Fifandraisana eo amin'ny governemanta federaly, fanjakana ary eo an-toerana

In a federasiona, ny fahefana dia zaraina eo amin'ny governemanta foibe na federaly, sy ireo vondrona singa hafa. Eken'ny lalàm-panorenan'ny Repoblika Federalin'i Nizeria a fizarana fahefana eo amin'ny ambaratonga telo na ambaratongam-panjakana, dia ny:
1. Ny Governemanta Federaly
2. Ny Fanjakana
3. Ny Fitondrana eo an-toerana
Na dia manasaraka ny fahefan’ireo andrim-panjakana 3 ireo aza ny lalàmpanorenana dia mbola manana izany a endriky ny fifandraisana.
Ny tombony amin'ny rafi-panjakana federaly
1. Ny fampihenana ny enta-mavesatry ny asa.
2. Fahambonian'ny Lalàm-panorenana.
3. Miaro ny tombontsoan'ny vitsy an'isa.
4. Mampiroborobo ny asa.
5. Mampanakaiky kokoa ny governemanta amin'ny vahoaka izany.
6. Mampiroborobo ny fandraisana anjara ara-politika izany.
Ny tsy fahampian'ny rafi-pitantanana federaly
1. Lafo ny fandehanana.
2. Fandikana ny asa.
3. Fandrahonana hifandimby.
4. Ady sisintany.
5. Tahotra ny fitondrana.
6. Ny tsy firindrana etika.
Fifandraisana eo amin'ny governemanta federaly, fanjakana ary eo an-toerana
1. Fampiharana ny asa araka ny fepetra voalazan'ny lalàmpanorenana
Ao amin'ny lalàm-panorenana federaly, nomena fahefana manokana ny governemanta federaly mba hanao asa toy ny politika ivelany, ny harena ankibon'ny tany, ny fiarovana, ny fifanakalozana vahiny, sns.
Ao amin'ny lisitra miaraka, ny governemanta federaly sy ny fanjakana dia afaka manao lalàna na mampiasa fahefana ao amin'ny lisitra, fa raha misy a fifandirana eo amin'ny tombontsoan'ny fanjakana sy ny an'ny governemanta federaly, ny tombontsoan'ny governemanta federaly dia manolo ny tombontsoan'ny fanjakana. Ny sehatra voarakitra ao anatin'ny lisitra miaraka dia ny fanabeazana, ny fikarohana, ny fahasalamana, ny indostria, sns.
Ny lisitra sisa dia mandrakotra ireo zavatra tsy raisina care amin'ny lisitra manokana sy miaraka; ary ampiasain'ny fanjakana. Ny lisitra sisa dia mirakitra ny raharaha toy ny raharaham-panjakana, tranombakoka fanjakana, sns.
Ny ambaratonga fahatelo amin'ny rafi-pitantanana federaly dia ny governemanta eo an-toerana izay manana ny fahefana mpanao lalàna ao amin'ny fandaharam-potoana faha-4 amin'ny lalàm-panorenana Nizeriana. Maharitra care amin’ny raharaha toy ny fisoratana anarana teraka, fahafatesana sy fanambadiana, fahazoan-dalana amin’ny bisikileta, môtô, fanangonana ny sarany, sns.
Ny andrim-panjakana tsirairay dia miezaka araka izay azo atao araka ny lalàmpanorenana mba hifandraisana amin'ireo ambaratonga hafa. Ohatra, ny governemanta federaly no fahefana foibe ary miasa toy ny a mpiandraikitra jeneraly amin’ny fitarihana ny asa sy ny fitondran-tenan’ny fanjakana sy ny governemanta eo an-toerana. Ny governemanta federaly dia tompon'andraikitra amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fanjakana sy ny governemanta eo an-toerana. Ny governemanta federaly dia mivarotra solika sy vokatra solika, kakao, voanjo, sns, any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao ary mahazo vola amin'ny fanomezana serivisy sy fandoavana hetra. Tazonina ao amin’ny tahirim-bolam-pirenena ireo harena ireo ary zaraina amin’ny fanjakana isam-bolana. Ity dia antsoina hoe famatsiana isam-bolana. Matetika ny Nizeriana no miteny hoe: 'Andao isika handray ny anjarantsika amin'ny firenena mofomamy'.
Ireo famatsiam-bola isam-bolana ireo no ahafahan’ny andrim-panjakana telo manatontosa ny andraikiny. Amin'ny fanatanterahana ny asany, ny governemanta federaly dia mandrakotra ny fanjakana rehetra ao amin'ny federasiona, ary koa ny governemanta eo an-toerana.
Ny fanjakana, raha manao ny asany manokana dia mifantoka amin'ny faritaniny irery. Izy ireo koa dia manara-maso ny governemanta eo an-toerana amin'ny olana toy ny:
1. Fankatoavana ny fifanarahana lehibe, tetibola ary fankatoavana ny fanovana ny fitarihana.
2. Fanomezana sy fankatoavana ny fampindramam-bola ho an'ny governemanta eo an-toerana.
3. Fanomezana torohevitra ho an'ny governemanta eo an-toerana.
Ny governemanta eo an-toerana dia antsoina matetika hoe governemanta eny ifotony. Io no andrim-panjakana akaiky indrindra ny mponina ao an-toerana, ary noho izany dia manome serivisy lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izy ireo. Raha ny marina, ny governemanta eo an-toerana dia toa mameno ny ezaka ataon'ny governemanta federaly sy fanjakana amin'ny alàlan'ny fandrakofana izay tsy azony.
2. Hery manao lalàna
Es gibt auch a fifandraisana eo amin'ny governemanta federaly, fanjakana ary eo an-toerana manana fahefana hanao lalàna. Ny mpanao lalàna federaly dia ahitana ny Antenimieran-doholona sy ny Antenimierampirenena. Anjaran’izy ireo ny manao lalàna ho an’ny federasiona manontolo. Ireo lalàna ireo dia mifamatotra amin'ny fanjakana sy ny governemanta eo an-toerana rehetra.
Ny fanjakana tsirairay dia manana a House of Assembly izay manao lalàna ho an'io fanjakana io ihany. Ny governemanta eo an-toerana dia manao didy aman-dalàna izay ankatoavin'ny Antenimieram-pirenena. Zava-dehibe ny manamarika fa ny lalàna federaly dia ambony indrindra ary noho izany, ny lalàna rehetra ataon'ny fanjakana na ny governemanta eo an-toerana, dia tsy tokony hifanohitra velively amin'ny lalàn'ny governemanta federaly. Raha izany no mitranga dia tsy maintsy foanana ny lalàn’ny fanjakana na eo an-toerana.
3. Fomba fitantanana
Ireo andrim-panjakana telo (3) dia manana a fifandraisana eo amin’ny lafiny fitantanana. Ny Filoha no lehiben’ny federasiona ary manapaka miaraka amin’ny filankevitry ny mpanatanteraka ahitana ny minisitra, ny lehiben’ny asa fanompoana ary ny sekretera raikitra. Izy ireo no mandray fanapahan-kevitra momba ny raharaha mahakasika ny firenena iray manontolo. Manoro hevitra azy ireo ny filankevitry ny fanjakana ahitana ny filoha teo aloha, ny governora, ny mpitsara ao Nizeria, ny filohan'ny loholona, ​​sns.
Ny ministera federaly dia manome toromarika ho an'ny ministeran'ny fanjakana izay mitovitovy, ohatra, ny ministeran'ny fanabeazana federaly sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Eo amin'ny sehatry ny fanjakana, ny governora no lohany ary mitondra miaraka amin'ireo kaomisera sy sekretera maharitra. Miandraikitra ny minisiteram-panjakana ny kaomisera. Ny filohan’ny andrim-panjakana any an-toerana no mifehy ny raharaham-panjakana. Manjaka miaraka amin’ireo mpanolotsaina azy izy. Na ny fanjakana na ny governemanta eo an-toerana dia miasa araka ny lalàna federaly izay nametraka azy ireo.

Jereo ihany koa  Nizeria amin'ny maha-Federasiona: Ny dikany sy ny toetran'ny federasiona amin'ny fanabeazana olom-pirenena
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: