdakwah kepada rakyat sebelum mereka pergi mengundi dan membuang undi, membayar cukai mereka, membersihkan persekitaran mereka atau melaksanakan tanggungjawab sivil mereka sebaliknya, Kerajaan harus mengiktiraf milik rakyat asas keperluan seperti makanan, tempat tinggal, kanan ke kiri dan menikmati pendidikan yang baik, kebebasan bersuara dan berpersatuan mengikut perlembagaan.
Ciri-ciri Perlembagaan
1. Pertukaran kerajaan secara berkala mengikut peruntukan perlembagaan.
2. Batasan perlembagaan kuasa organ kerajaan.
3. Proses undang-undang yang wajar dalam menangani dasar dan isu kerajaan.
4. Pematuhan ketat kepada peruntukan perlembagaan.
5. Menghormati hak individu dalam a negeri.
6. Badan kehakiman bebas.
7. Pengasingan kuasa dan semak dan imbangan.
8. Penggunaan a sistem politik demokrasi.
Faktor-faktor yang Menggalakkan Perlembagaan
Beberapa faktor yang menggalakkan perlembagaan adalah:
1. Kebebasan badan kehakiman.
2. Keluhuran undang-undang ke atas semua orang di negara ini.
3. Kerajaan hendaklah memerintah mengikut undang-undang negara dan tidak sewenang-wenangnya.
4. Proses undang-undang yang wajar dalam menangani orang yang melanggar undang-undang negara.
5. Pematuhan ketat terhadap hak individu.
6. Kerajaan keupayaan untuk memenuhi asas keperluan rakyat dan juga sebagai dapat untuk memenuhi janji pilihan raya mereka mengikut manifesto.
7. Idea dan prinsip demokrasi.
Hubungan Antara Perlembagaan Dan Perlembagaan
1. Perlembagaan menghadkan kerajaan dan individu serta tindakan dan aktiviti mengikut pegangan perlembagaan.
2. A perlembagaan menentukan organ kerajaan, fungsi dan hubungannya manakala perlembagaan membayangkan pematuhan ketat kepada peruntukan perlembagaan.
3. Hubungan lain ialah prinsip perlembagaan memberi kuasa kepada badan kehakiman untuk mengisytiharkan sebarang tindakan yang bercanggah dengan peruntukan perlembagaan dan terbatal serta ultravis.
4. A perlembagaan memberikan individu hak untuk mencabar sebarang tindakan kerajaan yang dilihat sebagai tidak berperlembagaan di mahkamah undang-undang, Constitutionalism menguatkuasakan kesedaran ini.
5. Perlembagaan menyatakan hak dan kewajipan warganegara manakala konstitusionalisme adalah keterikatan hak tersebut.