Heviny sy famaritana ny fanjakana tan-dalàna: fitsipika sy endri-javatra

Fizahan-takelaka

  • Dikan'ny Lalàna
  • Ny fitsipika fototra sy ny endri-javatra amin'ny fanjakana tan-dalàna
  • Fitsipika sy endri-javatra hafa amin'ny fanjakana tan-dalàna
  • Antony mametra ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna na ny antony tsy ahafahan'ny fanjakana tan-dalàna miasa amim-pahombiazana.
  • Antony izay afaka miantoka na manampy amin'ny fampandehanana mahomby ny fanjakana tan-dalàna
  • Ahoana no iarovana ny fahalalahan'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanjakana tan-dalàna sy ny maha-zava-dehibe ny fanjakana tan-dalàna A Fanjakana maoderina
  • Tombontsoa amin'ny Fanjakana tan-dalàna

Dikan'ny Lalàna
Fa a Ny famaritana ny asa, dia mety hamaritra ny andian-teny, "Rule of Law", ho toy ny tanteraka faratampony na fanjakazakan’ny lalàna amin’ny olon-drehetra: na ny mpitondra na ny manapaka ary ny fanapahan-kevitra rehetra raisina a firenena. Araka ny filazan'ny Profesora A.V Dicey ( a Britanika), a profesora momba ny lalàna anglisy, izay namolavola sy nampiroborobo ny andian-teny hoe "Rule of Law" ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe: "Introduction to the Law of the Constitution". Navoaka tamin’ny 1885, “ireo nankinina tamin’ny fitantanana ny a firenena, dia tokony hitondra na hampiasa ny fahefany araka ny lalàna napetraka eo amin’ny tany; ary ny lalàna napetraka toy izany dia tokony hoheverina ho ambony indrindra”. Milaza izany ilay fehezanteny a manapaka amin’ny fomba tsy ara-drariny ny fitondram-panjakana raha toa ka mampiasa fahefana tsy miraharaha ny lalàna napetraka eto amin’ny tany.
Izany hoe, tokony hitondra araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana ny fitondram-panjakana ary tokony ho eo ambanin’ny lalàna ny fitondrana. Misy dingana hafa toy ny hoe tsy misy olom-pirenena azo sazina afa-tsy araka ny voalazan'ny lalàna; izany hoe tsy misy azo sazina raha tsy misy fitsarana. Tsy maintsy fantatry ny olom-pirenena tsirairay ny lalàna.
Ny fanjakana tan-dalàna dia fototry ny foto-kevitry ny fisaraham-pahefana izay manameloka ny fifantohan'ny fahefana amin'ny fahefana iray ka mitarika ho amin'ny fitondrana tsy misy dikany.
Ny fanjakana tan-dalàna dia iray amin'ireo fototra fitsipika fototry ny lalàm-panorenan'ny firenena rehetra eran-tany saingy misy fahasamihafana kely eo amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa eo amin'ny ambaratongan'ny fampiharana azy.
Ny fitsipika fototra sy ny endri-javatra amin'ny fanjakana tan-dalàna
Profesora A.D Dicey dia nanolotra ireto foto-kevitra na foto-kevitra telo manaraka ireto ao amin'ny Fanjakana tan-dalàna izay midika koa hoe:
1. Fitoviana eo anatrehan'ny Lalàna: Raha ny fijerin'i Dicey dia mitovy avokoa ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàn'ny tany. Midika izany fa tsy misy ambonin’ny lalàna ary tsy mizaha tavan’olona ny lalàna. Noho izany, ny lalàna dia tsy tokony hiondrika hanohana olona na manankarena na mahantra, na antitra na mpanjaka, na mpanjaka na mpanompo, na mahay mamaky teny na manoratra, sns. a Ny firenena dia tokony hanana fahafahana mitovy amin'ny toerana misy ny lalàna, zo mitovy amin'ny fitsarana ara-drariny, torohevitra ara-dalàna eo amin'ny fitsarana, sns.
2. Tsy miangatra: Ity fitsipika ity dia mandray ny hevitry ny hoe ara-dalàna, izay midika hoe dingana ara-dalàna amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpandika lalàna. Izany hoe, tsy misy olona tokony hiharan'ny sazy na fahaverezan'ny fahafahan'ny tena manokana na sazy amin'ny fomba rehetra raha tsy hita fa meloka amin'ny fandikana ny lalàn'ny tany izay tsy maintsy apetraka eo amin'ny fitsarana tsotra.
Na ny olona voampanga aza dia tokony hoheverina ho tsy manan-tsiny mandra-pahatongan'izany a Ny fitsarana any amin'ny tany no mahita azy ho meloka ary ny fitsarana dia tsy maintsy tarihin'ny a mpitsara malalaka sy marina ary tsy miangatra. Araka io fitsipika io, araka ny voalazan'i Dicey, dia tsy misy olona tokony hosamborina raha tsy tenenina ny amin'ny fandikan-dalàna nataony, na notazonina ara-dalàna noho ny heloka nataony. a fotoana lava tsy voampanga eny amin’ny fitsarana. Manan-jo hiaro tena ny tsirairay miaraka amin'ny fanampian'ny a mpisolovava ary tsy tokony hotsaraina eny amin’ny fitsarana manokana na tribonaly fa any amin’ny fitsarana iray ihany no hitsarana ny hafa. Ny tena tanjona amin'ny foto-kevitry ny tsy mitanila dia ny miaro sy miantoka ny fahalalahan'ny olom-pirenena.
3. Ny zon'ny isam-batan'olona: Ity fitsipika ity dia milaza fa ny olom-pirenena a tokony hankafy ny firenena fototra zo sy fahalalahana tsy azo ihodivirana eo ambanin'ny lalàna, ny fanitsakitsahana izay ananan'izy ireo ny zo hitady onitra any amin'ny fitsarana. Ireo zon'ny isam-batan'olona izay voafaritra ao amin'ny ankamaroan'ny lalàm-panorenana voasoratra, izay matetika antsoina hoe Zon'olombelona fototra miaraka amin'ny fetrany, ary koa ny fiarovana ny governemanta no hanome azy ireo.
Fitsipika sy endri-javatra hafa amin'ny fanjakana tan-dalàna
1. tanteraka fahambonian’ny lalàna amin’ny olon-drehetra eto amin’ny tany.
2. Tokony ho ampy ny lalàna mifehy ny asan’ny fitondram-panjakana sy ny olom-pirenena mba hitandroana ny filaminana sy ny filaminana eo amin’ny fiaraha-monina.
3. Hisorohana a fanitsakitsahana ny lalàna sy ny filaminana ary ny fanitsakitsahana ny lalàna ary mba hampiharana ireo lalàna ireo dia tsy maintsy atsangana ny masoivoho sasany.
4. Tokony hitondra araka ny lalàn’ny tany ny fitondram-panjakana fa tsy amin’ny antony.
5. Tokony hampahafantarina ny olona rehetra ny lalàna amin'ny fampahafantarana azy io ampahibemaso ary noho izany dia tsy tokony hotehirizina ao anaty socre.
6. Ny lalàna dia tsy tokony ho voatery hisy vokany miverimberina na ho indray-daty.
7. Tsy tokony hisy fitaoman'ny governemanta na sivana ny gazety.
8. Tsy maintsy misy fetra ara-dalàna ny hetsika ataon'ny governemanta.
9. Ireo izay meloka tamin'ny fandikan-dalàna nataon'ny fitsarana dia tokony homena fahafahana hampiakatra fitsarana ambony amin'ny fitsarana ambony.
10. Ny sazy natao ho an'ny mpandika lalàna dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna nataony araka ny voalazan'ny lalàna.
Antony izay hametra ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna na ny antony tsy ahafahan'ny fanjakana tan-dalàna miasa amim-pahombiazana
1. Fanjakana vonjy maika: olom-pirenena a mety ho lavina ny sasany amin'ireo zon'olombelona fototra ananany sy ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna rehefa voafetra a ny fanjakana maika dia nambara tamin'ny a firenena. Ny hamehana ara-panjakana dia mety hitarika amin'ny fahazoana fahefana midadasika kokoa sy tsy voafehy, fisamborana sy fanagadrana tsy an-kiato tsy misy fitsarana na fitsaràna miafina, sns.
2. Ny karazana Governemanta: Ny karazana governemanta noraisina tao a Ny firenena ohatra ny fitondrana miaramila sy ny rafi-pitondrana antoko iray izay mirona amin'ny fitondran-tena autokratika sy jadona izay mametra ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna.
3. Fitsarana Ampahany: Voafetra ihany koa ny fanjakana tan-dalàna a fitsarana ampahany na tsy fahaleovantenan’ny fitsarana.
4. Fitsarana manokana na fitantanan-draharaha: Ireo tribonaly ireo dia mampiasa rafitra fitsarana manokana tsy mitovy amin'ny an'ny fitsarana tsotra izay raran'ny lalàna ary tsy avelan'izy ireo hampiakatra ny didim-pitsarana.
5. Fahantrana; Tsy mahay mamaky teny sy manoratra sy tsy mahalala: Ireo fahavalo telo lehibe indrindra amin'ny olombelona ireo dia tsy mamela ny olom-pirenena a ny firenena hahalala sy hiady ny zony indrindra rehefa voahitsakitsaka.
6. Fanomezana fahefana: Indraindray dia omena fahefana malalaka ny tompon'andraiki-panjakana mba hahafahany manatanteraka tsara ny asany. Matetika ireny manam-pahefana ireny no mampiasa ny fahefanao amin'ny fomba ratsy ka mety hanimba tanteraka ny fanjakana tan-dalàna.
7. Fahafaham-pahamehana ara-diplomatika: Tsy azo toriana sy enjehina any amin'ny firenena misy azy ny masoivoho fa azo averina an-tanindrazana ary manimba ny fanjakana tan-dalàna izany.
8. Lalàna maharikoriko: Fitondram-panjakana maro no minia mametraka lalàna manome fahefana ny Lehiben'ny Fanjakana hisambotra sy hihazona olom-pirenena tsy misy fitsarana ary mametra ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna izany.
9. Habibiana ataon'ny polisy: Any amin'ny firenena maro, indrindra fa ny any an-dalam-pandrosoana, ny polisy dia misambotra, migadra ary manao herisetra amin'ny olom-pirenena noho ny fiampangana fotsiny ho nanao fandikan-dalàna. Ireo fihetsika ireo dia manafoana ny fanjakana tan-dalàna izay milaza fa ny olona voampanga dia tokony hoheverina ho tsy manan-tsiny mandra-pahatongan'izany a ny fitsarana izay tarihin'ny mpitsara malalaka sy tsy miangatra no mahita azy ho meloka.
10. Fahamendrehana parlemantera: Tsy azo toriana na enjehina ny mpikambana ao amin'ny parlemanta mifototra amin'ny fanambarana ataon'izy ireo eny amin'ny gorodon'ny trano na inona na inona mety ho diso izay midika fa tsy mitovy eo anatrehan'ny lalàna amin'ny olom-pirenena hafa.
11. Ny toeran'ny olona: Ny toeran'ny olom-pirenena sasany toy ny Lehiben'ny Fanjakana, Minisitra, Mpitsara, Governemanta, sns, dia manao ny fitovian'i Dicey eo anatrehan'ny lalàna. a fanambakana.
12. Fahamarinan'ny Mpitsara: Rehefa tsy mahatoky ara-moraly ny Mpitsara na dia mahaleo tena toy inona aza ny fitsarana, dia ho tandindomin-doza ny fampiharana ny lalàna.
13. Toe-karena: Ireo manana toerana manan-karena ara-toekarena any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana indrindra fa any Afrika Andrefana dia nampiasa toerana toy izany mba hampiharana ny fanjakana tan-dalàna. a hafetsena. Vidiny eny amin’ny fitsarana ho toy ny entam-barotra ny rariny ary ny mahantra ihany no mahazo vahana.
14. Ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana: Ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna dia simbaina ao a manao ny tsy hanitsakitsaka ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana.
15. Famerana taona: Ny taonan'ny olona dia manana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana ny fomba hampiharana ny lalàna amin'izy ireo. Ohatra, ny zaza latsaky ny fito taona dia tsy azo enjehina, na dia eo aza ny fandikan-dalàna.
16. Fiarovana ny Fanjakana: Ny fanjakana tan-dalàna dia azo voahitsakitsaka amin'ny tsy fanasaziana a bid o fitandroana ny fiarovana ny a firenena. Ohatra, azo samborina sy gadraina tsy misy fitsarana ny olona, ​​voarara ny fivezivezeny, nalaina an-keriny ny fananany, sns, noho ny fiarovana.
17. Fitokonana: Rehefa mitokona ny sendikà dia tena tandindomin-doza ny fampiharana ny lalàna. Ohatra, ny sendika dia afaka amin'ny fitsarana feno habibiana, fandrobana feno habibiana sy tsy ara-dalàna, fandoroana, daroka olona tsy manaiky lembenana, sns.
18. Lalàna nomena: Betsaka ny sampan-draharaham-panjakana manana fahefana amin'ny fanaovan-dalàna no nampiasa matetika ny fahefana toy izany mba hanimba ny fampiharana, ny didy amam-pitsipika, sns. ny ataony sy ny asany.
19. Hadaladala: Ny fanjakana tan-dalàna dia tsy mihatra amin'ny olona sembana ara-tsaina ka noho izany dia tsy mitovy amin'ny lalàna.
Antony izay afaka miantoka na manampy amin'ny fampandehanana ny fanjakana tan-dalàna
1. Ny fitsarana ampahibemaso ireo voampanga dia tsy fitsarana an-tsokosoko.
2. Tsy maintsy malalaka ny gazety fa tsy voageja.
3. Rafitra politika demokratika in a firenena.
4. Tsy maintsy mahaleo tena sy tsy miangatra ny fitsarana.
5. Tokony homena zo hampiakatra fitsarana ambony ny olom-pirenena amin'izay didim-pitsarana heveriny fa mety.
6. Tsy tokony hisy ny fanemorana ny rariny izay hitarika ho amin'ny fandavana ny rariny.
7. Ny olona voampanga dia tokony hanana fahafahana miditra amin'ny mpisolovava mba hiaro azy ireo ary ireo mpisolovava ireo dia tokony hanana fahafahana miditra amin'ny antontan-taratasy na antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny mpanjifany.
8. Tokony hisy fanazavana sahaza about ny fisian’ny lalàna samihafa indrindra ireo vao navoaka.
9. Mba hialana amin'ny fanaparam-pahefana, ny fitsipiky ny fisaraham-pahefana sy ny fisavana ary ny fifandanjana dia tokony horaisina ao amin'ny governemanta.
10. Tsy maintsy misy a Lalàm-panorenana izay hampiditra ny lalàn'ny tany sy mamaritra ny zo, ny adidy ary ny adidy amin'ny olom-pirenena.
11. A Ny parlemanta manjaka koa dia hanampy amin'ny fampandehanana ny fanjakana tan-dalàna.
12. Tokony hatao hanana ny olom-pirenena fototra fanabeazana izay hanome antoka azy ireo hahafantatra ny zony ary rehefa voahitsakitsaka ny zo toy izany dia afaka mangataka onitra eny amin'ny fitsarana izy ireo.
13. Tokony hisy rivo-piainana milamina sy milamina a ny firenena, satria ny lalàna dia voahitsakitsaka a vanim-potoanan’ny ady.
Ahoana no iarovana ny fahalalahan'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanjakana tan-dalàna sy ny maha-zava-dehibe ny fanjakana tan-dalàna A Fanjakana maoderina
1. Ny foto-kevitry ny fanjakana tan-dalàna dia miantoka ny fitovian-jo eo anatrehan'ny lalàna ary noho izany dia tsy misy olona na iza na iza manana toerana ambony dia afaka mampiasa ny toerany hanolo-tanana ny lalàna ho azy mba hamitahana ny ory satria tsy mizaha tavan'olona ny lalàna.
2. Ny fanjakana tan-dalàna dia miaro ny olona iray tsy ho very ny fananany tsy misy tambiny.
3. Tsy azo samborina ny olona iray raha tsy ampandrenesina ny fandikan-dalàna nataony.
4. Ny olona iray dia tsy azo atao sazy na famoizana ny fahafahan'ny tena manokana na voasazy amin'ny fomba rehetra raha tsy hita fa meloka amin'ny fandikana ny lalàn'ny tany izay tsy maintsy apetraka eo amin'ny fitsarana.
5. Ny fitsipika dia mamela ny olom-pirenena rehetra a firenena mba hisitraka mitovy ny fidirana amin'ny toeram-pitsarana, mitovy zo amin'ny fitsarana ara-drariny, torohevitra ara-dalàna eo amin'ny fitsarana, sns.
6. Araka ny fanjakana tan-dalàna, ny olona voampanga dia heverina ho tsy manan-tsiny mandra-pahatongan'izany a ny fitsarana izay tarihin'ny mpitsara malalaka sy tsy miangatra no mahita azy ho meloka.
7. Ny fitsipika dia midika tanteraka ny fahefana ambony sy ny fanjakazakan’ny lalàna amin’ny tsirairay na ny mpitondra na ny manapaka, noho izany dia tokony samy hanao ny raharahany araka ny lalàna ny tsirairay.
8. Ny fitsipika dia mandrara ny fitondrana tsy ara-drariny, izany hoe ny fampiasana fahefana tsy misy fiheverana ny lalàna napetraky ny tany.
9. Ny fanjakana tan-dalàna dia manameloka ny fifantohan'ny fahefana amin'ny fahefana iray mba hisorohana ny fanararaotana.
10. Ny fitsipika dia mitarika ny olona amin'ny fanagadrana ara-dalàna noho ny a fotoana lava tsy voampanga eny amin’ny fitsarana.
11. Ny fitsipika dia milaza fa ny olona iray dia manan-jo hiaro tena miaraka amin'ny fanampian'ny a mpisolo vava.
12. Izy io dia manakana ny olona iray tsy hotsaraina amin'ny fitsarana manokana na fitsarana manokana, fa amin'ny fitsarana iray ihany, dia misy hafa notsaraina.
13. Ny fitsipika dia milaza fa ny olom-pirenena a tokony hankafy ny firenena fototra zo sy fahalalahana tsy azo ihodivirana araka ny lalàna.
14. Ny fanjakana tan-dalàna dia manome zo ho an'ny olona iray hitady onitra eny amin'ny fitsarana isaky ny voahitsakitsaka ny zony.
15. Ny fitsipika dia manakana ny lalàna tsy hisy vokany miverimberina na maha-izy azy indray-daty.
16. Mandrara ny fitaoman'ny governemanta na ny sivana ny gazety satria ny asa fanaovan-gazety dia mandray anjara amin'ny fiarovana ny fahafahan'ny tsirairay.
17. Ny fitsipika dia miantoka ny fampiakarana ny didim-pitsarana rehetra any amin'ny fitsarana ambony.
18. Mametraka fetra ara-dalàna amin'ny zavatra ataon'ny governemanta izy io.
Tombontsoa amin'ny Fanjakana tan-dalàna
1. Miantoka sy miaro ny zon'olombelona fototry ny olom-pirenena ny fanjakana tan-dalàna. Midika izany fa ny olona tsirairay dia raisina ho manana zo sasany izay tsy azon'ny olon-kafa na ny mpiasam-panjakana voahitsakitsaka.
2. Izy io dia miantoka fa ny fahefan'ny governemanta dia voafetra amin'ireo hetsika izay itondrany fahefana manokana; ary tsy mahazo mampiasa fahefana amin’ny fomba tsy misy dikany ny manam-pahefana.
3. A andry ny fanjakana tan-dalàna dia ny fitsipiky ny fitoviana. Ny olona tsirairay dia iharan'ny lalàna mahazatra eo amin'ny tany araka izay tantanan'ny fitsarana.
4. Tsy mamela ny fanjakana tan-dalàna a olona voatazona ela loatra nefa tsy misy fiampangana ofisialy natolotra azy. Izany dia manakana ny fahefan'ny polisy sady miantoka ny fahalalahan'ny olona mihetsika.
5. Araka ny voampanga dia omena toky ny zony hampiakatra ny raharaha a ny didim-pitsarana heveriny fa diso.
6. Aseho ampahibemaso ny lalàna fa tsy afenina.

Jereo ihany koa  Heviny, karazany ary ampahany amin'ny telozoro
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: