Etika nasionaly: dikany sy antony mahatonga ny orientation etika any Nizeria

Ny etika dia ahitana ny lalàn'ny fitondran-tena sy ny fitsipiky ny fahamarinana sy ny tsy mety amin'ny fitondran-tenan'ny olona ary ny "filamatra izay iasan'ny olona". Appadorai (1978) dia nilaza fa ny Etika amin'ny ankapobeny dia miahiahy amin'ny fanontaniana toy ny:

1. Inona no fototry ny adidy ara-pitondrantena?
2. Inona no atao hoe asa tsara?
3. Ahoana no hanavahana a hetsika marina avy a diso.

Moral toy ny a Ny ampahany amin'ny etika dia mifandray indrindra amin'ny fitondrantena manokana sy ny fahazarana manokana. Raha ny fitondran-tena ao anatin'ny tontolon'ny etika dia mahakasika ny rafi-pitondrantena ankapobeny izay manolotra izay mahasoa ny rehetra.

Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fitondran-tena dia azo lazaina fa misy foto-kevitra sy hevitra momba ny tsara sy tsara ho an'ny tsirairay ao anatiny a fiaraha-monina manokana izay iarahan'ny olombelona miara-miaina sy mirotsaka amin'ny fifandraisana ara-tsosialy.

Ny moraly dia a drafitr'asa mifandraika amin'ny sanda ankapobeny.

Ibanga (Tamin'ny 1996) dia nanamafy fa ny fitondran-tena tsara sy ny fitondran-tena manokana dia mikatsaka ny soatoavina sasany toy ny fandriampahalemana, filaminana ary fahasambarana.

Manaraka ireo fanazavana etsy ambony momba ny fitondran-tena sy ny fitondran-tena ho singa fototra amin'ny etika, Etika nasionaly in a ny fomba fijery malalaka dia azo lazaina fa ny lalàn'ny fitondran-tena sy ny fitsipiky ny fitondran-tena izay amin'ny ankapobeny ny mpikambana ao amin'ny a firenena-firenena manokana toa an'i Nizeria izay mikatsaka ny soatoavina sasany toy ny fandriampahalemana, filaminana ary fahasambarana satria mitana ny andraikiny mifameno amin'ny lalàna amin'ny fandrindrana ny fifandraisana ara-tsosialy.

Ao anatin'izany fahatakarana izany ny fizarana faha-23 amin'ny lalàm-panorenan'ny Repoblika Federalin'i Nizeria tamin'ny taona 1999 dia manome fa ny etika nasionaly dia ahitana; fitsipi-pifehezana, fahamendrehana, hasin’ny asa, rariny ara-tsosialy, fandeferana ara-pivavahana, fizakan-tena ary fitiavan-tanindrazana.

Jereo ihany koa  Voankazo voankazo: Fampiasana voankazo sy voankazo

Ary koa, ny tsy fivadihana, ny fahamarinan-toetra, ny fahadiovana, ny fankatoavana ary ny fanajana ny zokiolona ary ny fitsitsiana dia mifandray amin'ny Etika Nasionaly. Rehefa manitsakitsaka ireo soatoavina voalaza etsy ambony ny olona iray dia azo lazaina ho tsy manara-dalàna.

Antony ho an'ny orientation etika any Nizeria

Ny orientation etika nasionaly dia mikendry ny fambolena sy fampiharana ny:

1. famaizana

Ny tiana holazaina amin'ny fitsipi-pifehezana eto dia tsy ny fanasaziana, famaizana, famaizana, fanodikodinam-pianarana, fampiharana ny fitsipika ary henjana, fa nampiasa azy io mba hilazana ny tena fototry ny fitondran-tena sy ny toetra. a fomba fiaina izay manavaka ny fiaraha-monin’ny olombelona amin’ny fiainana any anaty ala.

Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny fifehezana dia aseho amin'ny fahazarana mifehy tena, ny fahamaotinana, ny fahamaotinana ary ny fanajana ny fahefana ara-dalàna.

2. manao ny marina

Tafiditra amin’izany ny fanaovana ny rariny sy ny hitsiny, tsy misoloky na mangalatra, tsy misy fitaka sy tsy marina, tso-po.

3. Fikarakarana sy fiahiana ny tombontsoan'ny hafa

Tafiditra ao anatin’izany ny tsy fitiavan-tena, ny fandeferana, ny maha-olombelona, ​​ny fahalalam-pomba, ny fiaraha-monina tsara ary ny fanehoana ny toe-tsaina tia fanatanjahantena amin’ny lafiny rehetra.

4. Justice

Midika izany fa tsy maintsy atao ny rariny amin'ny tranga rehetra, toy ny tokony handraisana ny raharaha, tokony hisy ny rariny amin'ny fifampiraharahana manokana amin'ny hafa ary ny fitsinjarana ara-drariny ny fampitaovana ara-tsosialy, ny entana ary ny serivisy.

Ny famahana ny fifanolanana ao anatin'ny fitsarana sy ivelan'ny fitsarana dia tokony hatao amin'ny fomba izay ahitana ny rariny ho an'ny voampanga, ny rariny ho an'ny niharam-boina ary ny rariny ho an'ny fiaraha-monina.

5. Toe-tsaina mety amin'ny asa

Anisan'izany, araka ny voalazan'i Eluwa sy Ogunna (Tamin'ny 1986) ny: fahamaram-potoana sy tsy tapaka amin'ny asa, fanoloran-tena amin'ny adidy, fiaraha-miasa (miaraka amin'ny hafa) fanompoana ary fahamendrehan'ny asa.

Jereo ihany koa  Fahaiza-manao amin'ny fandraharahana: Ny dikany sy ny maha-zava-dehibe azy

6. herim-po

Tafiditra amin'izany fahaizana ny tsy firaharahana ny tahotra, ny fahasahiana ary ao anatin'izany ny herim-batana, ny herim-po ara-moraly ary ny herim-panahy.

7. Ny fahatsiarovan-tena nasionaly

Izany dia miseho amin’ny fanamafisana ny firaisan-kinan’ny vahoakantsika sy ny hiainan’ny firaisan-kina amin’ny maha-firenena iray tsy azo zarazaraina sy tsy mety levona eo ambanin’Andriamanitra; FANANANA a fahatsapana ny maha-izy azy sy ny fitiavan-tanindrazana amin'ny tanindrazantsika, ny tsy fivadihana amin'ny fahefana natsangana.

Fomba tsy etika any Nizeria

1. Ny tsy fahampian'ny fahatsoram-po eo amin'ny mpitarika antsika

Tsy manaraka ny tari-dalan’ny fitarihana tsara izay hanatsara ny fampandrosoana ny firenena izy ireo, fa tsy mitsahatra mirotsaka an-tsehatra amin’ny fandrobana sy fandrobana ny harena ara-toekarenan’ny Firenena.

Mampiditra ny tenany amin'ny fandaniam-poana izy ireo, amin'ny fandaniam-poana sy ny tsy fifehezana, amin'ny fiainana feno fientanam-po sy fisehosehoana ary tsy firaharahana ny vahoaka mijaly. Misy fitarihana tsy misy dikany, tsy misy tanjona ary tsy misy dikany ao Nizeria.

2. kolikoly

Efa nisy ny kolikoly tamin’ny sehatra rehetra teo amin’ny fiainam-pirenena a zava-doza amin’ny fampandrosoana ny firenena. Ny kolikoly dia miseho amin’ny fahazaran-dratsy amin’ny fitantanam-bola, ny kolikoly, ny hala-bato, ny tsy fisian’ny fair play, ny tsy rariny, sns.

3. Tsy fifehezana

Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fisian'ny fitondran-tena sivily, ny herisetra, ny rotaka, ny korontana, ny tsy fahampian'ny fifehezan-tena, ny fahamaotinana ary ny tsy fanajana ireo manampahefana natsangana.

4. Foko/Foko

Satria ny sehatra isan-karazany ao amin'ny fiaraha-monina Nizeriana dia samy hafa ara-kolontsaina marimaritra iraisana dia a Raha azo atao lavitra, ny fizarana ambany dia tsy manome lanja mitovy sy maha-ara-dalàna amin'ny fiarovana ny lamina ara-jeografika.

Ny vondrona etika samihafa mandrafitra an'i Nizeria dia manantitrantitra ny fahatsiarovan-tena ny firaisankina eo amin'ny foko misy azy, fa tsy ny fahatsiarovan-tena ny firaisankina eo amin'ny vahoakan'i Nizeria. a manontolo tsy misy fanavakavahana ara-poko.

Jereo ihany koa  Karazam-panjakana sy ny toetrany

5. Tsy fahampian'ny fitiavan-tanindrazana

Olom-pirenena maro no tsy mahafoy tena sy tsy vonona hiaro ny firenena, fa ny sasany mandeha any amin'ny kaontinanta Eorôpa, Amerika ary Azia, ny sasany manao sabotage ny toe-karena amin'ny fanontana vola sandoka, mitsoka fantsona ary miteraka solika, mivarotra zava-mahadomelina mahery vaika izay mivadika any am-piasana ary mahatonga ny famokarana ho ambany ny fahafaha-manao, miala amin'ny hetra, miditra amin'ny fanondranana an-tsokosoko amin'ny seranan-tsambo an'habakabaka sy an-dranomasina, mamokatra sy varotra rongony sandoka miaraka amin'ireo heloka bevava hafa atao amin'ny fanjakana. Noho izany, ny toekarena Nizeriana dia ao a fanjakana nirodana.

6. Tsy fahampian'ny fahatsapana ny tsy fivadihana amin'ny Tanindrazana

Betsaka ny trangan-javatra tsy fanajana ireo manampahefana voatendry, ny sainam-pirenena ary ny marika. Ny tena ratsy dia ny tsy mankato ny lalàna ny olona ary misy fanararaotana ny fahefana avy amin'ireo manana fahefana.

Ny tsy fisian'ny fanajana ny kolontsaina, ny fivavahana amin'ny fandeferana eo amin'ny Kristiana sy ny finoana silamo dia niteraka korontana, korontana ary famotehana tsy nirina ny ain'olona sy ny fananany teo anivon'ireo asa maro hafa amin'ny tsy fankatoavana ny lalàna, ary ny fitsipi-pitondran-tena eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika.

Mba ampio izahay amin'ny fizarana: