Inona no atao hoe Fahamarinana? Ny endri-javatra, ny toetra ary ny tombony

Fizahan-takelaka
1. Inona no atao hoe Fahamarinana
2. Toetran'ny olona manao ny marina
3. Toetran'ny Fahamarinana
4. Tombontsoa azo avy amin'ny fahamarinana
5. Vokatry ny tsy fahamarinan-toetra
Inona no atao hoe Fahamarinana
Ny fahatsoram-po dia soatoavina manan-danja sy miabo izay manana ny toetra maha-mahitsy, azo ianteherana, marina, tso-po ary tia an'Andriamanitra amin'ny asan'ny olombelona. Ny hoe marin-toetra, dia midika hoe tompon'andraikitra, mendri-kaja ary marina tsy misy tahotra.
Ny olona manao ny marina dia mazàna manolo-tena amin’ny teniny ary tsy mankasitraka ny fironana maloto. Nohajaina sy hajaina ary izy a loharanon'ny aingam-panahy hita maso.
Toetran'ny olona manao ny marina
Ny olona marin-toetra dia manana endri-javatra sasantsasany izay mampiavaka azy amin'ny olona hafa. Anisan'izany ny:
I. Ny fanoloran-tena amin'ny adidy, ary ny asa napetraka eo anoloany.
ii. Fanehoana fanohanana tsy misy kilema ny rariny sy ny fahamarinana.
iii. Mahatoky. Izany dia mitondra fahamendrehana sy fahamendrehana eo amin'ny fifandraisan'ny olombelona.
iv. VELONA a fifehezana ny fiainana izay mahatonga azy ho azo ianteherana sy azo ianteherana.
v. Mifikitra sy sahy miaro ny fahamarinana ary matanjaka amin'ny fanamelohana ny fiainana mamela heloka.
vi. Aoka ho mailo amin’ny feon’ny fieritreretan’ny tena sy amin’ny besinimaro.
vii. Ny maha-assertive sy ny fiankinan-tena.
Attributes of Honesty
I. Fahamarinana:
Izany no zava-misy amin'ny filazana ny marina mandrakariva. Eny dia eny ary Tsia dia tsia na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra.
ii. fahamasinana:
A Ny olona tia an’Andriamanitra dia olona manana fahatahorana an’Andriamanitra ao am-pony sy ao am-pony.
iii. Herim-po:
Izany no fahaizana manao zavatra izay fantatry ny olona fa mety sy tsara izany, na dia mampidi-doza sy mampatahotra aza izany.
iv. azo itokisana:
Ianteherana foana ny olona manao ny marina. Azo itokisana koa izy.
v. Ny tsy fivadihana:
izany no a fepetra tsy mivadika. Ny olona manao ny marina dia tsy mivadika amin’ny olona karakarainy na ataony raharaham-barotra. Maneho ny tsy fivadihany amin’ireo manampahefana ao amin’ny lalàmpanorenana koa izy.
Misy toetra hafa amin'ny fahamendrehana toy ny fanajana, ny tsy fivadihana, ny mangarahara, ny fanoloran-tena, ny olom-pirenena ary ny fanompoana.
Tombontsoa azo avy amin'ny fahamarinana
Ny fahatsoram-po dia manana ireto tombontsoa manaraka ireto ho an'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina.
I. Mitondra amin'ny fandrosoana ara-toekarena, sosialy ary politika izany.
ii. Ny fanaovana ny marina dia mampiroborobo ny rariny sy ny filalaovana ara-drariny eo amin'ny mpikambana tsirairay ao amin'ny fiaraha-monina.
iii. Ny fanaovana ny marina dia manala ny tahotra mangidy, ny hatezerana ary ny lolompo eo amin'ny fiaraha-monina, ny toe-javatra ara-politika sy ara-toekarena eo amin'ny fiainana.
iv. Ny fanaovana ny marina dia misarika fiahiana sy asa tsara ho an'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina.
v. Ny fahamarinan-toetra dia manana mpiaro, mpiaro, mpankasitraka ary tia.
Ny tombontsoa hafa mety ho hita amin'ny fahamendrehana dia ny fankatoavana ara-tsosialy, ny fahatokisana, ny fisakaizana, ny fanajana sy ny voninahitra, ny fiarovana, ny fahatokisana, ny fankasitrahana, ny fisarihana ary ny sitrapo.
Vokatry ny tsy fahamarinan-toetra
Ny tsy fahamarinan-toetra eo amin'ny olona dia ny zava-doza amin’ny fiaraha-monina maro ankehitriny. Mety hiseho amin'ireto manaraka ireto izany:
I. Heloka ara-tsiansa:
Ny tsy fandriam-pahalemana ara-politika sy ara-toekarena dia fihetsika manohitra ny fiaraha-monina toy ny fisolokiana, ny tsy fahombiazan'ny fanadinana, ny fandrobana, ny fakana an-keriny, ny fanondranana ankizy, ny faktiora, sns.
ii. Ny tsy fahamarinan-toetra dia mazàna miteraka tahotra, fiahiahiana ary fifandraisana tapaka eo amin'ny olona eo amin'ny manodidina, tanàna, faritra ary firenena.
iii. Ny tsy marina dia a sanda ratsy misoratra anarana amin'ny olona mampiahiahy sy mpanao heloka bevava ihany. Ny voninahitra a mandainga amin'ny fahamarinany ny olona; Noho izany, ny olona tsy marin-toetra dia ahiahiana, ialana ary lavina ao amin'ny faribolana ny olona tsara.

Jereo ihany koa  Inona no dikan'ny kolikoly sy ny endriky ny kolikoly?
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: