Inona avy ireo asa sy andraikitry ny mpianakavy

Inona avy ireo asa sy andraikitry ny mpianakavy

A fianakaviana dia faritana ho a vondron'olona miara-monina sy mifamatotra amin'ny alalan'ny fatoram-panajana, ra, na fanambadiana. Ny mpianakavy dia samy mpianakavy.

Ny fianakaviana no singa fototra indrindra amin'ny fiaraha-monina rehetra. Tena ilaina ho an'ny firenena izany satria samy hafa fianakaviana ny mponina ao amin'ny firenena. Ny fiaraha-monina dia manomboka amin'ny fianakaviana.

Karazana fianakaviana

 1. A fianakaviana tokana na nokleary - Ity karazana fianakaviana ity dia ahitana ny lehilahy, ny vady ary ny zanaka.

2. Fianakaviana polygamous - Ity karazana fianakaviana ity dia ahitana ny lehilahy sy ny vadiny ary ny zanany.

3. Niitatra ny fianakaviana. Ny fianakaviana lehibe dia ahitana ny ray sy ny reny (reny) ary koa ny zanaka sy ny havana hafa toy ny nenitoa, dadatoa, dadabe sy renibe, sns. Ny zokiny indrindra amin'ny mpianakavy no lasa mpitarika an'io fianakaviana lehibe io. Tena fahita any Nizeria ity karazana fianakaviana ity.

Andraikitry ny fianakaviana/fianakaviana

 1. ankizy mitondra na ny fananahana
 2. Alefaso ny fitiavana ny mpikambana ao aminy
 3. Manome sakafo sy fialofana ary fitafiana ho an’ny mpikambana ao aminy ny fikambanana
 4. Mampita ny kolontsaina sy ny fitsipiky ny mpikambana ao aminy amin'ny fiaraha-monina
 5. Ny fiaraha-monina sy ny fifandraisan'ny mpikambana
 6. Finamana: Miresaka ny zavatra niainany ny mpianakavy.
 7. Fiarovana ny tsirairay ary koa ny fanekena Ny olona dia mahatsapa ho voaro kokoa ao anatin'ny fianakaviany noho ny any ivelany.
Jereo ihany koa  21 Masters Scholarships any UK ho an'ny mpianatra iraisam-pirenena 2022

Ny andraikitry ny mpianakavy tsirairay ary koa ny ankohonana manontolo

Ny mpianakavy tsirairay dia voatendry a andraikitra manokana hotanterahina. Izany dia ahitana:

Ny andraikitry ny ray:

 1. Manome izany fototra ilaina toy ny vola ho an'ny fialofana, sakafo, fitafiana ary fitsaboana care, ary koa ny fanabeazana sns.

2. Mitazona ny fitsipi-pifehezana ao an-trano

3. Tandrovy ny fiadanana sy ny fitiavana eto amin'izao tontolo izao.

4. A modely ho an’ny fianakaviana

5. Ny lehiben'ny trano

6. Mpiambina ny fianakaviana

7. Ampianaro ny zanany about ny kolontsain’ny fiaraha-monina.

8. Mofon-tsakafo ho an'ny fianakaviana manontolo.

9. Moa ve ny adidinao sy ny zonao sivily toy ny fandoavana hetra sy ny fanajana ny lalàn'ny fiaraha-monina.

Anjaran'ny reny:

 1. Manomana sakafo ho an'ny mpikambana
 2. Mikarakara ny trano
 3. Orsa sy ankizy hokolokoloina
 4. Maneho fitiavana ny vadiny sy ny zanany izy.
 5. manampy amin'ny fividianana sy fikojakojana ny akanjon'ny fianakaviana
 6. Ampianaro ny ankizy hanao an-trano fahaizana ary fahaiza-manao hafa izay miasa.
 7. Izy no manao ny tokantrano ao amin'ny fianakaviana.
 8. Miasa ho ohatra ho an’ny zanany vavy koa izy.
 9. Izy no mikarakara izay tena ilain’ny fianakaviantsika.
 10. Tanterany avokoa ny zony sy ny adidiny.

Anjaran'ny ankizy:

 1. Mankatò sy manaja ny ray aman-dreniny sy ny olon-dehibe hafa eo amin'ny fiaraha-monina.
 2. Fanampiana amin'ny famitana ny raharaha ao an-trano sy ny raharaha hafa ao an-trano, ohatra manadio trano, manasa vilia ary maka care ny ankizy ary mahazo rano.
 3. Jereo about ny kolontsaina lafika ny fiaraha-monina.
 4. Mitondra fitoniana sy firaisan-kina ao an-tokantrano
 5. Nomena anarana araka ny anaran’ny fianakaviana
 6. Tsy maintsy manatanteraka ny zonao sy ny adidinao sivily izy ireo.
Jereo ihany koa  Sekoly mpilalao sarimihetsika tsara indrindra any New York City 2023

Inona avy ireo asa sy andraikitry ny mpianakavy

Evaluation

 1. Manomeza famaritana 2 momba ny fianakaviana.
 2. Asa dimy izay an'ny fianakaviana
 3. Mitenena about fianakaviana telo samy hafa ary hazavao ny tsirairay avy
 4. Fantaro ny anjara andraikitry ny fianakavianao tsirairay.

Lohahevitra 2 Lohahevitra: Ny tetiarana sy ny soatoavin'ny fifandraisan'ny fianakaviana. Ny fifandraisana eo amin'ny fianakaviana na ny fomba amam-panao a fifandraisana na fifandraisana eo amin'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana sy ny iray hafa. Misy teny sasany azo ampiasaina hamaritana ireo fifandraisana ireo.

Anisan'izany:

Title fifandraisana

Ray aman-dreny Dada sy Neny

Ry rahalahy sy anabavy

Anabavin'ny Dada/Reny

Rahalahin'ny Dadatoa Dada/Reny

Zanaky ny rahalahy/anabavy

Ny zanakavavin'ny anadahin'i Niece na rahavaviny

Ray aman-drenin'i Dadabe sy i Dada

Zaza Zaza Zaza zanaky ny a zafikelin’olona

Zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny zanak'i Dadatoa na Nenitoa

Dadabe Dadabe, Dadabe sy Dadabe ray aman-dreny

Zanaka lehibe ny a zanaky ny zafin’olona.

Tetiarana

Ny tetiarana dia azo lazaina hoe a kisary na kisary mampiseho ny firafitry ny fianakaviana. Izy io dia mampiseho ny fomba ifandraisan'ny mpianakavy amin'ny tsirairay.

Soatoavin'ny fianakaviana

Ny sanda dia manondro ny sandan'ny zavatra iray.

Ny soatoavina dia finoana, eritreritra ary hevitra about inona no zava-dehibe indrindra. Izy ireo dia mifototra amin'ny hevitra momba izay mety sy tiana. Tsy azo tandremana ny soatoavina fa ny ataontsika ihany no hita taratra. Mety ho tsara na ratsy izy ireo. Ohatra amin'ny soatoavina tsara dia ahitana ny fahalalam-pomba, ny fahafahana sy ny fahasalamana tsara, ny filaminana sy ny fialam-boly, ny fisakaizana ary ny fitiavana, ny faharetana manaja ny rariny, ny fandeferana, ny fangorahana, ny fahatokisana, sns. Ny soatoavina ratsy dia ahitana ny marina, ny tsy fahamarinan-toetra, ny tombontsoa manokana, ny lainga, ny kolikoly, sy ny sisa.

Jereo ihany koa  Heviny, karazany ary ampahany amin'ny telozoro

Value System - Izany no a fitambarana soatoavina iombonan'ny tsirairay na vondron'olona.

Ny soatoavin'ny fianakaviana dia ny faharesen-dahatra, ny fihetseham-po ary ny eritreritra about izay heverin'ny mpianakavy ho zava-dehibe ho an'ny fianakaviana manontolo. Ny soatoavin'ny fianakaviana dia mety ahitana ny fahamendrehana, ny fanajana, ny fifehezana ary ny fanabeazana, a toetra amam-panahy ambony, mahatoky, sns.

Ny maha-zava-dehibe ny rafitry ny soatoavina fianakaviana

 • Manampy amin’ny fifehezana ny fitondran-tenan’ny mpianakavy izany.
  • Manampy ny mpianakavy handray fanapahan-kevitra izany
  • Manome hery sy fahatokisana
  • Manome antony manosika hanao hetsika izany.

Evaluation

 • Inona no fomba amam-panao?
  • Farito ny tetiarana
 • Inona ny a rafitra sanda?
 • Ny zanaky ny nenitoanao dia ny …………………….
Mba ampio izahay amin'ny fizarana:

Aoka ho voalohany ny fanehoan-kevitra

Leave a Reply

Ny adiresy email dia tsy ho namoaka.


*