Heviny sy Famaritana ny Fanambadiana: Toetra, Karazana ary Asa

Fizahan-takelaka

  • Dikan'ny fanambadiana
  • Fanambadiana fepetra takiana
  • Toetran'ny Fanambadiana
  • Karazana fanambadiana
  • Ny asan'ny fanambadiana
  • Fomba Fanambadiana any Nizeria

Dikan'ny fanambadiana
Hevi-dehibe eo amin'ny fiaraha-monina ny fanambadiana. Tsy mora ny mamaritra izany noho ny fiovaovana sy ny fahasamihafan'ny fiasan'izy io indrindra ny momba ny rafi-panambadiana manerana izao tontolo izao. Na dia teo aza izany, dia nisy famaritana voamarika mba hahazoana mazava kokoa ny foto-kevitra. Ny fanambadiana dia heverina ho fifandraisana eken'ny lalàna eo amin'ny lahy sy vavy lehibe, izay mitondra zo sy adidy sasany.
Ny fanambadiana koa dia azo faritana hoe a firaisana eo amin’ny a lehilahy ary a vehivavy ka ny zanaka naterak'ilay vehivavy dia ekena ho taranaky ny ray aman-dreniny. Ny fanambadiana dia manome ny maha-ara-dalàna sy manome andraikitra ny mpiara-miombon'antoka ary mametraka a toerana maharitra izay ahafahana miteraka. Fanambadiana toy ny a Ny andrim-panjakana ara-tsosialy manerantany dia mamorona zo sy adidy vaovao, andraikitra ary fifandraisana ara-tsosialy tsy eo amin'ny mpivady ihany fa eo amin'ny havan'ny mpivady ihany koa. Ny fanambadiana dia manohana ny maha-ara-dalàna ny zanaka.
Fanambadiana fepetra takiana
Amin'ny ankapobeny, ny fiaraha-monina tsirairay dia manana ny adidy sy ny fepetra takian'izy ireo alohan'ny hahatongavan'ny fanambadiana. Ireto ny fanapahan-kevitra, iza no hovadiny, ary ny fandoavana ny vidin'ny ampakarina:
1. Fanapahan-kevitra
Ny fandraisana fanapahan-kevitra dia iray amin'ireo zavatra manan-danja mifandray amin'ny fisian'ny olombelona. Avela amin'ny toe-javatra sasany ny olombelona mba handray fanapahan-kevitra, indrindra mikasika ny fisiany manokana. Amin'ny fomba nentim-paharazana, mino izahay fa ny fanambadiana dia firaisan'ny olona roa sy fianakaviana roa. miorina amin'izany dia misy zavatra sasany tafiditra foana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Raha vantany vao tonga amin'ny fahamaotiana ny olona iray, dia iharan'ny fanerena foana izy mba hilamina a vady na lehilahy. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, io fanerena io dia avy amin'ny fianakaviana tsirairay avy.
Anisan’ny fepetra takina araka izany ny fandraisana fanapahan-kevitra a fanambadiana hatao fifanarahana.
2. Iza no hanambady
Rehefa avy nandray fanapahan-kevitra hanambady ilay olona, ​​dia tsy maintsy mitady izay hovadina ilay olona mifototra amin'ny kolontsaina. Eo am-pandinihana hoe iza no hovadiana dia ny finoana ara-kolontsaina foana no fehezin’ilay olana. Ao amin'ny fiaraha-monina Afrikana, dia fanaon'ny ray aman-dreny a ny lehilahy na ny vehivavy no tompon'andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra hoe iza no hovadian'ny zanany lahy na vavy. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny ray aman-dreny no manapa-kevitra hoe iza no hovadian’ny zanany. Izany dia manondro fa ny fitsipiky ny endogamy sy ny exogamy dia misy fiantraikany foana amin'ny safidy ny fanambadiana.
3. Fandoavana ny vidin'ny ampakarina
Anisan’ny fepetra tsy maintsy tanterahina ny fandoavana ny vidim-panambadiana a fanambadiana hatao fifanarahana. Izany dia manondro ny fandoavam-bola ho an'ilay zazavavy sy ny ray aman-dreniny. Izany koa antsoina hoe haren'ny ampakarina na fandoavana mariazy. Io fandoavana io dia mampiseho fa nahavita soa aman-tsara ny adidy ara-panambadiana takian’ny fianakavian’ny ampakarina ny mpampakatra. Rehefa manao izany izy ireo dia ho hita ho mpivady.
Ao amin'ny ankamaroan'ny fiaraha-monina, ny vidin'ny ampakarina dia miankina amin'ny fari-piainana sasany toy ny fanabeazana ny zazavavy ary na dia ny toe-karena ara-toekarena ny ray aman-dreniny. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia iainantsika hatrany any amin'ny faritra atsinanan'i Nizeria izany. Arakaraky ny avoakan'ny fanabeazan'ilay tovovavy no avo kokoa ny vidin'ny ampakarina ary ny mifamadika amin'izany.
Toetran'ny Fanambadiana
1. Ny fanambadiana dia foana a firaisana eo amin'ny olona roa sy ny vondrona ara-pirazanana roa. Ny fandraisan'anjaran'ny fianakaviana roa tonta dia mampihena ny firaisana ara-nofo.
2. Ny fitakiana fanambadiana ao amin'ny fiarahamonina Nizeriana dia atao amin'ny dingana foana. Izany hoe manaraka dingana misesy mandra-pahatongany amin'ny fahavitan'ny farany.
3. Ny zo, ny adidy ary ny adidin'ny mpivady dia voafaritry ny fitsipika sy fomba amam-panao eo amin'ny fiaraha-monina.
4. Heverina ho fampisehoana azo ekena ny fisaraham-panambadiana amin'ny ankamaroan'ny fiaraha-monina. Miovaova arakaraka ny fiaraha-monina izany. Ao amin'ny fiarahamonina Afrikana nentim-paharazana, ny fisaraham-panambadiana dia azo atao na dia misy fepetra sasany aza. Ohatra a Ny lehilahy dia andrasana hamerina ny vidin'ny Ampakarina amin'ny fotoana hanambady indray ilay vehivavy raha toa ka misaraka amin'ny vadiny ny vadiny ary ny mifamadika amin'izany.
5. Avela any amin'ny fiaraha-monina Afrikana nentim-paharazana ny fananana vady maro, fa any amin'ny firenena tandrefana kosa dia azo atao ny manambady tokana.
6. Tsy maintsy misy ny fandoavam-bola sy ny takalony entana a fanambadiana hatao fifanarahana. Anisan'ny toetran'ny Fanambadiana eo amin'ny fiaraha-monina izany.
Karazana fanambadiana
Tsy mitovy ny fomba amam-panambadiana arakaraka ny fiaraha-monina. Izy io no mamaritra ny isan'ny olona voakasik'izany. Misoroka ny asan-dahalo foana ny olona rehefa mitady a mpivady. Misy fototra karazana fanambadiana ary ireto manaraka ireto:
1. hoe tokony hanambady tokana
izany no a lamin'ny fanambadiana izay tsy misy afa-tsy lehilahy iray na vehivavy iray ihany a fotoana. Izany hoe ny fanambadian’ny lehilahy iray amin’ny vehivavy iray ihany. Ny fitsipika monogamous dia mametra ny olona amin'ny vady iray a fotoana. Midika izany fa a tsy afaka manambady mihoatra ny iray ny lehilahy. Afaka manambady hafa ihany izy rehefa tsy maintsy nisaraka tamin’ilay vadiny voalohany.
2. fananana vady maro
izany no a lamin'ny fanambadiana misy lehilahy na vehivavy mihoatra ny iray amin'ny a fotoana. Hita toy ny a fanambadian'olon-tokana amin'olona mihoatra ny iray amin'ny lahy sy vavy amin'ny fotoana iray ihany. Antsoina hoe fanambadiana maro izy io noho izy io mamela ny mpivady maro.
3. Levirate
Mitranga izany rehefa a manambady mpitondratena a anadahiny amin’ny vadiny efa maty izay mety ho efa nanambady na tsy nanambady teo aloha. Izany hoe, a lehilahy manambady ny vadin’ny anadahiny maty. Izany dia mitarika lehibe amin'ny fitohizan'ny fanambadiana tany am-boalohany. Ao amin'ny fiaraha-monina misy an'izany, ny mpitondratena dia tsy antsoina hoe vadin'ny rahalahy maty fa ny vadin'ny maty.
4. Lova mananotena
Amin'ny alalan'ny lova mpitondratena, midika izany a rafi-panambadiana izay a Ny havany toy ny zanaky ny maty na ny havany akaiky dia manambady ny rahalahiny maty na ny mpitondratena rainy ka lasa vadiny ara-dalàna. Azy ny zanany. Io rafi-panambadiana io koa dia fanao any amin’ny fiaraha-monina afrikanina sasany.
5. Fanambadiana matoatoa
izany no a rafitra fanambadiana izay ny zandriny ny a maty licence andrasana hanambady sy hanan-janaka amin’ny anaran’ny maty.
6. Sororate
Io fomba fanambadiana io dia mamela a lehilahy hanambady ny anabavin’ny vadiny efa maty. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny fepetra dia mamela ny ray aman-drenin'ny maty hanome ny zandriny vavy ho an'ny lehilahy mba hanambadiana mba hanatsarana ny fitohizan'ny fifandraisana. Ity rafitra ity dia ampiharin'ny vahoaka Kgatla any Afrika Atsimo.
7. Gynogamy
Izany koa antsoina hoe fanambadian'ny vehivavy. Tafiditra amin’izany fanambadiana izany a dingana aiza amin'ny a ny vehivavy dia manatanteraka ny fepetra nentim-paharazana rehetra momba ny fanambadiana amin'ny vehivavy hafa. A Ny vehivavy dia afaka mandray anjara amin'io fanao io amin'ny tranga tsy fahampian-janaka.
8. Fanambadiana mitovy firaisana ara-nofo
Io fomba fanao amin'ny fanambadiana io dia mamela ny mitovy taovam-pananahana hanambady mitovy taovam-pananahana. Izany hoe mamela izany a vehivavy ho vady a vehivavy, ary a lehilahy hanambady a ny olona.
9. Endogamy
Ao amin'ny fiaraha-monina tsirairay, ny rafitry ny fanambadiana dia misy fitsipika izay mamaritra hoe iza a mety hanambady na tsia ny olona. Ny Endogamy dia mitaky fanambadiana amin'ny a vondrona sasany, izay matetika no faritana amin'ny fepetra toy ny fonenana, zom-pirenena, saranga, firazanana na fivavahana. Izany dia a fanambadiana eo amin'ny vondrona iray, ohatra, eo amin'ny fifandraisana roa izay mandrara ny fomba amam-panao ivelan'ny fanambadiana.
10. Exogamy
Exogamy no ilaina a fanambadiana ivelan'ny vondron'olona. Izany hoe, izy io dia manondro ny fifanarahana, ny teoria na ny fomba fanao amin'ny fanambadiana ivelan'ny tranonkala voafaritra sy voafaritra eo an-toerana toy ny fianakaviana, foko na firazanana. Ny fanambadian'ny exogamous dia manampy amin'ny famatorana vondrona ary koa mampiray saina eo amin'izy ireo.
Ny asan'ny fanambadiana
Fanambadiana toy ny a Universal concept dia manao ireto asa manaraka ireto:
1. Famoronana Firaisankina
Manatsara ny fifandraisan'ny olombelona ny fanambadiana. Marina izany satria miteraka fisakaizana sy firaisan-kina eo amin’ireo fianakaviana voakasik’izany. Na ny fianakaviana na ny havana aza dia tena miray saina toy ny a vokatry ny fanorenana ny fanambadiana.
2. Legalization ny firaisana ara-nofo
Ny fanambadiana no hany andrim-panjakana eo amin'ny fiaraha-monina izay manana andraikitra ara-dalàna amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny nofo. Manara-dalàna mafy ny faniriana ara-nofo eo anelanelan'ny a lehilahy ary a vehivavy. Ankoatra ny fanambadiana, ny firaisana ara-nofo rehetra dia heverina ho tsy ara-dalàna ny fiaraha-monina.
3. Fanomezana sata
izany no a fifandraisana izay manome sata ho an'ny mpivady sy ny zanaka. Ny sata vaovao nomena ny mpivady dia mampiavaka azy ireo amin'ny Ny fitovoana ary spinsterhood. Manaja ny olona manambady ny fiaraha-monina. Ny fanomezana sata dia ho an'ny mpivady sy ny zanany.
4. Filàna fiarovana
Ny fanambadiana dia iray amin'ireo andrim-panjakana manome fiarovana ho an'ny mpivady sy ny zanany. Noho ny fiarahana sy ny fifanarahan'ny mpivady dia manana fahatsapana fiarovana mafy izy ireo. Ankoatra izany, ny vehivavy manambady dia mahatsapa ho voaro noho ny tsy manambady.
5. Zon'ny lovaFananahana sy fitohizan'ny firazanana géolojika
Ny lohahevitry ny fanambadiana tsirairay dia ny amin'ny fananahana. Ity fananahana ity dia mitondra about ny fanoloana karazana izay manatsara ny fitohizan'ny tetiarana. Ohatra, ny fisian'ny zaza lahy ao amin'ny fianakaviana dia mitondra about ny fitohizan'ny fianakaviana toy izany. Amin’izay dia ho hita hatrany ny firazanan’ny olona toy izany.
Fomba Fanambadiana any Nizeria
Misy endrika telo lehibe ny fanambadiana any Nizeria ary horesahina toy izao manaraka izao:
1. Fanambadiana mahazatra
Izany no endriky ny fanambadiana izay atao araka ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy misy a fomba fanao mahazatra ny fanambadiana alohan'ny firaisana toy izany. Noho ny fiovaovan'ny kolontsaina dia miankina amin'ny fiaraha-monina mankany amin'ny fiaraha-monina ny fomba fanao.
2. Fanambadiana araka ny lalàna
izany no a fanambadiana natao araka ny didy na lalàna. Matetika any amin’ny fitsarana na any amin’ny rejisitra no nitrangan’izany. Ny fanambadiana araka ny lalàna dia tsy manome toerana ho an'ny fanambadiana izay atao araka ny fomba amam-panao sy ny fomban-drazana. Raha ny tokony ho izy dia ny lalàna no ambony indrindra ary hany rafitra mety amin'ny fampanarahan-dalàna ny fanambadiana.
Amin'ny fanambadiana ara-dalàna, a taratasy fanamarinana ara-dalàna dia omena foana ny mpivady ho fanamarinana ny fifandraisana. Ity certificat ity dia a didy ara-dalàna ho an'ny fiaraha-monina ny mpivady ho mpivady.
3. Fanambadiana ara-pivavahana
Ny fanambadiana ara-pivavahana dia ny endriky ny fanambadiana mifanaraka amin'ny fitsipika sy fitsipika ara-pivavahana napetraka. Any Nizeria, izany dia hita amin'ny alalan'ny fanambadian'ny Kristianina sy Moslem. Manaraka an-tsakany sy an-davany ny didy ara-baiboly sy koranika ireo mpino ireo rehefa manao fanambadiana.

Jereo ihany koa  Dikan'ny jeografia: tantara fohifohy, sehatra ary zava-dehibe izany
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: