Kewarganegaraan: Kewajipan, Hak Dan Kewajipan Seseorang Individu Dalam Negeri

Isi kandungan

  • Siapakah A Warganegara?
  • Kategori Dan Kaedah Pemerolehan Kewarganegaraan Atau Apa yang Melayakkan Seseorang Individu Sebagai A Warganegara Daripada A Negeri Atau Negara
  • Cara A Warganegara Asli Boleh Melucutkan Kewarganegaraan yang Diperolehinya
  • Tugas Dan Kewajipan Daripada A Hak Warganegara Daripada A Warganegara
  • Faktor Atau Syarat Di Bawahnya Hak A Warganegara Boleh Dilindungi Dan Dijamin Dengan Betul.

Siapakah A Warganegara?
A warganegara ialah a orang yang a ahli sah dan berhutang taat setia kepada a negara tertentu yang dia tinggal di mana dia menikmati hak sivil dan politik sepenuhnya dan akan bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan wilayahnya apabila diperlukan. Oleh itu boleh dikatakan bahawa dalam a negara, bukan semua orang yang tinggal di wilayah itu a countr di mana tinggal melainkan naturalise.
Howeer, "kewarganegaraan dwi" adalah mungkin. Ini adalah a keadaan di mana a seseorang itu memegang kewarganegaraan dua negara pada masa yang sama. Ia adalah mungkin di mana perlembagaan daripada a state expressl meluluskannya, jika tidak, kewarganegaraan sesebuah negara mesti dilepaskan sebelum ini a yang baru boleh diperolehi. Contoh dwi kewarganegaraan wujud apabila a anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Nigeria yang tinggal di Britain menjadi a warga Bristish. Kanak-kanak itu juga a nlNigeria kerana ibu bapa adalah warganegara Nigeria.
Kategori Dan Kaedah Pemerolehan Atau Pemerolehan Kewarganegaraan Atau Apa yang Melayakkan Seseorang Individu Sebagai A Warganegara Daripada A Negeri Atau Negara
1. Kewarganegaraan Mengikut Lahir:
a. Tempat lahir: A seseorang boleh memperoleh kewarganegaraan daripada a diberi tempat/negeri sekiranya dia dilahirkan dalam wilayah negeri tersebut walaupun ibu bapanya adalah warganegara negara lain. Sebagai contoh, a anak yang dilahirkan di Britain atau Amerika Syarikat oleh ibu bapa Nigeria boleh menuntut kewarganegaraan Britain atau Amerika Syarikat masing-masing.
b. Keturunan: A kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan bapanya. Iaitu orang yang dilahirkan oleh ibu bapa atau nenek moyang yang merupakan warganegara a negeri tertentu adalah ahli undang-undang automatik atau warganegara negeri itu.
2. Kewarganegaraan Secara Naturalisasi/Permohonan:
A warganegara a negara yang telah berbohong di negara lain untuk a tempoh yang panjang; contohnya 15 tahun seperti yang berlaku di Nigeria, boleh memohon kewarganegaraan negara dia tinggal. Sebelum permohonan diluluskan oleh kerajaan negara, pemohon mesti memenuhi syarat lain yang berbeza dari negara ke negara. Sebagai contoh, dia mesti berkahwin a warganegara, mempunyai budi pekerti yang baik, sekurang-kurangnya dua orang mesti membuktikan kelakuannya, mesti telah membuat atau mampu menyumbang secara berguna kepada kemajuan dan kemajuan negara, meninggalkan bekas warganegaranya, dsb. Jika permohonan itu diterima, permohonan itu akan mengangkat sumpah setia dan a sijil naturalisasi akan dikeluarkan kepadanya. Ia tidak automatik.
3. Kewarganegaraan Melalui Pendaftaran/Perkahwinan:
Ini adalah a kaedah di mana wanita memperoleh kewarganegaraan melalui perkahwinan. Sebagai contoh, a Wanita Ghana berkahwin dengan a Nigeria boleh mendaftar sebagai a warga Nigeria. Wanita itu mesti tinggal di Nigeria dan harus mengangkat sumpah taat setia dan meninggalkan kewarganegaraan Ghana.
4. Kerakyatan Kehormat:
Ini adalah apabila kewarganegaraan daripada a negara diberikan kepada a orang asing yang terbilang atau terkemuka tanpa keperluan biasa sebagai a tanda penghormatan. Contohnya, Miriam Makeba, a kewarganegaraan Liberia, Ethiopia dan Guinea.
5. Kewarganegaraan Melalui Penaklukan:
Melalui penaklukan selepas perjuangan pemisahan, kewarganegaraan individu tertentu boleh diubah dengan memperoleh a status baru. Sebagai contoh: orang Eritian menukar kewarganegaraan mereka kepada negara baru mereka selepas pasukan pemisah mempunyai kuasa pengganti telah berjaya mengukir a negeri baru keluar dari Ethiopia. Juga, orang Pakistan yang tinggal di Pakistan Timur lama menjadi warganegara Bangladish selepas itu a perjuangan pemisahan yang bijak.
Cara A Warganegara Asli Boleh Melucutkan Kewarganegaraan yang Diperolehinya
1. Jika a warganegara melepaskan kewarganegaraan yang diperolehnya jika kerajaan negaranya menafikannya hak tersebut.
3. Jika a warganegara naturalisasi dipenjara lebih tiga tahun dalam tempoh tujuh tahun dia memperoleh warganegara itu.
4. Jika warganegara telah a warga duel. Itu pun jika dia tidak melepaskan kerakyatan negaranya dahulu.
5. Jika warganegara menyertai mana-mana pertubuhan subversif dalam tempoh lima tahun dia memperoleh kewarganegaraan.
6. Jika ada a pelanggaran asas perjanjian kewarganegaraan yang mengikatnya, sebagai contoh, untuk pengisytiharan.
7. Sekiranya aktiviti warganegara memudaratkan kewujudan korporat dan kepentingan negara.
8. Jika warganegara didapati bersalah melakukan jenayah khianat.
Tugas Dan Kewajipan Daripada A Warganegara
Dengan kewajipan, kami maksudkan perkara-perkara itu a rakyat diharapkan untuk melakukan untuk menjaga pemerintahan dan untuk negara untuk terus melaksanakan fungsinya kepada rakyat. Kewajipan sebaliknya melibatkan pertimbangan moral rakyat dalam melaksanakan tindakan sivil mereka untuk menjadikan kerajaan lebih cekap. Sedangkan tugas mempunyai undang-undang perbankan, kewajipan mempunyai moral perbankan. Beberapa tugas dan kewajipan ini termasuk:
1. Mematuhi Undang-undang: Setiap warganegara dikehendaki mematuhi semua undang-undang negaranya termasuk undang-undang jalan raya tanpa mengira kedudukannya.
2. Pembayaran Cukai: A warganegara yang baik dijangka membayar semua cukai yang terhutang kepadanya pada masa yang sepatutnya kerajaan boleh menyediakan perkhidmatan penting kepadanya dan orang lain.
3. Kesetiaan: Setiap warganegara. Berhutang taat setia kepada kerajaan, masyarakatnya dan juga kepada dirinya sendiri sebagai salah satu tugasnya.
4. Pertahanan Negara: A rakyat harus bersedia untuk mempertahankan negaranya apabila ia diancam.
5. Khidmat Kepada Negara: A warganegara tidak boleh teragak-agak untuk berkhidmat kepada negaranya dalam apa jua kapasiti yang dia mampu apabila dipanggil untuk berbuat demikian.
6. Tanggungjawab Sivik: Ia juga menjadi tanggungjawab a warganegara yang baik untuk mendaftar semasa pendaftaran dan mengundi semasa pilihan raya jika dia layak berbuat demikian.
7. Membantu Ejen Penguatkuasa Undang-undang: A warganegara yang baik perlu sentiasa bersedia membantu polis dan ejen penguatkuasa undang-undang lain dalam mengurangkan kadar jenayah di negara ini dengan memberi maklumat berguna kepada mereka.
8. Penjagaan Harta Awam: A warganegara yang baik hendaklah sentiasa mengambil kebaikan menjaga harta awam sama ada diletakkan dalam jagaannya atau tidak apabila dia bersentuhan dengannya.
9. Menghormati Bendera Negara: Setiap warganegara yang baik wajib menunjukkan penghormatan kepada bendera Negara yang melambangkan kuasa negaranya.
10. Tidak Mencampuri Hak Orang Lain: Tidak mencampuri hak warganegara lain untuk kebebasan peribadi, keselamatan, keselamatan dan harta adalah a kewajipan daripada a warganegara yang baik.
11. Menghormati Lagu Kebangsaan: A warganegara yang baik harus memberi perhatian apabila lagu kebangsaan dinyanyikan atau dimainkan a tanda penghormatan kepada bangsanya.
12. Kejujuran: A warganegara yang baik wajib mempamerkan kejujuran yang tinggi apabila berurusan dengan kerajaan negaranya dan rakyat lain.
13. Menawarkan Kritikan Konstruktif: Adalah menjadi kewajipan a warganegara yang baik untuk memberikan kritikan yang membina kepada kerajaan dan tidak mengeluarkan atau menerbitkan kritikan yang merosakkan.
14. Penghormatan Kepada Ketua Negara: Menjadi kewajipan setiap warganegara untuk menghormati jawatan ketua negara atau kerajaan atau presiden negaranya yang tertinggi dalam negara.
15. Mengelakkan Perbuatan Memusnahkan: Adalah menjadi kewajipan setiap rakyat demi kepentingan keamanan, keharmonian dan kemajuan negara yang teratur, untuk mengelakkan sebarang perbuatan yang boleh membawa kepada peperangan, pertumpahan darah dan huru-hara.
Hak Daripada A Warganegara
Kewajipan berjalan bersama dengan hak dan kebebasan. Setiap tanggungjawab memerlukan keistimewaan. Memandangkan perlembagaan mengenakan kewajipan dan kewajipan tertentu ke atas warganegara begitu juga perlembagaan yang sama mengukuhkan beberapa hak untuk warganegara dilindungi oleh negara. Hak boleh ditakrifkan sebagai keistimewaan tertentu yang dinikmati oleh setiap warganegara a negara tanpa mengira jantina, suku atau kepercayaan. Hak-hak ini adalah semula jadi, sivil, politik dan undang-undang. Hak-hak ini kekal sebagai keistimewaan hanya selagi negara mengiktirafnya dan bersedia untuk melindungi mereka tidak kira perkataan yang digunakan dalam melayakkan hak-hak ini seperti 'semula jadi', 'asas', atau 'asas'.
Hak-hak ini yang dinyatakan dalam kebanyakan perlembagaan bertulis, yang biasanya dirujuk sebagai Hak Asasi Manusia asas dengan had hak tersebut dan kerajaan perlindungan akan memberikannya termasuk:
1. Hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas dengan sengaja oleh sesiapa pun a warganegara.
2. Hak untuk kebebasan daripada perampasan kebebasan peribadi.
3. Hak untuk bebas daripada penyeksaan, hukuman yang tidak berperikemanusiaan atau menghina.
4. Hak kepada maruah manusia.
5. Hak untuk bebas daripada diskriminasi atas alasan jantina, kaum, kepercayaan atau pendapat dan persatuan politik.
6. Hak untuk mendapatkan pendengaran yang adil dan saksama.
7. Hak untuk kehidupan peribadi dan keluarga.
8. Hak untuk kebebasan bergerak.
9. Hak untuk berhimpun dan berpersatuan secara aman.
10. Hak untuk kebebasan bersuara dan akhbar.
11. Hak kebebasan berfikir, hati nurani dan agama.
12. Hak untuk bebas daripada perhambaan dan kerja paksa.
13. Hak untuk bebas daripada pemenjaraan yang menyalahi undang-undang.
14. Hak pemilikan harta.
15. Hak untuk mengundi dan untuk diundi dalam mana-mana pilihan raya tertentu.
16. Hak untuk mendapat pendidikan.
17. Hak untuk bekerja dan menerima pampasan yang setimpal.
18. Hak untuk memegang jawatan awam tidak kira betapa sensitifnya.
Faktor Atau Keadaan Di Bawahnya Hak A Warganegara Boleh Dilindungi Dan Dijamin Dengan Betul
1. Badan kehakiman yang bebas dan saksama yang a warganegara boleh berlari untuk mendapatkan perlindungan apabila haknya dilanggar.
2. Jika kebebasan akhbar terjamin, akhbar akan tanpa gentar melindungi dan menjaga hak a warganegara.
3. Hak untuk a warganegara akan dilindungi dan dilindungi dengan lebih baik dalam a negara demokrasi ketika itu a negara totalitarian dan fasis.
4. A pengisytiharan yang jelas tentang hak asasi manusia dalam perlembagaan adalah a syarat yang perlu untuk perlindungan dan jaminan hak a warganegara.
5. Suasana keamanan dan ketenteraman dalam a negara adalah syarat yang perlu untuk perlindungan a hak warganegara.
6. Sistem ekonomi yang baik akan memastikan a hak warganegara untuk pendidikan, pekerjaan dan pampasan yang setimpal, dsb.
7. Kekurangan prasangka etnik akan memastikan a hak warganegara untuk bebas daripada diskriminasi atas dasar suku.