Ny Mpanatanteraka: Ny dikany, ny asany ary ny famerana

Fizahan-takelaka
1. Ny asan'ny Mpanatanteraka
2. Famerana ny Mpanatanteraka
3. Ny fifandraisan'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka
Ny mpanatanteraka:
Sandrim-panjakana iray hafa ity. Izy no mandrafitra ny Lehiben’ny Fanjakana sy ny Lehiben’ny Governemanta (raha misy) ary ny minisitra.
Ny asan'ny Mpanatanteraka
1. Mampihatra ny lalàna napetraky ny mpanao lalàna.
2. Famaritana sy fitarihana ny raharaham-barotra eo anivon'ny Antenimierampirenena, izany hoe ny a rafi-panjakana parlemantera.
3. Manangona volam-bahoaka (ohatra ny famoriam-bola) ary manomana ny fomba handaniana ny volam-bahoaka (ohatra ny tetibola).
4. Ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny filaminana, ohatra, ny fandraisana mpitandro filaminana hanara-maso ny asan-jiolahy.
5. Fandrafetana ny politika lehiben'ny governemanta.
6. Manao fifanarahana na fifanarahana iraisam-pirenena.
7. Manome kojakoja ara-tsosialy sy fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka toy ny fanorenana sekoly sy hopitaly sns.
8. Mandray, manafay ary mampiroborobo ny mpiasam-panjakana.
9. Mametraka sampan-draharaham-panjakana sy mandrindra ny asa isan-karazany.
10. Handray mpiasa, hampiofana ary hampitaovana a tafika mijoro hiaro ny fanjakana amin'ny herisetra ivelany.
Famerana ny Mpanatanteraka
Ny mpanatanteraka dia voafetra amin'ny asany noho ireto antony manaraka ireto:
1. Ny Lalàm-panorenana- Ny mpanatanteraka dia tsy maintsy miasa mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana.
2. Ny mpanao lalàna koa dia mifehy ny mpanatanteraka amin'ny fomba manaraka:
1. Fanenjehana ny filoha.
2. Fandavana na fanemorana ny fepetra naroson'ny filoha.
3. Tamberin’andraikitra- Fampanantsoana ireo mpikambana ao amin’ny mpanatanteraka ho eo anatrehan’ny komity mpanao lalàna.
4. Fahefana avy amin'ny mpanao lalàna mba hankatoavana ny olom-boatendry ho filoha ho amin'ny asam-panjakana.
5. Tsy afaka manambara ady ny filoha raha tsy misy ny fankatoavan’ny mpanao lalàna.
3. Ny Fitsarana dia afaka manambara ny fihetsiky ny mpanatanteraka ho ultra vires.
Ny fifandraisana eo amin'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka
1. Ny mpanao lalàna no manao lalàna raha ny mpanatanteraka no mampihatra ny lalàna.
2. Ny mpanatanteraka no mamaritra sy mitari-dalana ny raharaham-barotra eo anivon’ny mpanao lalàna.
3. Ny mpanao lalàna no manome alalana ny fampiakarana sy ny fandaniana vola ataon’ny mpanatanteraka.
4. Ny mpanatanteraka no mamolavola politika ary ny mpanao lalàna no mankasitraka ny politika toy izany.
5. Ny mpanao lalàna dia manaiky ny fifanarahana iraisam-pirenena rehetra nataon'ny mpanatanteraka.
6. Ny mpanao lalàna dia afaka mifehy ny mpanatanteraka amin'ny alalan'ny a latsa-bato tsy fahatokisana na impeachment.
7. Ny mpanatanteraka dia afaka manoro ny fandravana ny mpanao lalàna.

Jereo ihany koa  Lohahevitra ao amin'ny THE LION AND THE JEWEL an'i Wole Soyinka
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: