Fanadihadiana ara-pitsarana: Heviny, tanjona ary fitsipika

Fizahan-takelaka
1. Dikan'ny Fanadihadiana ara-pitsarana
2. Ny tanjon'ny famerenana ara-pitsarana
3. Fitsipi-pitsipika mitarika ny famerenana ara-pitsarana ny hetsika ataon'ny andrim-panjakana
Famerenana ara-pitsarana ny hetsika ara-pitantanana natao mihoatra ny fahefana.
Famerenana ara-pitsarana izay fananana antsoina hoe Ny fanaraha-maso ara-pitsarana dia ny fahefan'ny fitsarana mijery ny fihetsiky ny sampana na ny ambaratongam-pitondrana hafa indrindra ny fahefan'ny fitsarana manafoana ny hetsika mpanao lalàna sy mpanatanteraka ho tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana.
Ao koa ny a Famerenan'ny Fitsarana Ambony ny a fitsaràna ambany na sampandraharaha misahana ny fitantanan-draharaham-panjakana. Izany dia a fahefana ankapobe handinihana ny maha ara-dalàna ny fampiharana (na ny tsy fanazaran-tena) na inona na inona asa ara-dalàna. Ny tena zava-dehibe dia ny fahefan'ny sampan-draharaha ambany indrindra sy ny sampan-draharaham-pitantanana mba hiantohana ny fitandremana ny lalàna, ny fanatanterahana ny adidiny ho an'ny daholobe ary ny tsy fanaovana asa mihoatra ny fahefany.
Tanjon'ny Famerenana ara-pitsarana
Ny tanjon'ny fitsaràna ara-pitsarana dia azo ampiasaina a olona izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fananany na ny fahafahany amin'ny hetsika atao mihoatra ny fahefana dia:
1. Mba hahazoana onitra na fanafodin'ny lalàna manokana hafa (ohatra Injunction) ho an'ny a heloka sivily toy ny fandikana ny fifanarahana na a diso.
2. Manana baiko, fihetsika na fanapahan-kevitra momba ny a Nofoanana na nambara fa tsy manan-kery teny an-toerana ny sampan-draharaham-panjakana nefa izany dia ultra vires na avy any ivelany.
3. Mba hahazoana amin'ny fampakarana, ny famerenana na ny fanovana ny didy na ny fanapahan-kevitra momba ny fahadisoan'ny lalàna.
4. Manakana ny fampisehoana na ny fitohizan'ny mpilalao tsy ara-dalàna. Izany dia azo tanterahina amin'ny alalan'ny fangatahana didy fandrarana, na ny fitsarana ho an'ny didy na a fanambarana.
5. Mba hahazoana fahafahana amin'ny fitazonana tsy ara-dalàna. Ny fanafodiny mety dia ny antso avo na ny fangatahana habeas corpus.
6. Mba hahazoana fanambarana manan-kery momba ny a lalàna mifehy a fifandirana ara-dalàna manokana amin'ny alalan'ny a fanambarana mamatotra nomen'ny fitsarana.
7. Mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny a adidy ho an'ny daholobe ohatra ny manao imbursement, manao fanazaran-tena a fahalalahana araka ny lalàna hihainoana fangatahana na fiangaviana ao anatiny a tribunal jurisdiction mazàna, ny fanafodin'ny fitsarana a ho baikon'ny mandamus ny fanalana diso, a fanambarana na koa aza a didy tsy maintsy atao. Ny tsy fanatanterahana ny adidy ho an'ny daholobe dia hiteraka, indraindray amin'ny hetsika ho an'ny fahavoazana.
8. Miaro tena amin'ny fitsarana izay miantehitra amin'ny maha-ara-dalàna ny lalàna na didy ara-pitantanana. Ohatra, raha misy enjehina noho ny fandikan-dalàna a Ny lalàna dia afaka mametraka ny fiarovana fa ny lalàna dia Ultra Vires.
Fitsipika Mitarika ny Famerenana ara-pitsarana ny Hetsiky ny Fitantanana
Ny fitsipika mitarika ny famerenana ny hetsika ataon'ny sampan-draharaham-panjakana toheriny a olona mitonona ho mijaly dia apetraky ny Fitsarana Tampony ao amin'ny Governemanta Miaramila, Imo State V. Nwauwa (1997) 2 NWLR (Pt. 490) 675 amin'ny 680 toy izao manaraka izao:
1. Ny fitsaràna ara-pitsarana dia tsy fiampangana.
2. Ny Fitsarana dia tsy tokony hanolo ny didim-pitsarany ho an'ny sampan-draharaham-panjakana izay dinihina ny fanapahan-keviny.
3. Ny fifantohana marina dia tsy amin'ny fanapahan-kevitra raisina.
4. Ny maha-ara-dalàna no zava-dehibe fa tsy ny fahamarinan'ny fanapahan-kevitra.
5. Ny Fitsarana mpandinika dia tsy miraharaha ny fahamendrehan'ny a hetsika kendrena.
6. In a ny fitsinjaram-pahefana, ny Fitsarana dia tsy tokony hivily any amin'ny faritry ny fitsarana ambony noho izay mety hampiditra ny Fitsarana amin'ny a fandrombam-pahefana tsy ara-dalàna.
7. Ny momba ny fitsarana dia ny fomba nahazoana ny fanapahan-kevitra voaloto. Ny maha-ara-dalàna azy, fa tsy ny fahendreny no tokony hojeren'ny Fitsarana fa ny fahefana ampiharin'ny Fitsarana dia tsy fahefana ambony, fa kosa. a mpanara-maso iray.
Mariho fa tamin'ny raharahan'ny governora miaramila, Imo State V. Nwauma voalaza etsy ambony ny Fitsarana Tampony dia nilaza fa, ny Fitsarana Ambony dia nihoatra ny fahefany tamin'ny fiezahana hanolo ny heviny na ny heviny manokana ho an'ny hevitry ny tontonana. Ny Fitsarana Tampony noho izany dia nanaisotra ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Ambony izay nanohana ny mpitory/mpanompana (Nwauma) ary namerina ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Ambony izay niandany tamin'ny voampanga/Nangataka (The Military Governor of Imo State). ).

Jereo ihany koa  Fepetra ilaina mba hahombiazan'ny demokrasia amin'ny fanjakana iray
Mba ampio izahay amin'ny fizarana: