Dikan'ny toe-karena: Famaritana ny toe-karena avy amin'ny mpahay toekarena samihafa

toekarena
Lohahevitra: Heviny sy famaritana ny toe-karena
Lohahevitra momba ny votoatiny

  • Heviny sy fanazavana ny toe-karena
  • Famaritana ny toe-karena nataon'ny mpahay toekarena samihafa

Heviny sy fanazavana ny toe-karena
Ny toekarena toy ny siansa sosialy hafa dia tsy manana famaritana manokana. Ny siansa sosialy hafa ankoatra ny toekarena dia ahitana: siansa politika, sosiolojia, antropolojia, psikolojia sns. a siansa sosialy izay mandinika ny olombelona sy ny fitondran-tenany. Ny antony mahatonga ny famaritana maro dia toa ny fijerin'ny Economist amin'ny fomba fijery samihafa na ny fari-piainan'izy ireo dia mety ho liana amin'ny lafiny samihafa amin'ny toekarena toy ny toekarena ara-bola, toekarena indostrialy, toekarena ara-barotra, toekarena fiahiana, toekarena amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sns.
Izy ireo àry no mamaritra ny toe-karena hanehoana ny tombontsoany. Tsy misy famaritana ny toe-karena izay mifamatotra avokoa. Ireo fiovaovana tsy azo ihodivirana amin'ny famaritana dia miovaova noho ny zava-misy fa ny lohahevitra dia mandalina ny olombelona sy ny fitondran-tenany izay tsy mety hitovy mihitsy.
Ny toe-karena koa dia mety hisy fiantraikany amin'ny toe-javatra misy amin'ny fotoana anoratana, ohatra Ny mpahay toekarena nanoratra nandritra ny fotoana nanoratana. a Ny vanim-potoanan'ny fihemorana ara-toekarena dia mety ahitana ny lafiny amin'izany ao amin'ny famaritana azy, afaka milaza izy, ohatra, fa "Ny toe-karena dia mifandray amin'ny fomba ahafahan'ny toekarena ho tanteraka amin'ny a ny fampiasana ny loharanon-karena avy amin'ny fitsarana”.
Fihemorana ara-toekarena: midika tsotra fotsiny a fihenam-bidy vonjimaika ny hetsika ara-toekarena ao a firenena.
Mandalina ny toe-karena ny lafiny manaraka amin'ny asan'ny olombelona famokarana, fitsinjarana sy fampiasana entana sy serivisy (fanakalozana). Ny famaritana voalohany dia ny tombontsoan'ny harena na ny fiahiana ara-materialy.
Famaritana ny toe-karena nataon'ny mpahay toekarena samihafa
Ireto ambany ireto ny famaritana sasany momba ny toekarena nataon'ny manam-pahaizana sasany momba ny lohahevitra:
1. Adam Smith (1776): Adams Smith dia heverina ho rain'ny toekarena a famaizana. Ny toekarena dia nofaritany ho fanadihadiana momba ny toetra sy ny anton'ny haren'ny firenena. Aminy dia ny Economics avokoa about ny fanaovana harena. Adam Smith no olona voalohany nametraka a miara-miasa na ara-toekarena amin'ny fanoratana harena manintona firenena. Adam Smith dia liana tamin'ny lafiny harena ara-toekarena ara-politika. Ny tena nahaliana azy dia ny fanadihadiana ny anton'ny tsy fitovian'ny firenena eo amin'ny resaka harena. Izany no mahatonga ny firenena sasany mahantra sy tsy mandroso fa ny hafa manankarena sy mandroso.
2. John Stuart Mill (1843): Nofaritany ny toekarena ho ny siansa azo ampiharina amin'ny famokarana sy fizarana ny harena. Mill dia liana tamin'ny hoe inona no mamaritra ny habetsaky ny harena ananan'ny olona iray na ny fomba hamokarana sy fizarana harena na entana sy serivisy isan-karazany eo amin'ny mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina, izay takiana amin'ny fikojakojana ny fisian'ny olombelona.
3. Alfred Marshal: Ny Marshal dia nijery ny toekarena ho toy ny "fianarana ny olombelona amin'ny raharaha mahazatra eo amin'ny fiainana". Ity famaritana ity dia manantitrantitra fotsiny fa ny toekarena dia misy ifandraisany amin'ny fandalinana ny olombelona amin'ny fifandraisany amin'ny asany ara-toekarena andavanandro. Aminy dia lasa fandalinana ny harena amin’ny lafiny iray sy amin’ny lafiny iray lehibe kokoa ny toekarena, ankoatra ny fianarana ny olombelona raha mirotsaka amin’ny asa ara-toekarena andavanandro. Mirotsaka amin'ny asa ara-toekarena amin'ny androny izy. Nahaliana azy ny fihetsiky ny tsirairay amin'ny maha-mpamokatra sy mpanjifa entana sy serivisy.
4. HJ Davenpory: Ny toekarena dia nofaritany ho "Ny siansa izay mitsabo ny trangan-javatra amin'ny toerana misy ny vidiny". Ity famaritana ity dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fifanakalozana ary mikatsaka ny hanazava fa ny toekarena dia mifandraika amin'ny zavatra manana a vidiny miraikitra aminy.
5. Arc-Pigou: Araka ny voalazan'i pigou, ny toekarena dia "Ny siansa momba ny fiahiana ara-materialy". Aminy dia ny toekarena no zava-drehetra about ny fahazoana harena ara-materialy izay manatsara ny lafiny mahasoa ny olombelona. I Pigou dia liana amin'ny fanjifana izay lafiny iray amin'ny toekarena mahasoa. Aminy, ny toe-karena dia tokony hiahy ny tenany amin'ny fomba hampitomboana ny fiahiana ara-materialy na ny fari-piainan'ny olona amin'ny fampitomboana ny famokarana manontolo.
6. Profesora Lionel C. Robbins (Robbins 1932): Robbins dia mamaritra ny toekarena ho "Ny siansa izay mandalina ny fitondran-tenan'ny olombelona, ​​As a fifandraisana misy eo amin'ny farany sy ny fitaovana tsy fahita firy izay manana andrana mampiasa"
Ny famaritana Robbins no famaritana eken'ny maro indrindra momba ny toekarena satria mandrakotra ny lafiny sasany amin'ny toekarena.
Ny famaritana ihany koa dia manondro fa ny loharanon-karena (fomba) eo am-pelatanantsika dia manana fampiasana mihoatra ny iray. Ny famaritana azy dia mamakafaka sy ara-tsiansa indrindra ary mahafaoka indrindra satria ahitana ny fototra foto-kevitra momba ny toe-karena sy ny tena fototry ny olana ny olombelona.
Raha lazaina fohifohy, ny famaritana azy dia mampiseho fa:
1. Ny toekarena dia a siansa sosialy hatramin'ny nandalinany ny fitondrantenan'olombelona.
2. Tsy voafetra ny fanirian'ny olombelona.
3. Misy loharanon-karena voafetra mba hanomezana fahafaham-po ny filana tsy voafetra.
4. Ny loharanon-karena zara raha azo ampiasaina amin'ny fampiasana hafa. Arakaraky ny hamadihan'ny olona iray, na ny endrika na ny governemanta ny loharanon-karena ho amin'ny fampiasana iray, no hampihena ny loharano azo ampiasaina amin'ny fampiasana hafa.

Jereo ihany koa  Olana 10 lehibe eo an-toerana sy maneran-tany ao amin'ny fiarahamonina
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: