Komunisme: Maksud, Definisi Dan Ciri

Isi kandungan
1. Maksud Komunisme
2. Ciri-ciri Komunisme
3. Hubungan Antara Sosialisme Dan Komunisme
Komunisme adalah sistem ekonomi di mana semua alat pengeluaran dan pengedaran dimiliki oleh masyarakat. Mereka tidak dimiliki oleh negara kerana komunis berpendapat bahawa akan ada a masa negeri akan layu (iaitu tidak lagi wujud) dan tidak akan ada kerajaan. Barang dan kekayaan yang dihasilkan di bawah komunisme akan dikongsi mengikut prinsip “daripada masing-masing mengikut miliknya keupayaan dan mengikut keperluannya”.
Beberapa negara komunis ialah: Korea Utara, Vietan Utara, Cuba, China dll (Mereka semua mengamalkan Sosialisme maju).
Ciri-ciri Komunisme
1. Ada a pemilikan kolektif cara pengeluaran dan pengedaran.
2. Tiada kelas orang, kerana semua orang begitu a pekerja.
3. Wujud kesaksamaan: Jurang antara yang kaya dan yang miskin sangat sempit.
4. Akan ada a penggulingan ganas masyarakat kapitalis dan penubuhan pemerintahan diktator proletariat akan memberi laluan kepada komunisme sebenar.
5. Tiada penjelasan manusia oleh manusia untuk semua orang bekerja untuk masyarakat.
6. Negara akan lenyap dan ekonomi akan diuruskan oleh masyarakat.
Hubungan Antara Sosialisme Dan Komunisme
Perbezaan antara sosialisme dan komunisme tidak mudah dikenal pasti. Kedua-duanya berkait rapat menurut karl marx, Komunisme adalah peringkat sosialsim yang paling tinggi. Hubungan antara sosialisme dan komunisme ialah:
1. Kedua-dua sosialisme dan komunisme menggalakkan kesaksamaan, merapatkan jurang antara yang kaya dan miskin di negeri ini.
2. Cara pengeluaran dan pengedaran dimiliki secara kolektif dalam kedua-dua sistem.
3. Sosialisme ialah a peringkat yang akan dilalui dalam proses transformasi a negara ke dalam komunisme.
4. Komunisme mesti diperoleh atau ditubuhkan melalui a revolusi tetapi sosialisme boleh ditubuhkan melalui cara evolusi atau perlembagaan.
5. Kedua-dua sosialisme dan komunisme adalah gerakan protes menentang kejahatan kapitalisme.