Fomba ahafahan'ny fiarahamonina mampiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena

Amporisiho ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena

Fizahan-takelaka
1. Rariny sy tsy fitiavan-tena
2. Fomba ahafahan'ny fiarahamonina mampandroso ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena.
Ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena
Ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena dia misy zavatra itovizana. Izy roa dia zava-misy tsy azo sarahina amin'ny zava-misy iainantsika. Hita amin'izany fomba izany. Ny rariny dia manazava (mazava).
Raha manome (fanohanana) sy azo ampiharina amin'ny rariny ny tsy fitiavan-tena. Satria ny tsy fitiavan-tena dia mandrisika (manentana) ny rariny dia manome fahafaham-po sy fanamafisana ny tsy fitiavan-tena ny rariny.
Mba handrosoan’ny fiaraha-monina rehetra, tsy amin’ny molotra, amin’ny radio, amin’ny fahitalavitra, na amin’ny pejin’ny gazety ihany no ahazoana ny rariny fa tokony ho hita amin’ny asan’ny olombelona rehetra. Toy izany koa ny tsy fitiavan-tena.
Fomba ahafahan'ny fiarahamonina mampiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena
Ireto manaraka ireto ny fomba isan-karazany ampiasain'ny fiaraha-monina hampiroborobo ny fampielezana ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena.
a. Fankasitrahana sy valisoa ho an'ireo rehetra nanavaka ny tenany tamin'ny fanovana tanteraka ny fiaraha-monina misy azy. Mety ho eo amin'ny indostria, fanabeazana, varotra ary kolontsaina ny fifandraisan'ny olombelona, ​​ny fandriampahalemana ary ny fiarovana ny tontolo iainana.
b. Ny fisian’ny fitsarana mahaleo tena. Ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena no ambony indrindra rehefa tsy miankina amin'ny sandry mpanatanteraka sy mpanao lalàna ao amin'ny governemanta ny fitsarana izay manana andraikitra lehibe amin'ny fandikana ny lalàna.
c. Fampiharana ny fitsipiky ny fanjakana tan-dalàna.
d. Fampiharana ny foto-kevitry ny rariny ara-boajanahary izany hoe ny fihainoana ara-drariny, ny fanomezana ny tsirairay izay tokony ho azy, ny famelana ny tsirairay hanao ny adidiny eo anivon’ny fiaraha-monina.
e. Ny fanarahana ny fepetra voalazan’ny lalàm-panorenana: Tokony harovana amin’ny fepetra voalazan’ny lalàmpanorenana ny olom-pirenen’ny fanjakana na firenena amin’ny alalan’ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ny lalàm-panorenana izay antontan-taratasy faratampony mifehy ny fitondran-tenan’ny olom-pirenena.
f. Fiadanana sy firaisankina: Ny olom-pirenena dia tokony hankafy ny tontolo iainany izay ahazoan'ny fiadanana sy ny firaisankina mba ho salama sy hiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena.
g. Rariny / Fitiavana / Fitoviana / Fitondrana: Ny rariny, ny fitovian-jo ary ny fitovian-jo dia manondro ireo mpitsara tsy miangatra izay tsy miangatra ary mampihatra ny fenitra na tombana mitovy amin'ny voalazan'ny lalàna amin'ny rehetra.
h. Fanoloran-tena: Izany dia ny fahavononana hiasa mafy sy hanome hery sy fotoana hanaovana izany a asa na asa eo amin’ny fiaraha-monina. Mampiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena izany.
i. Fahafaham-po: Ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena dia ampandrosoina amin'ny alalan'ny fahafaham-po izay ny fahaizana ny olona iray ho afa-po amin'izay ananany amin'ny fotoana rehetra.
j. Valisoa ho an'ny asa mafy: Mampiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena amin'ny alàlan'ny valisoa ho an'ny asa mafy eo amin'ny fiaraha-monina ihany koa. Ohatra, olom-pirenena maro any Nizeria izay niavaka tamin'ny sehatra samihafa no omena loka amin'izany fomba izany;
i. Ny mari-boninahitra nasionaly
ii. Ny mari-pankasitrahana nasionaly Nigeria.
iii. Ny National Productivity Merit Award
iv. Ny loka nasionaly momba ny famoronana.
Ny fomba hafa ahafahan'ny fiarahamonina mampiroborobo ny rariny sy ny tsy fitiavan-tena dia ny fifampitokisana, ny fiaraha-miasa, ny mangarahara, ny fahatahorana an'Andriamanitra, ny tsy fivadihana, ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavana ary care ho an'ny tsirairay, fandraisana andraikitra, fahatsoram-po, fampielezan-kevitra ho an'ny daholobe na fanazavam-bahoaka.

Jereo ihany koa  Antony 4 Nandresen'i Eoropa an'i Afrika
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: