Ny rafitra sy ny fandaminana ny governemanta (dikany sy famaritana)

Fizahan-takelaka

  • famaritana
  • Ny mpanao lalàna
  • Asa sy maha-zava-dehibe ny mpanao lalàna
  • Ny Executive
  • Asa sy zava-dehibe amin'ny Mpanatanteraka
  • Ny Fitsarana
  • Asa sy maha-zava-dehibe ny Fitsarana

famaritana  
  
Famaritana: Azontsika atao ny mamaritra ny taova ao amin'ny governemanta ho fizarazarana ara-drafitra ny fahefan'ny governemanta ho fizarana samihafa. Ny organ iray noho izany dia a firafitry ny asa ankapoben'ny a governemanta araka ny noresahina teo aloha tao amin'ity bilaogy ity.

Amin'izao andro maoderina izao, raha jerena ny asa maro a Governemanta dia natao hanatanteraka ary toy ny amin'ny fananganana lehibe, ny asan'ny governemanta dia mizara ho fizarana telo na sampana. Ireo sampana na sampana ireo no antsika antso Ny taova na ny fitaovam-piadiana dia ny mpanao lalàna, ny mpanatanteraka ary ny fitsarana manana andraikitra samihafa nefa mifameno.

Ny asa lehibe ataon’izy ireo dia ny fanaovana lalàna ho an’ny mpanatanteraka ary ny fitsarana na ny fandikana ny lalàna ho an’ny fitsarana. Noho izany dia hodinihintsika amin'ny antsipiriany ireo taova ireo.

1. Ny mpanao lalàna
      
Ny mpanao lalàna dia sampana na sandrin'ny governemanta izay asaina manao ny asan'ny lalàna. Ny mpanao lalàna dia nomena anarana samihafa any amin'ny firenena samihafa toy ny Antenimieram-pirenena na ny Antenimieram-pirenena tahaka ny any Nizeria, ny Parlemanta tahaka ny any Grande-Bretagne, ny kongresy toy ny any Etazonia, sns.

Ny mpanao lalàna dia mety ho trano iray na roa arakaraka ny firenena.

Asa sy maha-zava-dehibe ny mpanao lalàna

1. Antenimieram-pirenena: Ny antenimierampirenena dia ny tranon'ireo voafidy hiteny sy hisolo tena ny vahoaka. a firenena.

2. Famoronana Lalàna: Famoronana lalàna izay mitarika sy mitarika ny raharaham-pirenena ary miantoka ny fandriampahalemana sy ny fandrosoan’ny firenena. a firenena no iray amin'ireo andraikitry ny mpanao lalàna.

3. Fanitsiana ny lalàmpanorenana: Adidin’ny mpanao lalàna koa ny manitsy ny lalàmpanorenana.

4. Fanaraha-maso ny Mpanatanteraka: Mba hialana amin'ny fitondran-tena diso, ny mpanao lalàna dia omena fahefana hanara-maso sy hifehy ny asan'ny rafitra mpanatanteraka ao amin'ny governemanta.

5. Fankatoavana ny fanendrena: Ny asa lehibe iray hafa ataon'ny mpanao lalàna dia ny fankatoavana ny fanendrena ataon'ny filoha na praiminisitra ao amin'ny firenena.

Jereo ihany koa  Antony nahatonga ny nasionalisma tany Afrika

6. Fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana: Ny sampana mpanao lalàna ao amin'ny governemanta no manara-maso sy mankasitraka ny minisitry ny fandaniana ara-bola ho an'ny sampana mpanatanteraka.

7. Sehatry ny fanehoan-kevitra ho an'ny besinimaro: Maneho ny heviny eny anivon'ny Antenimierampirenena ny vahoaka amin'ny alalan'ny solontena voafidiny izay misitraka ilay antsoina hoe tsimatimanota parlemantera izay miaro azy amin'ny hetsika ara-dalàna.

8. Fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena: Adidin'ny parlemanta ihany koa ny manaiky ny fifanarahana nataon'ny filoha na praiminisitra izay ataon'ny firenena hafa.

9. Asa fanadihadiana: Ny mpanao lalàna amin'ny asany amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny sampana hafa ao amin'ny governemanta dia manana fahefana hanangana tontonana hanadihady ny asan'ny departemantan'ny governemanta.

10. Median'ny Fahazavana sy Fanabeazana: Ny mpanao lalàna dia manazava sy manabe ny olona a firenena amin’ny alalan’ny adihevitra ataon’ireo mpikambana ao aminy.

11. Fandravana ny Parlemanta: Ny mpanao lalàna dia manana fahefana handrava ny Parlemanta rehefa heveriny fa ilaina izany na rehefa tapitra.

12. Fanesorana ny Filoha: Ny mpanao lalàna dia manana fahefana hanilihana ny filohan'ny a firenena rehefa tsy manaja ny tranolain’ny lalàmpanorenana izay nianianany mitoera ary miaro.

13. Fanesorana ny Mpitsara: Izay mpitsara toa ny lehiben'ny mpitsara a firenena izay tsy mahavita ny asany ara-pitsarana dia azo esorina na atolotra ho esorina amin'ny alalan'ny sampana mpanao lalàna.

14. Ny asan'ny fitsarana: Ny mpanao lalàna any amin'ny firenena sasany no fahefana ambony indrindra ara-pitsarana na fitsarana ambony farany, izany hoe ny tranon'ny tompo any Grande-Bretagne.

15. Fampiofanana ho an'ireo mpitarika amin'ny ho avy: Amin'ny alalan'ny hetsika isan-karazany ataon'ny mpanao lalàna, dia toy ny lalana ho an'ny mpanao lalàna izy io, ary toy ny lalan'ny fanofanana ny a ireo mpitondra firenena ho avy.

2. Ny Executive

Ny mpanatanteraka dia sampan'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny fampiharana, fanatanterahana na fampiharana ny lalàna, ny politika sy ny toromarika natao sy omen'ny sandry mpanao lalàna ao amin'ny governemanta dia tsy natao sy tanterahin'ny taova iray ihany, noho izany ny taova samihafa dia tompon'andraikitra amin'ny fanaovana , famonoana sy fandikana ny lalàna ao a firenena.

Jereo ihany koa  Loharanon'ny fandotoana ny sakafo sy ny fanapoizinana

Noho izany, ny mpanatanteraka dia manao izay hahazoana ny lalàna a firenena no ankatoavina. Eo anatrehan’ny Antenimierampirenena ihany koa ny fanovana nofinofiny hatao amin’ny lalàna mifehy ny tany, ny fanatanterahana ny asam-panjakana, ny fanompoana ny vahoaka, sns.

Ny mpikambana ao amin'ny mpanatanteraka dia ahitana ny filoha / praiminisitra, ny governora, ny minisitra, ny kaomisera ary ny tompon'andraikitra hafa ary ny mpiasam-panjakana.

Asa sy maha-zava-dehibe ny Mpanatanteraka

1. Fampiharana ny lalàna: Sampana mpanatanteraka no manatanteraka na mampihatra ny lalàna ao amin'ny Antenimierampirenena amin'ny alalan'ny fanaovana izay hankatoavana azy.

2. Fanomezana fankatoavana ny volavolan-dalàna: Ny Lehiben'ny sandry mpanatanteraka manao sonia na manome fankatoavana ny volavolan-dalàna alohan'ny hahatongavany ho lalàna.

3. Asa miaramila: Ny lehiben'ny mpanatanteraka dia manao asa ara-miaramila manan-danja amin'ny maha-komandin'ny tafika azy.

4. Fikojakojana ny Lalàna sy ny Filaminana: Mampiasa ny polisy ny mpanatanteraka mba hitandroana ny filaminana sy ny filaminana a firenena amin’ny alalan’ny fampiharana ny lalàna a d manafatra.

5. Fanomezana asa fiahiana: Ny mpanatanteraka no manatanteraka ny andraikiny lehibe amin'ny governemanta dia ny fanomezana asa soa ho an'ny olom-pirenena.

6. Fikojakojana ny fifandraisana ivelany: Ny Mpanatanteraka dia mitazona ny fifandraisana ivelany, manao sonia fifanarahana, sns, miaraka amin'ny firenena hafa indrindra fa ny namana.

7. Fanombohana ny volavolan-dalàna ho an'ny mpanao lalàna: Ny mpanatanteraka indraindray no manomboka sy manolotra volavolan-dalàna any amin'ny mpanao lalàna mba ho lasa lalàna ho an'ny fanjakana tsara tantana.

8. Famolavolana ny politika: Ny mpanatanteraka dia mamolavola politika izay mitarika manokana sy ny firenena a manontolo.

9. Fanamboarana tetibola: Ny fanatanterahana no manomana ny tontalin'ny fandaniana ara-bola sy ny vola miditra amin'ny governemanta isaky ny taom-bola vaovao.

10. Famotsoran-keloka: Ny fahefana mpanatanteraka amin'ny alalan'ny fahefana omen'ny lalàm-panorenana dia manatanteraka ny asa ara-pitsarana manan-danja amin'ny famotsoran-keloka sy famelomana ireo voaheloka a firenena.

11. Fanaparitahana vaovao: Ny mpanatanteraka no mampahafantatra ny vahoaka about ny hetsika sy ny politikan'ny governemanta ka mamehy ny elanelan'ny fifandraisana eo amin'ny governemanta sy ny tantanana.

12. Fandravana ny Parlemanta: In a firenena toa an'i Grande-Bretagne ny famonoana dia manatanteraka baiko ny fandravana ny Parlemanta.

Jereo ihany koa  Fitaterana rano amin'ny fandalinana fandraharahana: Heviny, tombony ary tsy fahampian'ny fitaterana an-drano (Fanadihadiana momba ny fandraharahana)

3. Ny Fitsarana

Ny fitsarana no sampana fahatelon'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny fandikana sy fampiharana ny lalàna rehefa voadika na voahitsakitsaka. Izy io koa no mitsara ny fifanolanana eo amin’ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ary eo amin’ny governemanta sy ny olom-pirenena ary ny fikambanana na eo amin’ny olom-pirenena na fikambanana.

Miaro ny lalàna ny fitsarana amin’ny alalan’ny fanaovana antoka fa voahaja ny lalàna ary voasazy mafy izay tsy mety mankatò ny lalàna.

Ny fitsarana dia ahitana fitsarana isan-karazany toy ny fitsarana tampony, fitsarana ambony, fitsarana ambony, fitsarana ambaratonga voalohany, fitsarana fomba amam-panao, fitsarana ara-panjakana ary tribonaly.

Asa sy maha-zava-dehibe ny Fitsarana

1. Fandikana ny lalàna: Izany no andraikitry ny fitsarana ao a firenena.

2. Fitsaram-pitsarana: Ny fitsarana no mitsara ny fifandirana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ary eo amin'ny governemanta sy ny olom-pirenena na fikambanana, sns.

3. Sazy ho an'ireo mpandika lalàna: Amin'ny maha-mpitandrina ny lalàna azy, ny fitsarana dia manao izay hankatoavana ny lalàna natao ary ireo izay mandà tsy hankatò ny lalàna dia voasazy mafy.

4. Mpiambina ny Lalàm-panorenana: Ny fitsarana dia miambina sy miaro ny lalàm-panorenan'ny tany amin'ny fanitsakitsahana mibaribary ataon'olona na iza na iza na iza na iza ambony.

5. Fanapahan-kevitra momba ny fanangonan-tsonia momba ny fifidianana: Ny fitsarana dia manatanteraka ny andraikitry ny fihainoana sy ny famaritana ny antontan-taratasy momba ny fifidianana mba hamantarana izay tena mpandresy.

6. Fiarovana ny zon'ny olom-pirenena sy ny fahalalahan'ny olom-pirenena: Vokatry ny asan'ny fitsarana no nilazana azy ho fanantenana farany sy mpiaro ny ampahorina.

7. Manome torohevitra ho an'ny filoha: Manoro hevitra ny filohan'ny fitsarana ny fitsarana a firenena momba ny raharaha ara-pitsarana toy ny zon'ny famindram-po na ny fahefana hamela heloka ny mpanao heloka bevava sy ny gadra politika, sns.

8. Asa fanaovana lalàna: Manome soso-kevitra mahasoa momba ny fanomanana sy fanitsiana ny lalàm-panorenana ary ny fandaniana sy ny fihirana ny volavolan-dalàna ataon'ny mpanao lalàna sy ny sandry mpanatanteraka ao amin'ny governemanta ny fitsarana.

Mba ampio izahay amin'ny fizarana: